The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

If there's no reward without risk, can risk be a good thing?

Risk

Elke uitdaging en elke kans waarmee een organisatie vandaag de dag te maken heeft, vergt verandering. En verandering brengt risico met zich mee. Sommige risico's kunt u waarnemen, sommige risico's kunt u voorspellen, met sommige risico's kunt u rekening houden en voor sommige risico's geldt dit alles niet.

Voor EY Advisory betekent een wereld die beter functioneert dat we oplossingen vinden voor de gecompliceerde vraagstukken van de sectoren waarin onze cliënten opereren en dat we de mogelijkheden tot groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijven benutten.

Ons inzicht in risicogerelateerde vraagstukken helpt ons betere vragen te stellen. Door wereldwijd met u samen te werken, komen we gezamenlijk tot meer innovatieve oplossingen die u helpen risicobeheer te beschouwen als een instrument waarmee u uw prestaties snel kunt verbeteren.

In samenwerking met u helpen we u, van strategie tot uitvoering, betere en duurzame resultaten neer te zetten.

img01

Kan risicobeheer bijdragen aan een hogere bruto-omzet?

We hebben een grote producent van consumentenproducten geholpen zijn controlemechanismen te vereenvoudigen, de kosten ervan met 50% te verlagen en de rapportagetijd te verminderen, wat een jaarlijkse besparing van 5 miljoen euro opleverde. Dit droeg niet alleen bij aan het risicobeheer, maar bracht de duur van het afsluitingsproces terug van 25 dagen naar 7 dagen en zorgde voor een hogere bruto-omzet.

Contact
img02

Is het mogelijk de bedrijfsefficiëntie te verhogen en de IT-kosten te verlagen?

We hebben een grote autofabrikant geholpen om met behulp van een SAP GRC-transformatieprogramma zijn wereldwijde processen in 14 ondernemingen te standaardiseren. Dit zorgde voor een rationalisering van zijn kader voor naleving, operationeel risico en interne controle, met als resultaat een hogere bedrijfsefficiëntie en lagere IT-kosten.

Contact
img03

Leidt het stroomlijnen van controlemechanismen tot meer controle?

We hebben een grote onderneming in de sector wetenschap en techniek geholpen haar controles te stroomlijnen en te automatiseren en de effectiviteit ervan te vergroten, haar naleving te verbeteren en haar mondiale end-to-end bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen door middel van een ondernemingsbrede SAP GRC-transformatie.

Contact
img03

Is het mogelijk het toegangsrisico te beperken zonder dat dit ten koste gaat van de wendbaarheid van de bedrijfsvoering?

We hebben een groot energie- en nutsbedrijf geholpen een schaalbaar kader voor de beveiliging en governance van rollen en applicaties te ontwikkelen dat aan de wettelijke vereisten voldoet en van toepassing is op alle processen en meerdere geografische locaties, door SAP GRC-regelreeksen voor toegangscontrole aan te passen in overeenstemming met functietaken.

Contact
img04

Doet u er goed aan te vertrouwen op onafhankelijke bewaking van de levenscyclus van producten?

We hebben een nationale overheidsinstantie geholpen de kwaliteit en het succes van haar grote projecten te verbeteren door onafhankelijke bewaking van het beheer van het programmarisico en beoordeling van de door leveranciers geleverde prestaties. Dit maakte het eenvoudiger risico's in een vroeg stadium te detecteren en fouten te corrigeren, waardoor projecten binnen budget en binnen de geplande tijd konden worden voltooid.

Contact
img04

Kunnen risicobeoordelingen het programmarisico verminderen?

We hebben een internationale zakelijke dienstverlener geholpen die worstelde met de implementatie van complexe programma's. Op basis van onze risicobeoordeling van het lastige programma in kwestie en na beoordeling van zijn contracten met een hoog risico en hoge zichtbaarheid konden wij probleemgebieden aanwijzen en de cliënt suggesties aan de hand doen voor herstel en voor het verlagen van het programmarisico.

Contact

 • Waarom wij er zijn

  Bij EY stellen we ons ten doel te bouwen aan een wereld die beter functioneert voor onze cliënten, onze medewerkers en onze gemeenschappen. Wij zetten ons ervoor in u te helpen een erfenis na te laten van betere bedrijfsprestaties, meer zelfverzekerdheid en meer vertrouwen.

 • Hoe we het doen

  Wij vormen een wereldwijd team dat in samenwerking met onze cliënten innovatievere oplossingen tot stand brengt.

  De unieke en voortdurende samenwerking tussen EY-adviseurs en onze cliënten leidt tot beter functionerende bedrijven.

  We selecteren precies de juiste mensen uit ons hele wereldwijde ecosysteem van adviseurs, onze samenwerkingspartners en externe deskundigen, en benaderen uw vraagstuk met de beste, nieuwste ideeën.

 • Wat we doen

  We lossen grote, gecompliceerde vraagstukken op en benutten kansen om onze cliënten te helpen beter te functioneren, steeds met het oog op de groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijven, nu en in de toekomst.

  We helpen u ook te beoordelen in welke gevallen risico's u profijt kunnen opleveren.

  Het risicolandschap is vandaag de dag onderhevig aan voortdurende verandering en de snelheid en de patronen daarvan zijn moeilijk te voorspellen. Daarom werken we met u samen om u te kunnen adviseren welke activa de meeste bescherming nodig hebben en begeleiden we u bij het nemen van strategische beslissingen zodat de algehele strategie van uw organisatie op koers blijft.

  We bestrijken in dit verband vier cruciale gebieden: risk assurance, interne audit, cybersecurity en risicotransformatie.

  Ons risicolandschap heeft betrekking op geopolitieke, sociale, demografische, economische risico's, risico's op het gebied van cybersecurity, de cloud en mobiele technologie, en alle vormen van ontwrichting die maar denkbaar zijn en die een bedreiging zijn voor het bedrijfsleven van vandaag.

  We helpen risico te plannen, beheren, beperken en er maatregelen tegen te treffen, en voorzien u van plannen voor bedrijfscontinuïteit en calamiteitenherstel zodat u weer gewoon verder kunt. We helpen u ook te beoordelen in welke gevallen risico's u profijt kunnen opleveren.

  Het creëren van een kader voor risicobeheer is voor elke organisatie van essentieel belang. Als het kader eenmaal staat, helpen we ook uw interne auditfunctie te controleren dat het wordt nageleefd.

  Dat kader strekt zich uit van het vragen aan CEO's of hun huidige risicobenadering doelmatig is tot het vaststellen waar eenvoudige menselijke fouten desastreuze beveiligingsinbreuken tot gevolg zouden kunnen hebben.

Insights

Wie we zijn

Wij vormen een gevarieerd team van adviseurs en sectordeskundigen die mondiaal denken en gericht zijn op samenwerking.

We werken samen met steeds meer cliënten en kunnen u zo het breedste perspectief bieden op risico's die goed, dan wel slecht zijn voor de zaken – bedreigingen en kansen uit diverse sectoren, landen en disciplines.

We doen onze uiterste best om de problemen waarmee onze cliënten te maken hebben, te doorgronden en streven ernaar betere vragen te stellen zodat hun bedrijven uiteindelijk beter functioneren.

Vragen zoals:

 • Hoe kan risicobeheer u kostenbesparingen opleveren?
 • Hoe kunnen uw financiële prestaties erdoor verbeteren?
 • Hoe kunt u zich voorbereiden op dat waarop u geen invloed heeft?
 • Wat zijn uw kwetsbare kanten?
 • Welke risico's moet u nemen om uw kansen tot het uiterste te vergroten?

Contact

Latest thinking