The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

When everyone else is asking how, are you asking why?

Transformation

In het huidige klimaat ervaren ondernemingen voortdurende verandering, variërend van veranderende verwachtingen van stakeholders tot werknemers, klanten en beleggers die vragen om diepgaander argumenten om met een bepaalde onderneming in zee te gaan.

Succesvolle ondernemingen begrijpen dat het karakter van een organisatie – waar ze in gelooft en hoe ze zich gedraagt – even belangrijk is geworden als de producten en diensten die ze verkoopt. Ze begrijpen eveneens dat de bedrijfsmodellen, processen en tools die hen succesvol hebben gemaakt niet langer voldoen in de complexe, snelle en in toenemende mate digitale wereld van vandaag.

Snelle oplossingen en ad-hocinvesteringen volstaan niet meer. In plaats daarvan moeten organisaties nadenken over een fundamentele transformatie die hun de wendbaarheid verschaft om zich aan te passen aan en mee te buigen met de veranderende behoeften van klanten, beleggers en aandeelhouders.

Wij beschouwen transformatie als verandering binnen een spectrum met aan de ene kant uw capaciteit, ofwel uw vermogen te presteren, en aan de andere kant uw identiteit, de essentie van waarom u als onderneming bestaat. We helpen u met uw organisatie door dit spectrum te bewegen en op elk onderdeel de potentiële waarde te verwezenlijken – ongeacht of het daarbij gaat om tools en technologie, processen en functies, organisatiestructuur, operationeel model, bedrijfsmodel of missie.

Door de gevarieerdheid van onze teams, ons wereldwijde netwerk en ons inzicht in de vraagstukken die in uw sector spelen, kunnen wij betere vragen stellen. Vervolgens komen we met innovatieve antwoorden.

Samen zetten we, van strategie tot uitvoering, betere en duurzame resultaten neer.

img01

Hoe kan een traditioneel bedrijf in een digitale wereld zijn dominante marktpositie behouden?

We hebben een reeds lang bestaande dealer van voormalige lease-auto's geholpen beter te functioneren door het transformeren van zijn bedrijfsmodel zodat hij zijn digitale concurrenten kon bijhouden en zijn klanten beter van dienst kon zijn.

Contact

 • Waarom wij er zijn

  Bij EY stellen we ons ten doel te bouwen aan een wereld die beter functioneert voor onze cliënten, onze medewerkers en onze gemeenschappen. Wij zetten ons ervoor in u te helpen een erfenis na te laten van betere bedrijfsprestaties, meer zelfverzekerdheid en meer vertrouwen.

 • Hoe we het doen

  Wij vormen een wereldwijd team dat in samenwerking met onze cliënten innovatieve oplossingen realiseert. De unieke en voortdurende samenwerking tussen EY-adviseurs en onze cliënten leidt tot beter functionerende bedrijven.

  We stellen u en uw missie centraal in alles wat we doen.

  We benaderen uw vraagstukken met de beste, nieuwste ideeën en de juiste hulpmiddelen. En we benutten de kennis en de praktijken van een brede waaier van vooraanstaande professionals wereldwijd, die naadloos met u samenwerken.

 • Wat we doen

  Krachten waarvan ooit gedacht werd dat ze van periodieke en voorbijgaande aard waren, zijn nu vast onderdeel van de zakelijke omgeving.

  Deze megatrends brengen organisaties ertoe na te denken over de transformatie van hun prestatie en deze op een meer proactieve en gestructureerde wijze te organiseren. De uitvoering ervan vereist nieuwe perspectieven, benaderingen en tools.

  We helpen onze cliënten veranderingen over het hele transformatiespectrum uit te voeren aan de hand van Transformation SpectrumTM.

  EY - Transformation Spectrum TM

  Wanneer een organisatie vanuit een duidelijke missie geleid wordt, is haar transformatie niet gedwongen en gebaseerd op angst ('burning platform') maar vrijwillig en gebaseerd op het verlangen naar iets beters ('burning ambition').

  De missie van een organisatie brengt het management op één lijn en laat de hoogste leidinggevenden samenwerken als een team, niet als een groep individuele leiders. Een missie stimuleert dat medewerkers op alle niveaus de transformatie actief mede vormgeven en helpen bevorderen, zodat mensen al hun capaciteiten inzetten voor hun werk.

  Een missie biedt inspiratie voor een nieuwe en kenmerkende benadering van transformatie die mensen in staat stelt alles wat ze doen met enthousiasme te doen. Daarmee wordt de vraag naar het doel van transformatie beantwoord en wordt uiteindelijk de waarde die van de verandering werd verwacht, volledig verwezenlijkt.

  We helpen onze cliënten ook te beoordelen wat ze doen en hoe ze het doen door inzicht te verwerven in de resultaten en ervaringen die er het meest toe doen, met vragen zoals: 'Hoe worden we meer klantgericht?' of 'Hoe stemmen we merken op elkaar af en zorgen we voor een consistente klantervaring?' of 'Hoe kunnen we de verwachtingen van stakeholders overtreffen met de standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen die we hanteren?' De antwoorden op deze vragen helpt onze cliënten te bepalen welke transformatie-inspanningen over het hele spectrum nodig zijn.

  Al onze energie en passie, al onze hulpmiddelen en investeringen zijn erop gericht het transformatieproces te doorgronden – en daarbij wijzen we doelgericht de weg. We doen dit omdat we geloven dat we verschil kunnen maken – we kunnen helpen sectoren te transformeren, we kunnen helpen uitstekende bedrijfsprestaties tot stand te brengen en ondertussen het leven verbeteren van iedereen op wie ons werk van invloed is.

Wie we zijn

Wij vormen een gevarieerd team van adviseurs en sectordeskundigen die mondiaal denken en gericht zijn op samenwerking.

Onze transformatiearchitecten werken naadloos samen om het juiste soort transformatie tot stand te brengen – van grote programmatransformaties op basis van IT tot missiegedreven transformatie.

Dit gaat ons makkelijk af omdat EY zelf een transformatie doormaakt naar de verwezenlijking van zijn missie: bouwen aan een wereld die beter functioneert. Onze eigen reis leert ons belangrijke lessen die we kunnen doorgeven aan u – en maakt dat we voor anderen die een vergelijkbare reis maken begrip en empathie kunnen opbrengen.

Contact

Latest thinking