The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

If the pace of regulatory change is unprecedented, shouldn't your risk management approach be too?

Financial Services Risk Management

Als toonaangevende aanbieder van diensten op het gebied van geïntegreerd risicobeheer en regelgeving – met cliënten in het bankwezen, de kapitaalmarkten, de verzekeringswereld, het vermogensbeheer, de energiesector en corporate treasury – kunnen wij u helpen de talloze struikelblokken van risicobeheer uit de weg te ruimen.

Met onze speciale hulpmiddelen op het gebied van Financial Services Risk Management (FSRM) bieden wij u een combinatie van vaardigheden op kwalitatief, kwantitatief, technologisch en regelgevingsgebied en ervaring in uiteenlopende sectoren. Het team, dat onder meer bestaat uit deskundigen uit het veld, diverse voormalige regelgevers en kwantitatief analisten, verleent specialistische diensten met betrekking tot geïntegreerde risicometing en geïntegreerd risicobeheer aan vooraanstaande financiële instellingen overal ter wereld.

Ons inzicht in de voetangels en klemmen op risicogebied – de risico's die u ziet maar ook de verborgen risico's – helpt ons betere vragen te stellen. Door wereldwijd met u samen te werken, komen we tot innovatieve oplossingen die u helpen risicobeheer te beschouwen als een instrument waarmee u uw prestaties snel kunt verbeteren.

In samenwerking met u helpen we u, van strategie tot uitvoering, betere en duurzame resultaten neer te zetten.

Hoe wij u kunnen helpen

FSRM helpt financiële instellingen efficiëntie, effectiviteit en een evenwichtige risicodekking te verwezenlijken in al hun activiteiten inzake bestuur, risico en naleving. Ook ondersteunt het de volledige risico-agenda en verbonden kopers.

We staan cliënten bij die geconfronteerd worden met ingrijpend gewijzigde risico's en regelgeving, een nieuw speelveld en nieuwe, zich ontwikkelende bedrijfsmodellen.

We helpen te voorzien in de behoeften op het gebied van risicobeheer en wetgevingsgerelateerde transformatie op lokaal en mondiaal niveau.

We helpen onze cliënten bij strategisch veranderingsbeheer met geïntegreerde diensten die zijn gebaseerd op en nauw samenhangen met prominente thema's die in de sector spelen.

Bedrijfsrisico

Het team van Enterprise Risk Advisory Services helpt financiële dienstverleners bij het ontwikkelen, implementeren en beoordelen van geïntegreerde kaders voor het vaststellen, meten, beperken en bewaken van risico's, ongeacht hun oorsprong.

Ons functieoverschrijdend model van hulpbronnen omvat zakelijke, financiële, technologische en regelgevingsdeskundigen. Dankzij hun naadloos op elkaar aansluitende vaardigheden en ervaring kunnen zij geïntegreerde, praktische aanbevelingen doen die tegemoetkomen aan de wettelijke vereisten, de verwachtingen van de sector en het management en de infrastructurele behoeften.

Liquiditeitsrisico

Het team van Treasury and Liquidity Risk doet cliënten strategische aanbevelingen met het oog op het vaststellen, meten en beheren van liquiditeitsrisico, zodat ze de regelgeving kunnen naleven en hun positie in het veranderende concurrentielandschap kunnen versterken.

Kredietrisico

Het Credit Risk-team verleent toonaangevende diensten op het gebied van kredietrisico en ondersteunt cliënten bij het vaststellen, meten, beheren en rapporteren van kredietrisico's.

Operationeel risico

Het team van Operations Risk Advisory Services helpt financiële dienstverleners hun kaders voor bedrijfsrisico's te ontwikkelen, te verbeteren, ten uitvoer te leggen en te herzien.

Ons functieoverschrijdend model van hulpbronnen omvat zakelijke, financiële, technologische en regelgevingsdeskundigen. Dankzij hun naadloos op elkaar aansluitende vaardigheden en ervaring kunnen zij geïntegreerde, praktische aanbevelingen doen die tegemoetkomen aan de wettelijke vereisten, de verwachtingen van de sector en het management en de infrastructurele behoeften.

Compliancerisico

Het Regulatory Compliance-team helpt onze cliënten hun wettelijke en nalevingsverplichtingen na te komen. Daartoe bieden ze ondersteuning bij het ontwikkelen van doeltreffende, flexibele en robuuste nalevingsprogramma's aan de hand waarvan kan worden voldaan aan unieke zakelijke, wettelijke en technologische vereisten en voorschriften op het gebied van risicotolerantie en het bedrijfsmodel.

Kapitaalbeheer

De diensten van het Capital Management-team helpen onze cliënten te anticiperen op en zich aan te passen aan veranderende regelgeving en de invloed daarvan op hun bedrijfsmodel te beoordelen.

We weten dat een van de belangrijkste uitdagingen waarvoor onze cliënten zich gesteld zien, het vermogen is doeltreffend in te spelen op toekomstige wettelijke vereisten.

Marktrisico

Het marktrisicoteam van Traded Products & Capital Markets (TPCM) richt zich onder meer op het vaststellen van financieel risico, het meten, beperken, bewaken en rapporteren van blootstellingen aan renterisico, grondstoffen, eigen vermogen en valutaschommelingen.

Gestructureerde financiering

Het team van Structured Finance Advisory Services is actief op de binnenlandse en mondiale markt voor gestructureerde financiering en helpt van begin tot eind bij de uitvoering van gestructureerde-financieringstransacties.

Quantitative Services

Het team van Quantitative Advisory Services (QAS) is gespecialiseerd in de toepassing van kwantitatieve technieken om instellingen te helpen methoden voor het meten en waarderen van risico's te ontwikkelen en valideren.

Contactpersonen

Latest thinking