The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

If internal audit is integral to your risk management, how powerful a strategic advisor could it be?

Internal Audit

Veranderingen voltrekken zich vandaag de dag sneller – en op meer gebieden – dan ooit tevoren. Alleen al de snelheid waarmee veranderingen zich voordoen heeft de bedrijfsomgeving op zijn kop gezet en het landschap drastisch gewijzigd.

Organisaties moeten opkomende risico's detecteren, beoordelen en aanpakken zonder hun huidige bedrijfs- en controleomgeving uit het oog te verliezen. Ze spannen zich niet alleen in om hun concurrenten vóór te blijven, vaak kost het ze moeite om die überhaupt bij te houden – en soms is die moeite tevergeefs.

Het management, auditcommissies en besturen vertrouwen op de interne-auditfunctie (IA) om de effectiviteit van controles en de processen van de onderneming te beoordelen en daarover zekerheid te verkrijgen. Daarnaast moeten interne audits ook uiteenlopende mogelijke verbeteringen op het gebied van risico en bedrijfsprocessen ondersteunen.

Onze diensten kunnen cliënten helpen vastgestelde problemen strategisch te beoordelen en te verhelpen en het controleproces te verbeteren. Tegelijkertijd wordt ook de rol van de interne-auditfunctie bij het vaststellen en aanpakken van gecompliceerde opkomende risico's geaccentueerd.

We helpen organisaties kostenefficiëntie in hun interne-auditfuncties te realiseren door middel van ons variabele-kostenmodel en onze offshoremogelijkheden. Daarnaast kunnen we onze cliënten, doordat we hen wereldwijd kunnen bijstaan met innovatieve ideeën en adviezen, technologische facilitering en ruime inhoudelijke ervaring op gecompliceerde gebieden, helpen aanzienlijke meerwaarde te halen uit de interne audit en andere belangrijke onderdelen van de organisatie.

Hoe wij u kunnen helpen

We bekijken alle aspecten van organisatorisch risico vanuit een holistisch perspectief. We zijn marktleider op het gebied van interne audit en financiële risico's en controles en we blijven onze capaciteiten uitbreiden naar andere risicogerelateerde gebieden, zoals governance, risico en naleving en het beheer van bedrijfsrisico's.

Als toonaangevende aanbieder van interne-auditdiensten werken we nauw samen met onze cliënten, van klein tot groot en in alle sectoren, en wenden we voor elke opdracht onze kennis en ervaring aan.

We investeren fors in onze medewerkers, methoden en technologieën, zodat we de kwaliteit kunnen leveren die we beloven. We innoveren door in ons werk gebruik te maken van tools en faciliterende instrumenten zoals geïntegreerde gegevensanalyse en controle-optimalisering, zodat we efficiënte en kosteneffectieve interne audits kunnen verrichten.

Onze mondiale interne-auditmethode omvat de volgende elementen:

  • een beproefde, consistente, algemene aanpak op basis van technologie
  • een focus op aandachtsgebieden met een hoger risico waarbij gebruik wordt gemaakt van geïntegreerde materiële hulpmiddelen
  • governance- en uitvoeringsprotocollen die krachtig genoeg zijn om verandering teweeg te brengen
  • nadruk op flexibele risicobeoordeling en op voortdurende communicatie
  • key performance indicators die leiden tot verantwoording en prestaties

Laat ons u helpen de interne controle- en auditfuncties op te zetten die u in staat stellen uw bedrijfsgroei met vertrouwen te beheren.

Samenwerking met de interne-auditfunctie (co-sourcen en outsourcen)

We helpen ondernemingen een interne-auditplan op te stellen en in praktijk te brengen.

Het outsourcen/co-sourcen van de interne audit (IA) is een dienst die bedoeld is om Chief Audit Executives (CAE's) of andere stakeholders bij de cliënt te helpen hun IA-plan uit te voeren en waarde toe te voegen als strategisch adviseur van de organisaties. Afhankelijk van de behoeften en de mate van co-sourcing kunnen we de IA-functie helpen haar visie te verwezenlijken en (waar van toepassing) duurzame veranderingen door te voeren in hoe de IA-functie te werk gaat en met het bedrijf samenwerkt. Onze deskundigen zijn ervaren in het verrichten van diepgaande audits van alle aspecten van het bedrijf en de ermee samenhangende risico's, met inbegrip van risico's op het gebied van IT, bedrijfsvoering, naleving, reputatie en financiën. Ook voeren we speciale IA-beoordelingen uit, inclusief inspecties en beoordelingen op verzoek van de auditcommissie en het bestuur.

Diagnose interne audit

IA-diagnose is bedoeld om onze cliënten te helpen hun interne-auditfunctie objectief te beoordelen. Deze dienst omvat aanbevelingen over hoe de IA zijn doelstellingen beter kan verwezenlijken, efficiënter kan werken, en resultaten kan leveren in overeenstemming met zijn IA-Handvest en de verwachtingen van management en bestuur. In de context van deze beoordeling stellen we ook vast in hoeverre de IA-functie voldoet aan de IIA-standaarden.

Transformatie interne audit

Deze dienst helpt ondernemingen hun IA-functie te transformeren.

We kunnen uw IA-functie helpen:

  • Strategische meerwaarde te bieden aan het bestuur en belangrijke stakeholders
  • De risicodekking uit te breiden
  • Het bedrijf kostenefficiënter te maken

Toetsing van de interne controle

We helpen ondernemingen om namens het management de interne controle op de financiële verslaglegging (ICFR) te toetsen aan relevante regelgevingsstandaarden, waaronder SOX 404 en J-SOX. Naast hulp bij de ICFR helpen we het management de interne controleomgeving te stroomlijnen en te verbeteren, zodat met minder moeite een optimale risicodekking wordt gerealiseerd.

Software Asset Management

Software Asset Management (SAM) is alle infrastructuur en processen die nodig zijn voor een effectief beheer, controle en bescherming van de software producten binnen een organisatie, gedurende alle fasen van hun levenscyclus.In de praktijk betreft dit het beheer en de optimalisatie van de aankoop, implementatie, onderhoud, gebruik en verwijdering van software applicaties binnen een organisatie.

Bedrijven in verschillende marktsectoren hebben te maken met een gemeenschappelijk probleem van complexe en veranderende licentievoorwaarden en steeds frequentere leveranciersaudits van toonaangevende software-leveranciers. IT-infrastructuur transformaties en technologische verschuivingen in de richting van cloud- en virtualisatie-omgevingen vergroten de uitdaging om compliant te zijn aanzienlijk voor bedrijven die deze IT-transformatieprojecten uitvoeren.

Hoe SAM kan helpen?

SAM kan u vele voordelen bieden. Het reduceert niet alleen uw financiële- en reputatierisico, maar SAM helpt ook bij kostenoptimalisatie door het inrichten van de juiste processen, van aanschaf tot uitfasering van software.

Het hebben van een volwassen SAM-model biedt organisaties de mogelijkheid om gepaste en geïnformeerde beslissingen te nemen rondom software-investeringen. SAM helpt ook bij het verkrijgen van een beter rendement op de investering voor aangekochte software door het gebruik van deze software te optimaliseren en onnodige uitgaven te beperken.

Hieronder vindt u onze diensten op het gebied van SAM:

SAM Compliance Review

Vergelijking van alle verkregen licenties (entitlements) met alle software die op verschillende machines wordt ingezet (deployments) om een gedetailleerde, effectieve licentiepositie voor u in kaart te brengen met mogelijke tekorten of overschotten.

SAM Process Review

Beoordeling uitvoeren van de huidige staat van SAM-processen conform het ISO 19770-raamwerk en aanbevelingen geven om de gewenste status te bereiken. Tevens kunnen wij u ondersteunenbij het opstellen van SAM-beleid, -procedures, -controles en governance modellen en de belangrijke rollen en verantwoordelijkheden te identificeren.

Software Optimalisatie

Bekijken van uw processen met betrekking tot software-optimalisatie en het geven vanaanbevelingen voor uitgaven aan licentie inkoop en -vernieuwing. De service belicht ook de licentietekorten en biedt u aanbevelingen om deze te verkleinen door de implementatie van software te optimaliseren.

SAM as a Service

Beheren en uitvoeren van operationele SAM processen voor u in een coöperatief of volledig uitbesteed model.Beheer van de volledige software levenscyclus, inclusief het verzamelen van vereisten, budgettering en planning, inkoop, implementatie, afstemming, onderhoud en pensionering.

Contactpersonen

Latest thinking