The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

How can you turn big, complex programs into big, sustainable value?

Programmabeheer

Grote, complexe programma's voor bedrijfstransformatie, infrastructuur en IT beloven gouden bergen – maar slagen er vaak niet in hun belofte waar te maken. Bij programmabeheer gaat het erom de vruchten te plukken van verandering.

We helpen u grote, complexe programma's te vertalen naar grote, duurzame waarde.

Een wereld die beter functioneert houdt voor het team van EY Program Management in dat wij u helpen resultaten te boeken die leiden tot de groei, optimalisatie en bescherming van uw bedrijf.

We zijn van mening dat als programmabeheer en bedrijfstransformatie beter functioneren, de wereld beter functioneert. Daarom verdiepen we ons in uw specifieke vraagstukken en zijn we gemotiveerd om betere vragen te stellen:

 • Wat heeft u liever: 5% onder de begroting blijven en achterlopen of de begroting met 10% overschrijden en een jaar voorlopen?
 • Moet u eerst processen aanpakken en in de loop van de tijd efficiënter worden of moet u gewoon aan de regels voldoen om te voorkomen dat u mogelijk enorme boetes opgelegd krijgt?
 • Hoe uw antwoord ook luidt, wij kunnen u helpen orde te brengen in de chaos van grote programma's, alle details.

img01

Hoe kan, na een overname, de nieuwe organisatie de verschillende praktijken snel integreren?

We hebben een toonaangevende internationale fabrikant van apparatuur geholpen beter te functioneren door hulp te bieden bij de wijziging van zijn bedrijfsmodel en het uitwerken van een governancestructuur om de overgang te coördineren nadat hij een vooraanstaande sectorgenoot had overgenomen – waarbij doelstellingen op tijd en zonder de begroting te overschrijden in negen landen werden gerealiseerd.

Contact
img02

Wat is de meest effectieve manier om een grote bedrijfstransformatie tot stand te brengen?

We hebben een toonaangevende autofabrikant geholpen beter te functioneren door het verbeteren van de interne controle via een nieuw systeem voor enterprise resource planning (ERP) en het samenstellen van een team voor projectintegratie met het oog op samenwerking tussen alle bedrijfsfuncties.

Contact
img03

Hoe kunnen organisaties overheidsopdrachten tot een goed einde brengen – op tijd en zonder de begroting te overschrijden?

We hebben een grote zorgverlener geholpen beter te functioneren door het opzetten van een gestructureerd Program Management Office met het doel alle stakeholders op één lijn te krijgen en het compliancerisico te beperken bij de tenuitvoerlegging van nieuwe, internationale coderingsvoorschriften.

Contact
img03

Hoe kan een onderneming haar klantervaring in elk contact verbeteren?

We hebben een grote zorgverzekeraar geholpen beter te functioneren door het uitvoeren van een gestructureerd programma voor bedrijfsoplossingen waarin de nadruk lag op het definiëren van rollen, het coördineren van prestatiemetingen en het betrekken van het hoger management bij het verbeteren van de klantervaring, van begin tot einde.

Contact
img04

Hoe kan een bedrijf met beperkte IT-middelen meer bereiken met minder?

We hebben een grote fabrikant geholpen alles uit zijn investering in IT te halen door een effectief governancemodel aan te bevelen alsook maatregelen om lacunes op te vullen, met als resultaat dat IT-projecten duidelijk zichtbaar waren, zorgvuldig werden geprioriteerd en werden afgestemd op de algemene bedrijfsstrategie van de onderneming.

Contact
img04

Hoe kan een bedrijf laten zien dat het grote projecten aankan?

We hebben een grote zorgverzekeraar geholpen beter te functioneren door het ontwikkelen van een fundamentele oplossing voor het beheer van zijn jaarlijkse portefeuille van beveiligingsprojecten, met het doel de privacy van patiënten te beschermen, risico's en kosten te verlagen en de besluitvorming te verbeteren.

Contact

 • Waarom wij er zijn

  Bij EY stellen we ons ten doel te bouwen aan een wereld die beter functioneert voor onze cliënten, onze medewerkers en onze gemeenschappen. Wij zetten ons ervoor in u te helpen een erfenis na te laten van betere bedrijfsprestaties, meer zelfverzekerdheid en meer vertrouwen.

  Als organisatie streven wij er eensgezind naar de wereld beter te laten functioneren.

  De zoektocht van Advisory naar een wereld die beter functioneert, begint met het stellen van de juiste vragen aan onze cliënten. Alleen zo kunnen we hen helpen de betere oplossing te vinden en een beter, duurzaam resultaat te behalen.

  Een wereld die beter functioneert, houdt voor ons in dat wij u helpen uw meest gecompliceerde bedrijfskwesties zelfverzekerd en flexibel op te lossen.

  Samen bouwen we aan een wereld die beter functioneert.

 • Hoe we het doen

  Wij vormen een wereldwijd team dat innovatievere oplossingen realiseert voor onze cliënten. De unieke en voortdurende samenwerking tussen EY-adviseurs en onze cliënten leidt tot beter functionerende bedrijven.

  We werken met u samen om orde te brengen in de chaos van grote programma's, alle details onder controle te krijgen en waarde te creëren voor de lange termijn.

  Omdat grote bedrijfstransformatieprogramma's van invloed zijn op vele onderdelen van een organisatie, werken we samen met uw medewerkers, uw leveranciers en met adviseurs uit alle geledingen van EY. We kiezen de juiste mensen voor onze teams, van deskundigen op het gebied van aanvoerketens tot fiscaal adviseurs, en benaderen uw vraagstuk vanuit de beste inzichten en ideeën, als één team.

 • Wat we doen

  We lossen grote, gecompliceerde vraagstukken op en benutten kansen om onze cliënten te helpen resultaten te boeken die leiden tot de groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijf, nu en in de toekomst.

  Bij programmabeheer gaat het erom de vruchten te plukken van verandering. Wij fungeren als vertrouwde adviseurs voor de lange termijn die u helpen uw plannen te verwezenlijken.

  We werken met u samen om orde te brengen in de chaos van grote programma's, alle details onder controle te krijgen en waarde te creëren voor de lange termijn.

  We werken aan de implementatie van complexe programma's op het gebied van IT, transformatie en infrastructuur die relevant zijn voor diverse stakeholders, in matrixorganisaties en in alle delen van de wereld.

  We helpen u orde te brengen in de chaos van grote programma's, alle details onder controle te krijgen en waarde te creëren voor de lange termijn. We helpen u de werkzaamheden te plannen zodat u de verwachte voordelen ook daadwerkelijk realiseert, zonder de werkbelasting en de tijdschema's uit het oog te verliezen, en u de risico's tijdens de uitvoering beheert. Het resultaat is dat u beslissingen kunt nemen die het programma in de juiste richting sturen.

  We werken er met het hele programmateam aan dat alle onderdelen op elkaar aansluiten, van externe leveranciers tot stakeholders tot verslaglegging op diverse niveaus. Daardoor kunnen we gemeenschappelijke elementen herkennen die u mogelijk niet opvallen.

  We kunnen u helpen veelomvattende portefeuilleprogramma's te beheren en meerdere kleinere projecten, als onderdeel van een veel groter programma, op koers te houden. We kunnen erop toezien dat de werkzaamheden gedisciplineerd worden uitgevoerd en zo individuele betrokkenen helpen consistent en effectief hun aandeel in het geheel te leveren.

  We kunnen u ook helpen slimmer te werken, door tools en technologie correct te gebruiken en op die manier sneller en omvattender dan ooit nauwkeurige informatie te verzamelen en te verspreiden.

  En als het programma ten uitvoer is gelegd, bent u voorzien van vaardigheden en capaciteiten waarmee u ook in de toekomst met het programma aan de slag kunt.

Hoe wij u kunnen helpen

We helpen oplossingen te vinden voor de gecompliceerde vraagstukken van de sectoren waarin onze cliënten opereren en benutten de mogelijkheden tot groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijven. We werken wereldwijd met u samen om orde te brengen in de chaos van grote programma's, alle details onder controle te krijgen en waarde te creëren voor de lange termijn.

Onze deskundigen op het gebied van programmabeheer loodsen u door alle ingewikkelde aspecten van het proces heen en zorgen ervoor dat uw programma op tijd klaar is – zonder kostenoverschrijdingen – en dat alle geraamde voordelen ervan worden gerealiseerd.

We hebben een wereldwijd ecosysteem gecreëerd van adviseurs en partners waarmee wij samenwerken. Daaruit is een cultuur ontstaan waarin ideeën worden verwezenlijkt en innovatie wordt gedeeld.

En met dit unieke netwerk van inzichten en concepten helpen wij u betere en duurzame resultaten neer te zetten.

Portefeuilles prioriteren en beheren

Natuurlijk, in een ideale wereld doet u alles wat uw organisatie nodig heeft. Maar in de praktijk moet u keuzes maken. Hoe zorgt u dat u de juiste keuze maakt?

Met onze holistische benadering van portefeuillebeheer helpen wij u uw beleggingsportefeuille te optimaliseren en toonaangevende praktijken te identificeren om richting te geven aan uw investeringsbeslissingen ten aanzien van uw bedrijf, technologie en infrastructuur. We helpen u bij de invoering van processen om mogelijke keuzes te prioriteren op basis van gegevens, we helpen u die governancemechanismen te ontwikkelen en in te zetten die voor uw organisatie relevant zijn, en we helpen u investeringsverzoeken te beoordelen met de striktheid en discipline die daarvoor nodig is. We helpen u de veelzijdige portefeuille te beheren waarin kleine projecten op koers worden gehouden binnen het raamwerk van een veel groter programma en geven uw portefeuille een stevige impuls dankzij de vaardigheden en capaciteiten die voltooide projecten hebben opgeleverd.

We helpen u ook uw portefeuillebeheer zodanig te optimaliseren dat u kunt innoveren. In dit digitale tijdperk moet u ideeën de ruimte geven om te ontkiemen en te groeien – en als ze mislukken, moet u ervoor zorgen dat ze dat snel doen. In een wereld waar de financiële middelen steeds beperkter zijn en de omgevingen waarin oplossingen moeten worden gerealiseerd steeds complexer zijn, helpen wij u een antwoord te vinden op uw meest prangende vragen in verband met uw portefeuille.

Wat het probleem ook is, EY kan u helpen.

Complexe programma's in elkaar zetten en uitvoeren

Wat doet u als in een meerjarig programma waarmee meerdere miljoenen, meerdere locaties, meerdere sponsors en meerdere leveranciers gemoeid zijn, de problemen alleen maar meer lijken te worden?

EY benadert het beheer van complexe programma's zodanig dat de grootste uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt bij de transformatie van uw bedrijfsvoering, technologie en infrastructuur, waarde kunnen genereren. We helpen u vast te stellen wat de werkelijke reden voor een programma is en helder te krijgen wat u verwacht te bereiken. We plannen de werkzaamheden zodanig dat u de verwachte voordelen ook daadwerkelijk realiseert, zonder de werkbelasting en de tijdschema's uit het oog te verliezen.

Van de eerste schetsen over hoe de besluitvorming eruit moet zien, tot de feitelijke en tijdige uitvoering van elk van die besluiten; van hulp bij het bepalen van een gepaste risicomarge voor het programma, tot hulp bij het beperken van de risico's die een goed eindresultaat dreigen te verhinderen. We helpen u te definiëren wanneer 'de finish' is bereikt en helpen u niet alleen uit te vinden hoe u daar moet komen, maar ook wanneer, wie wat zal doen en hoeveel het zal kosten. Dit doen we door onze algemene aanpak te combineren met robuuste methoden en praktijken voor de tenuitvoerlegging van programmabeheer die geschikt zijn voor u.

We begrijpen wat ervoor nodig is om complexe IT-programma's met succes te implementeren – zowel in een traditionele als in een snel veranderende wereld. We begrijpen hoe we u moeten helpen uw organisatie te transformeren – doelgericht. En we begrijpen hoe we u moeten helpen fysieke infrastructuur in te zetten zoals ze bedoeld is, zodat nog generaties er de vruchten van kunnen plukken. We helpen u tools en technologie correct te gebruiken en op die manier sneller en omvattender dan ooit nauwkeurige informatie te verzamelen en te verspreiden.
We zijn ervan overtuigd dat wanneer de chaos en onzekerheid waarmee grote programma's gepaard gaan onder controle worden gebracht, de wereld beter functioneert.

We believe that when the chaos and uncertainty that large programs bring is managed, the world works better.

Programmawerkzaamheden en besluitvorming optimaliseren

Beheert u uw portefeuille en programma's volgens de methoden van gisteren om de bedrijfstransformatie van morgen tot stand te brengen?

In het Program Performance Center (PPC) van EY brengen wij onze ruime ervaring in uw sector, beproefde processen en gedifferentieerde technologie samen om u te helpen de beoogde resultaten van uw bedrijfstransformatieprogramma's te verwezenlijken. Of het nu gaat om technologie, bedrijfsvoering of infrastructuur, het PPC zorgt voor zichtbaarheid en consistentie en faciliteert heldere besluitvorming. Daardoor kunt u de gewenste resultaten bereiken – qua tijd, qua kosten en qua voordelen.

We bekijken uw programma en uw doelstellingen vanuit een holistisch, strategisch perspectief en helpen u inzicht te krijgen in de knelpunten en risico's ervan en in de manieren waarop ze met elkaar samenhangen. Vervolgens kiezen we een aantal robuuste, schaalbare processen voor portefeuille- en programmabeheer die gebruikmaken van ons krachtige PPC-platform – dat werkt met productiviteitstools van Microsoft waarmee uw werknemers al bekend zijn, zoals Microsoft Project Server en SharePoint.

Daar voegen we nog zakelijk inzicht aan toe door onze beproefde reeks processen te combineren met Power BI en de analysecapaciteit van Microsoft. Het resultaat is dat u met meer zekerheid kunt voorspellen hoe een programma zal presteren – en u proactiever betere en slimmere beslissingen kunt nemen – in overeenstemming met uw strategische doelen.

Waarheen uw bedrijfstransformatie u ook leidt, EY kan u helpen.

Beoordeel en verbeter de gezondheid van uw programma

Het ging zo goed met uw programma, maar nu loopt het van de rails. Hoe komt dat? En beter nog: hoe zorgt u dat het weer goed komt?

Het Program Evaluation Center (PEC) van EY helpt u uw programma's en capaciteiten op het gebied van technologie, bedrijfsvoering en kapitaal te vergelijken met wereldwijd toonaangevende praktijken, verbetermogelijkheden vast te stellen en een routekaart te ontwikkelen waarmee u uw doel kunt bereiken. Onze ervaren deskundigen op het gebied van programmabeheer begrijpen waarom grote programma's vaak niet aan de verwachtingen voldoen en kunnen een onafhankelijke en objectieve visie geven op hoe dit kan worden verholpen.

Misschien was u niet voldoende voorbereid om het programma tot een goed einde te brengen. Misschien waren er onvoldoende middelen, of werden de risico's niet goed beheerd, of waren de processen te ingewikkeld voor interne teams om goed overzicht te bewaren, of misschien kwam een externe partner zijn beloften niet na. Of misschien hoeft u alleen maar de inrichting van uw programmabeheer te verbeteren.

Wat de reden ook is, EY kan u helpen.

Wie we zijn

Wij vormen een gevarieerd team van adviseurs en sectordeskundigen die mondiaal denken en gericht zijn op samenwerking.

Onze deskundigen op het gebied van programmabeheer zijn zeer bedreven in programma-architectuur, onderhandelingen, implementatie en controles, en zorgen er gedisciplineerd en consequent voor dat er resultaten geboekt worden.

We doen onze uiterste best om de problemen waar onze cliënten mee te maken hebben, te doorgronden en streven ernaar betere vragen te stellen om er zo aan bij te dragen dat hun bedrijven uiteindelijk beter functioneren.

Vragen zoals:

 • Wat is uw definitie van succes?
 • Kiest u de juiste stimulerende factoren voor uw bedrijfstransformatie?
 • Hoe bepaalt u welke projecten in uw totale portefeuille het meest cruciaal zijn?
 • Hoe bepaalt u of u de doelstellingen van uw programma hebt verwezenlijkt?
 • Hoe zorgt u dat de juiste mensen op het juiste moment bij het proces betrokken worden?
 • Met welke partners zou u moeten samenwerken?

Contactpersonen

Latest thinking