The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

If operating a business requires taking risks, are you taking the right ones?

Risicotransformatie

Elke uitdaging en elke kans waarmee een organisatie vandaag de dag te maken heeft, vergt verandering. En verandering brengt risico met zich mee. Sommige risico's kunt u waarnemen, sommige risico's kunt u voorspellen, met sommige risico's kunt u rekening houden en voor sommige risico's geldt dit alles niet.

Organisaties worden niet in het leven geroepen om risico's te beheren – ze worden in het leven geroepen om waarde te genereren in het kader van een bredere missie. Die missie wordt verwezenlijkt door een reeks strategische zakelijke beslissingen die vereisen dat er risico's worden genomen – en deze risico's zijn van invloed op de bedrijfsprestaties. Organisaties die deze risico's op de juiste manier herkennen, beheren en oplossen, maken een goede kans om te groeien en succesvol te blijven.

Ons inzicht in de voetangels en klemmen op risicogebied – de risico's die u ziet maar ook de verborgen risico's – helpt ons betere vragen te stellen. Door wereldwijd met organisaties samen te werken, kunnen we met innovatieve oplossingen komen die bedrijven helpen beter te presteren en hun tempo op te voeren.

Transformatie van hun risicobeheer vraagt van bedrijven dat ze het beeld dat ze van risico hebben en de manier waarop ze risico's vaststellen, beheren en terugdringen, tegen het licht houden. Organisaties moeten verder kijken dan beheersbare risico's (risico's op financieel, operationeel en regelgevingsgebied), hun risico- en bedrijfsdoelstellingen beter op elkaar afstemmen, de coördinatie en onderlinge afstemming van risicogerelateerde activiteiten in de organisatie als geheel verbeteren en effectiever gebruikmaken van technologie zodat ze beter op hun verschillende risico's kunnen reageren.

In samenwerking met u kunnen we u helpen, van strategie tot uitvoering, betere en duurzame resultaten neer te zetten.

Wat we doen

Strategisch denken bevorderen

Organisaties moeten zich richten op die risico's die rechtstreeks van invloed zijn op hun missie en hun bedrijfsstrategie. Organisaties die systematisch deze risico's vaststellen, beoordelen en oplossen, zijn beter uitgerust om oplossingen te formuleren die de negatieve gevolgen van risico's beperken en ondertussen hun potentieel te maximaliseren. Zij denken strategisch over risico.

Functies en processen optimaliseren

Als een organisatie eenmaal haar risicoresponsplannen of -strategieën hebben vastgesteld, moeten ze hun functies aanpassen, middelen toewijzen en risicobeheerprocessen ontwikkelen om hun strategie efficiënt en effectief ten uitvoer te leggen.

In het verleden brachten organisaties de verantwoordelijkheid voor risicogerelateerde activiteiten doorgaans onder in specifieke functies. De verkokering die hiervan het gevolg is, kan het risicobeheer ondermijnen doordat belangrijke besluitvormers verstoken blijven van cruciale informatie.

Zonder een helder bedrijfsmodel en duidelijke operationele procedures is er geen sprake van een effectieve communicatiestroom door de organisatie.

Oplossingen verankeren

Organisaties die risicobeheermaatregelen verankeren in het hart van hun onderneming zijn beter in staat te reageren op risico en hun prestatie te verbeteren. Ze geven effectiever uitvoering aan hun risicoresponsplannen en kunnen risico's voorzien, voorkomen en aanpassen die anders hun bedrijfsstrategie zouden ondermijnen.

Het gaat er niet om een eenmalige oplossing toe te passen. Het gaat erom een duurzame aanpak in de organisatie te verankeren die haar helpt succesvol te blijven.

Hoe wij u kunnen helpen

We bouwen aan een wereld die beter functioneert door onze cliënten te helpen risico te beheren en in hun voordeel te gebruiken.

Technologische ondersteuning van risicobeheer

Onze diensten op het gebied van technologische ondersteuning van risicobeheer omvatten onder meer:

Naleving van wet- en regelgeving

We helpen cliënten vast te stellen welke wettelijke compliancevereisten er zijn, deze te beheren en eraan te voldoen zodat ze beter gepositioneerd zijn om de groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijf te verwezenlijken.

We helpen cliënten bij het beoordelen, ontwikkelen en ten uitvoer leggen van kaders en controlemechanismen voor de naleving van vereisten die specifiek op hun sector van toepassing zijn. We helpen cliënten te voldoen aan hun wettelijke vereisten en tegelijkertijd een kader te ontwikkelen dat hen helpt beter te reageren op toekomstige vereisten en deze na te leven.

Verbetering van processen en controlemechanismen

We helpen cliënten hun processen en controlemechanismen te optimaliseren om zo hun doelmatigheid te vergroten, de risicodekking te verbeteren en zowel overbodige als handmatige, arbeidsintensieve controles te elimineren.

We helpen cliënten hun processen en controlemechanismen te optimaliseren door deze te richten op risico's en daarbij kansen te benutten om processen te stroomlijnen, te snoeien in controlemechanismen die elkaar overlappen en controles met behulp van technologie te automatiseren. We helpen cliënten hun totale mix van controlemaatregelen te verbeteren en tegelijkertijd hun risicoblootstelling te beperken, zodat ze zich beter kunnen concentreren op het leiden van hun bedrijf.

Applicatiebeveiliging

We helpen cliënten bij het beoordelen, ontwikkelen en uitvoeren van schaalbare en duurzame applicatiebeveiliging waarmee ze voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van risico en naleving en tegelijkertijd hun bedrijfsprocessen verbeteren. De beveiliging wordt ook afgestemd op de bedrijfsprocessen, met het oog op een grotere doelmatigheid en een beperking van risico. Op die manier kunnen ze beter opschalen en hun bedrijf laten groeien.

Bovendien bieden we cliënten ondersteuning bij het beoordelen, ontwikkelen en uitvoeren van applicatiebeveiliging binnen een verscheidenheid aan technologieplatforms. We maken bijvoorbeeld gebruik van GRC-technologieplatforms om applicatiebeveiliging te monitoren en te testen.

Facilitering van GRC-technologie

We helpen cliënten bij het beoordelen, ontwikkelen en uitvoeren van uiteenlopende GRC-technologieplatforms om de groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijf te ondersteunen.

We leveren diensten variërend van het schrijven van de businesscase voor GRC-technologie tot het helpen bij de implementatie van GRC-technologieplatforms ten behoeve van bijvoorbeeld beveiliging en controlemechanismen, audit-, risico- en beleidsbeheer en issues management. In veel projecten vormen onze diensten met betrekking tot GRC-technologie een aanvulling op andere gebieden waarop we onze cliënten al bijstaan, zoals het ontwikkelen van applicatiebeveiliging, procesbewaking of doorlopende monitoring.

Risicogestuurd prestatiebeheer

We helpen organisaties de overgang te maken van waardebescherming naar waardecreatie, door hen niet alleen te ondersteunen in het beschermen van hun bedrijf, maar ook in hun inspanningen met het oog op de optimalisatie en groei ervan.

We helpen onze cliënten de overgang te maken naar een op inzichten en bedrijfsprestaties gebaseerd risicobeheer dat als wezenlijk element in het bedrijf verankerd wordt.

IT-risicomanagement

We helpen cliënten de programma's te beoordelen, ontwikkelen en implementeren die het beheer van hun IT-risico en de naleving van wettelijke vereisten ondersteunen.

We helpen cliënten bij zowel het evalueren als het ontwikkelen van hun IT-risicobeheerprogramma, inclusief de kaders voor governance, strategieën en processen, en risico en controle. We kunnen hen helpen de GRC-technologieplatforms te implementeren waarmee ze hun IT-risicobeheerprogramma's kunnen beheren, hun controlemechanismen kunnen automatiseren, en hun controles en naleving kunnen beoordelen en toetsen.

Beheer van het leveranciersrisico

We helpen cliënten bij het beoordelen, ontwikkelen en implementeren van hun beheerprogramma's voor leveranciersrisico waarmee ze derdenrisico's kunnen beheren en verhelpen.

De diensten die wij verlenen variëren van het auditeren van leveranciers tot het ondersteunen van cliënten bij de ontwikkeling en uitvoering van beheerprogramma's voor leveranciersrisico. Dit houdt onder meer in dat wij cliënten helpen met hun governancestructuren, -beleid en -procedures, en met het ontwikkelen van processen en controlemechanismen om derdenrisico beter te beheren en te verhelpen.

Beheer van het programmarisico

We kunnen cliënten helpen de gewenste resultaten te behalen met hun meest cruciale en complexe programma's en initiatieven.

Diensten op het gebied van programmarisicobeheer helpen onze cliënten programmarisico's vaststellen, beheren en verhelpen zodat de uitvoering van het betreffende programma beter verloopt, het vertrouwen groeit en de kans op positieve resultaten toeneemt.

Risicogerelateerde beheerde diensten

Met ons aanbod van beheerde diensten helpen wij cliënten hun risico- en nalevingsactiviteiten te verbeteren, zodat ze beter gepositioneerd zijn om hun strategische doelstellingen te verwezenlijken tegen voorspelbare kosten.

Dankzij onze mondiale aanwezigheid kunnen we onze cliënten helpen te overgang te maken naar een innovatief, effectief en duurzaam model van beheerde diensten en tegelijkertijd de nalevingskosten te beperken. We werken samen met cliënten om hen te helpen:

  • Hun algemene risico- en controleomgeving te verbeteren door middel van betere controlemechanismen en automatisering
  • Periodiek de risico- en nalevingsvereisten na te gaan en te toetsen of eraan voldaan wordt
  • Gebruik te maken van GRC-technologie om de doelmatigheid van risico- en nalevingsmaatregelen te verhogen
  • Een optimaal aangepast implementatiemodel toe te passen dat flexibel en schaalbaar is
  • Beproefde tools en technieken voor projectmanagement te gebruiken

Contactpersonen

Latest thinking