The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Why is a winning strategy no longer enough?

Strategie

Cliënten weten dat een strategie zinloos is als ze niet snel en wendbaar wordt uitgevoerd. Het is de daadwerkelijke uitvoering, het doen gekoppeld aan het denken, die u het meest profijt oplevert.

EY Advisory gelooft dat een wereld die beter functioneert inhoudt dat we de gecompliceerde vraagstukken van de sectoren waarin onze cliënten opereren, aanpakken om de groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijven te verwezenlijken. Samen met u zetten we denken om in doen; versnellen we rendabele innovatie en digitale ecosystemen; stippelen we baanbrekende innovatiestrategieën uit; halen we alles uit de capaciteiten van uw organisatie; en helpen we u groei te stimuleren en risico te beheren.

Door de gevarieerdheid van onze teams, ons wereldwijde netwerk en ons inzicht in de vraagstukken die in uw sector spelen, kunnen wij betere vragen stellen. Vervolgens komen we met innovatieve antwoorden. Samen zetten we, van strategie tot uitvoering, betere en duurzame resultaten neer.

img01

Is your menu focusing on the right ingredients?

EY was asked to conduct a review of the National Food Hub business initiatives leading to the development of a 5-year business plan to redefine their structure and operating model.

Contact
img02

Kunt u profiteren van onze innovatie?

EY heeft voor een non-profitorganisatie met succes aan de hand van een gestructureerd proces een nieuwe bedrijfsstrategie ontwikkeld waarin de nadruk ligt op de punten waarin deze organisatie zich onderscheidt, met het doel haar succes in de toekomst te handhaven (en uit te breiden)

Contact
img03

Als u bij een kruispunt komt, welke kant gaat u dan op?

Chuck Sykes, President en Chief Executive Officer van Sykes Enterprises, vertelt over de waarde en de culturele impact van het samen met EY werken aan innovatie van het bedrijfsmodel en groei. Bekijk de video.

Contact
img03

Kunnen opkomende technologieën uw bedrijf transformeren?

EY hielp een wereldwijd opererende partner op het gebied van life sciences aantrekkelijke marktmogelijkheden voor 3D-printen te ontdekken en ontwikkelde alternatieve bedrijfsmodellen om deze ontwrichtende technologie te verkennen.

Contact
img04

Maakt uw model efficiënt werken mogelijk?

EY ontwierp een nieuw operationeel model voor een nationale verzekeringsmaatschappij dat verbetering van de doelmatigheid en synergieën op regionaal niveau omvatte ter ondersteuning van haar drie jaar durende strategische transformatie.

Contact
img04

Bent u bereid uw strategie uit te voeren?

EY hielp een bank zijn bedrijfsvoering te transformeren en zijn strategie ten uitvoer te leggen, en zette daarvoor een grote verscheidenheid aan diensten in, variërend van het ontwikkelen van het gewenste bedrijfsmodel tot IT-strategie en bedrijfsarchitectuur.

Contact
img04

Hoe helpt u van uw werknemers ondernemers te maken?

Ben Breier, President en Chief Operating Officer van Kindred Healthcare, vertelt over zijn ervaring met EY en over de impact die de samenwerking heeft gehad op het verlagen van de bedrijfskosten. Bekijk de video.

Contact

 • Waarom wij er zijn

  Bij EY stellen we ons ten doel te bouwen aan een wereld die beter functioneert voor onze cliënten, onze medewerkers en onze gemeenschappen.

  Wij zetten ons ervoor in u te helpen een erfenis na te laten van betere bedrijfsprestaties, meer zelfverzekerdheid en meer vertrouwen.

 • Hoe we het doen

  Wij vormen een wereldwijd team dat in samenwerking met onze cliënten innovatieve oplossingen realiseert. De doorlopende samenwerking tussen EY-adviseurs en onze cliënten leidt tot beter functionerende bedrijven.

  We selecteren precies de juiste mensen en de beste, nieuwste inzichten om een oplossing voor uw probleem te vinden en uw strategie in praktijk te brengen.

 • Wat we doen

  Met het hoogste management van grote en complexe organisaties werken we samen op vier belangrijke strategische gebieden:

  • Groei en innovatie
  • Purpose-Led Transformation™
  • Strategie voor een digitale onderneming
  • Rapid Profit Transformation

  Om uw organisatie beter van dienst te zijn, kunnen we op deze terreinen een breed scala van diensten inzetten:

  • Innovatie van producten, diensten, ervaringen en bedrijfsmodellen
  • Flexibele innovatie
  • Innovatieproces en -activatie
  • Digitale strategie en facilitering
  • Groeistrategie
  • Strategische planning
  • Strategische uitvoering en transformatie
  • Effectiviteit van het bedrijfsmodel
  • Ontwikkeling strategie en programma voor integratie na fusie
  • Strategische winstoptimalisatie

  Ons grote vermogen om kwaliteit te leveren, onze ruime ervaring en onze sterke aanwezigheid in de sector zijn door de ontelbare projecten die wij voor cliënten hebben uitgevoerd, verder verdiept. We kunnen in dit verband ook transformatie plannen en uitvoeren. We combineren strategisch denken van het hoogste niveau met design thinking dat uitgaat van de vraag 'wat als?' om zo cruciale bedrijfskwesties te signaleren, aan te pakken en op te lossen – van analyse tot uitvoering.

Hoe wij u kunnen helpen

We pakken grote, gecompliceerde vraagstukken aan en benutten kansen om u te helpen beter te functioneren, steeds met het oog op de groei, optimalisatie en bescherming van uw bedrijf, nu en in de toekomst.

Groei en innovatie

Groeistrategieën helpen cliënten te bepalen waarop ze moeten inzetten en hoe ze kunnen winnen. Wij helpen cliënten hun concurrenten voorbij te streven.

Groeistrategieën helpen cliënten te bepalen waarop ze moeten inzetten en hoe ze kunnen winnen. Wij helpen cliënten hun concurrenten voorbij te streven door een combinatie van de volgende elementen:

 • Flexibele innovatie – de kunst om wat moeilijk is, makkelijk te maken en sneller een nieuw, uitvoerbaar aanbod van producten of diensten te creëren
 • Innovatie van het bedrijfsmodel – het vaststellen van groeidoelstellingen en opties voor groei-initiatieven met als doel een groeistrategie op basis van prioriteiten te ontwikkelen en onze cliënten te helpen het bedrijfsmodel te formuleren dat ze nodig hebben om die strategie ten uitvoer te leggen en zich aan te passen aan een veranderende markt
 • Growing Beyond Borders – de gegevenstool van EY voor het beoordelen van wereldwijde groeikansen

Casestudy's van cliënten

Purpose-Led Transformation™

Purpose-Led Transformation™ helpt een organisatie haar strategie te verhelderen, het management op één lijn te krijgen, de volledige organisatie te betrekken bij het doeltreffend uitvoeren van de strategie, en het verwezenlijken en handhaven van een innovatievoordeel.

Purpose-led Transformation™ is een combinatie van dienstverlening, methode en forum waarmee we organisaties die een strategische transformatie ondergaan helpen om leiding te geven met hun missie, of 'purpose', voor ogen. Een missie is een betekenisgevende bestaansreden die inspiratie biedt en oproept tot actie. Een missie dient als motiverend fundament waar alles om draait en is de motor achter strategische transformatie.

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die hun missie gestalte geven, significante, meetbare resultaten zien.

 • Werknemers van een missiegedreven onderneming zijn 1,7 keer tevredener en de kans dat ze bij de onderneming blijven is driemaal hoger1
 • 89% van de cliënten denkt dat een missiegedreven onderneming de hoogste kwaliteit producten/diensten levert2
 • Missiegedreven ondernemingen presteerden tussen 1996 en 2011 tienmaal beter dan de S&P 5003

Onze methode houdt in dat de missie gebruikt wordt om de strategische visie van een organisatie scherp te stellen met brandende ambitie, waarna met behulp van flexibele innovatie proefprojecten worden uitgevoerd om de organisatie op het nieuwe pad van strategische groei begeleiden. Daarnaast exploiteert EY het Beacon Institute, met het doel het bedrijfsleven te transformeren door de wetenschap achter en de uitvoering van het missieconcept te bevorderen.

Onze missiegedreven reis: We geloven in de kracht van missiegedreven transformatie omdat we die kracht dag in dag uit ervaren. De afgelopen twee jaar hebben we onze missie veranderd van een specifieke focus op kwaliteit naar een bredere focus op het bouwen aan een wereld die beter functioneert. Onze missie is van invloed op elk aspect van ons zakelijk handelen – van de manier waarop we onze eigen medewerkers erbij betrekken tot hoe we denken over de mogelijkheden wereldwijd.

Bronnen:
1. The Energy Project, What Is Your Quality of Life at Work, 2013
2. Edelman, The goodpurpose study, 2013
3. Raj Sisodia, Firms of Endearment, 2007

Strategie voor een digitale onderneming

De digitale onderneming maakt strategisch gebruik van sociale media, mobiele technologieën, geavanceerde analyse, cloudcomputing en andere opkomende technologieën.

Bij EY paren we onze ruime commerciële ervaring aan de digitale ervaring die we in vijftig jaar hebben opgebouwd door samen te werken met de ontwrichters van de wereld. We kunnen u helpen:

 • Uw digitale uitdagingen en kansen zakelijk te benaderen
 • Een sectorgestuurde, bedrijfsbrede strategie te ontwikkelen om transformatie te verwezenlijken
 • Gebruik te maken van onze brede ervaring op het gebied van innovatie, analyse, risico en cybersecurity, klantervaring, strategie, operationele werkzaamheden, technologie, financiën en belastingen

Casestudy van een cliënt

 • Wereldwijde speler in life sciences
  EY stelde aantrekkelijke marktmogelijkheden voor 3D-printen vast en ontwikkelde alternatieve bedrijfsmodellen om deze ontwrichtende technologie te verkennen.

Rapid Profit Transformation

Een innovatie van EY op dit gebied is onze Rapid Profit Transformation-tool ('RPT'), die bedoeld is om de winstgevendheid in een periode van 1 tot 6 maanden zeer snel te verbeteren. Deze RPT helpt ondernemingen om de eerste stappen op weg naar transformatie van hun winst te zetten, hun cultuur te wijzigen en de koers te verleggen naar een focus op winstverbetering, en snel rendement te behalen dat kan worden geïnvesteerd in winstverbetering op de langere termijn.

EY werkt samen met cliënten aan het drastisch verbeteren van hun winstgevendheid, met onder meer aandacht voor de volgende aspecten:

 • Nieuwe opzet van het bedrijfsmodel
 • Herstructurering van de indirecte en directe kosten
 • Commerciële herstructurering met nadruk op de optimalisatie van prijs, promotie en handelsvoorwaarden
 • Rationalisering van het beleggingsprogramma
 • Bedrijvenportefeuille
 • Methoden om beoogde voordelen te realiseren

Casestudy's van cliënten

Wie we zijn

Wij vormen een gevarieerd team van adviseurs en sectordeskundigen die mondiaal denken en gericht zijn op samenwerking.

We reiken nieuwe perspectieven en benaderingen aan waarin bedrijfsstrategie en creatief denken in elkaar overgaan.

We doen onze uiterste best om de problemen waarmee onze cliënten te maken hebben, te doorgronden en streven ernaar betere vragen te stellen zodat hun bedrijven uiteindelijk beter functioneren.

Vragen zoals:

 • Hoe zal de toekomst van de detailhandel eruitzien wanneer de 3D-printer een huishoudartikel wordt?
 • Wat wordt de rol van de arts als patiënten straks zelf een diagnose kunnen stellen?
 • Blijven autoverzekeringen nodig in een wereld van zelfrijdende auto's?

Contactpersonen

Latest thinking