The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

How can you make disruptive changes without interrupting the flow?

Toeleveringsketen en bedrijfsvoering

Toeleveringsketens en operationele werkzaamheden ondergaan een radicale hervorming als ze de uitdaging aangaan hun prestaties te verbeteren in een wereld van ongekende complexiteit en kansen. Ze moeten de toenemende behoefte aan wendbaarheid en slagkracht afwegen tegen de noodzaak van lagere kosten en een betere cashflow.

EY Advisory gelooft dat een wereld die beter functioneert inhoudt dat we de gecompliceerde vraagstukken en kansen van het bedrijfsleven aanpakken om de groei, optimalisatie en bescherming van bedrijven te helpen verwezenlijken. Samen met u werken we eraan de resultaten van uw operationele werkzaamheden fundamenteel te veranderen zodat uw omzet stijgt, u meer op prijs kunt concurreren, uw risico afneemt en uw operationele veerkracht toeneemt.

Uw toeleveringsketen en operationele werkzaamheden zijn bronnen van strategisch concurrentievoordeel en we kunnen u helpen bij het kiezen van en het investeren in de juiste operationele modellen om de waarde van deze strategische troef volledig te benutten.

Dankzij ons wereldwijde netwerk – waarin we onder meer samenwerken met bedrijven die binnen hun sector aan de top staan, zoals Procter & Gamble – kunnen we gedegen operationeel advies paren aan toonaangevende, sectorspecifieke praktijken, zodat u kunt profiteren van een breed gamma van inzichten. Door deze voortdurende samenwerking kunnen wij u helpen betere en duurzame resultaten neer te zetten.

Video: Toeleveringsketens doorgelicht

 

img01

Can an integrated approach deliver higher levels of performance?

We helped a US$12b food company transform its decentralized and fragmented supply chain (SC) organization into an integrated, efficient and responsive SC operating model, delivering over US$120m of ongoing cost savings and more than 20% reduction in inventory.

Contact
img02

Zou het verlagen van de operationele kosten leiden tot een hogere bruto-omzet?

We hebben een vooraanstaande fabrikant van consumentenproducten op het gebied van gezondheid en wellness geholpen zijn operationele kosten te verlagen en zijn distributiebereik te vergroten – wat resulteerde in een groei van de bruto-omzet met 33% – door middel van een vraaggestuurde marktbenadering waarbij gebruikgemaakt werd van op maat gemaakte technologische oplossingen om verandering structuur te geven.

Contact
img03

Zou het verminderen van productievariatie helpen de klant sneller te bedienen?

We hebben een internationale voedselfabrikant geholpen zijn toeleverings- en orderafhandelingsprocessen te synchroniseren en te segmenteren door zijn IT-oplossingen te herconfigureren en verkokering aan te pakken, waardoor de processen minder gecompliceerd en efficiënter werden; de productievariatie nam af met 48% en de leversnelheid nam toe met 15%.

Contact
img03

Zou het verlagen van de huidige kosten het inzicht in toekomstige kosten verbeteren?

We hebben een wereldwijd opererende fabrikant van consumentenproducten geholpen de kosten van zijn toeleveringsketen in Europa met ongeveer 10% te verlagen door duurzame capaciteiten te ontwikkelen voor de 'cost-to-serve'-analyse van de toeleveringsketen en te helpen bij het opstellen van complexe 'wat als?'-scenario's waarop de cliënt zijn marktbenadering en toekomstige prijsbepalingen zou kunnen baseren.

Contact
img04

Is het mogelijk de productie efficiënter te maken door de complexiteit te verminderen?

We hebben een internationale fabrikant van industriële producten geholpen in zijn gehele waardeketen een modulaire structuur door te voeren die het mogelijk maakt klanten zeer individueel te bedienen en tegelijkertijd hoge marges te behalen. Het resultaat was een sterke koppeling tussen ontwerp, productie en logistiek die de operationele efficiëntie verbeterde en de complexiteit verminderde.

Contact
img04

Zou het sluiten van locaties in ontwikkelde markten de deur openen naar kansen in opkomende markten?

We hebben een internationale voedselfabrikant geholpen extra productiecapaciteit in ontwikkelde landen aan te boren door een strategie uit te stippelen om zijn processen van begin tot eind efficiënter te maken en belangrijke opkomende markten effectiever te bedienen. Dit behelsde het verplaatsen van productielijnen, het sluiten van bepaalde locaties en wijzigingen in het logistieke netwerk.

Contact
img04

Is het mogelijk te voldoen aan individuele klantbehoeften en tegelijkertijd uiterst rendabele producten te ontwikkelen?

We hebben een internationale fabrikant van medische hulpmiddelen geholpen de individuele behoeften van klanten aan innovatieve producten te vervullen en daar ook zelf profijt van te trekken, door deze cliënt hulp te bieden bij de implementatie van een geïntegreerde PLM-ERP-oplossing voor het beheer van de levenscyclus en de efficiënte uitvoering van projecten voor productontwikkeling die aan de wettelijke vereisten voldoet.

Contact

 • Waarom wij er zijn

  Bij EY stellen we ons ten doel te bouwen aan een wereld die beter functioneert voor onze cliënten, onze medewerkers en onze gemeenschappen. Wij zetten ons ervoor in u te helpen een erfenis na te laten van betere bedrijfsprestaties, meer zelfverzekerdheid en meer vertrouwen.

 • Hoe we het doen

  Wij vormen een wereldwijd team dat innovatievere oplossingen realiseert voor onze cliënten. De karakteristieke en voortdurende samenwerking tussen EY-adviseurs en onze cliënten leidt tot beter functionerende bedrijven.

  We vormen een krachtige combinatie van ervaren adviseurs en samenwerkingspartners die uw vraagstukken benaderen op basis van toonaangevende operationele praktijken, nuchter pragmatisme en ervaring.

  We kiezen de juiste mensen om u te helpen geslaagde, meetbare, transformatieve veranderingen door te voeren. Van het vaststellen van een strategie voor uw toeleveringsketen tot de daadwerkelijke transformatie daarvan, we begeleiden u soepel door het hele proces.

 • Wat we doen

  We lossen grote, gecompliceerde vraagstukken op en benutten kansen om onze cliënten te helpen resultaten te boeken die leiden tot de groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijf, nu en in de toekomst.

  We maken onszelf vertrouwd met de missie en de overkoepelende commerciële strategie van uw bedrijf om u te helpen uw toeleveringsketen en operationele werkzaamheden opnieuw vorm te geven.

  We bieden inzicht in de verschillende bedrijfssegmenten die bij klanten en producten betrokken zijn. Vervolgens helpen we u de volledige toeleveringsketen of operationele werkzaamheden te herdefiniëren zodat deze segmenten met een op maat gesneden mix van diensten, kosten, contanten en kapitaalinvesteringen worden ondersteund.

  Onze aanpak omvat vier dimensies:

  • Algehele strategische architectuur
  • Geïntegreerde operationele excellentie
  • Risico en veerkracht van de toeleveringsketen
  • Facilitering operationeel talent en vermogen

  We helpen u omgaan met de dynamiekverschillen in volwassen en opkomende markten zodat u in uw volledige toeleveringsketen en operationele werkzaamheden uw concurrenten voor bent.

  Met onze specifieke kwaliteiten in strategisch en operationeel opzicht, waarin gedegen operationeel advies gepaard wordt aan de capaciteiten van andere EY-deskundigen op het gebied van commerciële kwesties, financiën, belastingen, douane, risico en duurzaamheid, helpen we u superieure resultaten te behalen. We werken op basis van toonaangevende, sectorspecifieke operationele praktijken en hebben samenwerkingsverbanden met organisaties die binnen hun branche aan de top staan, zodat u van hun inzichten kunt profiteren.

  Een van de cruciale manieren om de operationele prestaties te verbeteren, is gebruik te maken van de overvloed aan gegevens over klanten en het functioneren van de toeleveringsketen. Wij kunnen voor u een operationeel onderzoeksteam van wereldklasse inzetten, dat analytische benaderingen kan ontwikkelen voor complexe toeleveringsketens.

  Een essentieel pluspunt van onze aanpak is dat we uw aanzienlijke hoeveelheid interne en externe data omzetten in bruikbare informatie over de toeleveringsketen, waardoor u beter kunt functioneren.

 • Awards and recognitions

  Recent awards and recognitions:

Hoe wij u kunnen helpen

Samen met u werken we aan het vinden van innovatieve antwoorden op uw vragen. Dankzij ons wereldwijde netwerk kunnen we gedegen operationeel advies paren aan toonaangevende, sectorspecifieke praktijken. Daardoor kunt u communiceren met EY-deskundigen op het gebied van commerciële kwesties, financiën, belastingen, douane, risico en duurzaamheid. Deze voortdurende samenwerking kan u helpen betere en duurzame resultaten neer te zetten.

Toeleveringsketens van de verwerkende industrie

Hoe kan uw toeleveringsketen zorgen voor de baanbrekende prestaties die nodig zijn voor bedrijfssucces?

Traditionele productie-intensieve ondernemingen staan onder toenemende druk om ontwrichtende krachten onder controle te houden. In markten waarin de concurrentie hevig is, is het realiseren van groei moeilijk maar noodzakelijk om aandeelhouderswaarde te creëren.

Het gedrag van de consument verandert, wat om nieuwe verkoopkanalen vraagt. Beperking van de kosten en verbetering van de marge blijven van vitaal belang en om succesvol te kunnen zijn, is inzicht in complexe gegevens om daarmee de prestaties naar een hoger plan te tillen een eerste vereiste.

De toeleveringsketen moet fundamenteel worden herzien en worden opgebouwd rond het 'demand response'-concept, ofwel het afstemmen van de vraag op het aanbod, waardoor een toeleveringsketen ontstaat waarin wendbaarheid, efficiëntie en veerkracht in evenwicht zijn met risicobeheer en bescherming van de aandeelhouderswaarde.

We gaan terug naar de overkoepelende bedrijfsstrategie en missie van uw organisatie. We stellen fundamentele vragen over de strategische vereisten van de toeleveringsketen en de operationele werkzaamheden, verdelen deze in segmenten en doen suggesties voor manieren om de verschillende toeleveringsketens opnieuw vorm te geven zodat u uw dienstverlening, kosten, cashflow en kapitaalinvestering steeds verder kunt optimaliseren.

Onze belangrijkste diensten:

Strategische architectuur

 • Geïntegreerd operationeel model voor de toeleveringsketen – Het opnieuw ontwikkelen van operationele modellen, van regionaal tot mondiaal
 • Netwerk en doorstroom van de toeleveringsketen – Het vaststellen van de wereldwijde logistieke strategie met het oog op verbetering van de wereldwijde handelsprestaties, cost-to-serve en cost-to-supply

Geïntegreerde operationele excellentie

 • Segmentering en synchronisatie van de toeleveringsketen – Klantgestuurde segmentering van het toeleveringsnetwerk, waarbij belangrijke toevoegingen aan de planning en veranderingsbeheer worden gesynchroniseerd
 • Betrouwbaarheid en complexiteit van initiatieven – Een holistische benadering die u helpt innovatie te beheren en complexiteit te beperken en die onder meer gebruikmaakt van de P&G-methode voor productontwikkeling
 • Commerciële excellentie – Hulp bij het functioneren van de inkoopafdeling en waardecreatie door middel van het opstellen en uitvoeren van contracten
 • 'Run-to-Target'-productie – Dankzij onze unieke samenwerking met P&G kunt u beschikken over Integrated Work Systems (IWS), een alomvattende oplossing voor de behoeften van toeleveringsketens voor consumentengoederen met een korte doorlooptijd
 • Optimalisering van de marktbenadering – Met deze dienst helpen we ondernemingen meer van de juiste producten bij de juiste klanten te krijgen, op de juiste plaatsen, tegen de juiste prijs en op de juiste manier aangestuurd.

Risico

 • Risico, duurzaamheid en veerkracht van de toeleveringsketen – Ontwerp van veerkrachtige en verantwoorde programma's voor het beheer van leveranciersrisico en ontwerp van verantwoordelijke en duurzame toeleveringsketens.

Operationele werkzaamheden in de sector energie en nutsvoorzieningen

Hoe kunnen we u helpen ervoor te zorgen dat de toegenomen behoefte aan een betere dienstverlening, wendbaarheid en slagkracht van uw productieafdeling niet ten koste gaat van de noodzaak tot kostenbeperking en meer efficiëntie?

Ondernemingen worstelen met complexe uitdagingen: afnemende efficiëntie, de opkomst van nieuwe concurrenten, verouderende activa en de gevolgen daarvan voor de kapitaalinvesteringen, stijgende kosten en toenemende regelgeving.
In de energiesector helpen we ondernemingen de behoefte aan nieuwe operationele structuren rond nieuwe ontdekkingen af te wegen tegen de behoefte tegelijkertijd in bestaande structuren aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren om volatiele olieprijzen te ondervangen.

Onze belangrijkste diensten:

Excellent kapitaalbeheer

We werken met ondernemingen samen aan het vaststellen, financieren, ontwikkelen, bouwen, plaatsen en ontmantelen van belangrijke kapitaalgoederen. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer het beoordelen van de businesscase en noodplannen, joint ventures en het ontwerp van een kapitaalintensief operationeel model, en hulp bij de uitvoering van het operationeel model, kapitaalverwerving, programma-uitvoering en verslaglegging daarover, alsook assurance.

Excellent operationeel beheer

We kunnen u helpen de waarde van uiteenlopende apparatuur in het veld ('field assets') en medewerkers te gelde te maken en een efficiënt en effectief beheer van de werkzaamheden te ondersteunen. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer advies over het verbeteren van productie en herstel, verbetering van de betrouwbaarheid van de apparatuur, beheer van de informatie over de apparatuur, operationele gereedheid voor overdracht en assurance van de toeleveringsketen (met inbegrip van de tenuitvoerlegging van vereisten inzake plaatselijke toegevoegde waarde).

Excellente ondernemingen

We kunnen ondernemingen helpen efficiënter en effectiever te worden, ook wat betreft hun financiële, technologische/IT-, HR- en inkoopfunctie. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer advies over het terugdringen van de bedrijfskosten, commerciële excellentie, verbetering van de effectiviteit van de financiële functie, verbetering van de IT-prestaties, beoordeling van de waarde van uitbestedingen en excellent risicobeheer.

Excellent klantbeheer

We leveren diensten die u kunnen helpen uw inkomsten te verhogen, kosten te verlagen, en de klantervaring alsook de naleving door klantgerichte functies te verbeteren. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer advies over B2B- en B2C-groeistrategieën, bijvoorbeeld segmentatie en kanalen, het terugdringen van klantkosten / het verbeteren van de klantervaring, het verbeteren van de naleving door de klant, het ontwikkelen van een alomvattend klantproces en het tot stand brengen van transformatie.

Operationele werkzaamheden in de overheids- en dienstensector

Hoe kunnen we u helpen ervoor te zorgen dat de toegenomen behoefte aan een betere dienstverlening, wendbaarheid en slagkracht van uw productieafdeling niet ten koste gaat van de noodzaak tot kostenbeperking en meer efficiëntie?

De uitdaging kosten te beperken en te snijden in budgetten, in combinatie met verouderde infrastructuur waardoor de toch al afnemende kapitaalinvesteringen tot het uiterste worden uitgesteld, heeft vaak als gevolg dat innovatie en creativiteit in de kiem worden gesmoord. Bij EY helpen we onze cliënten zich eerst te richten op transparantie naar de klant en op het verhelderen van wat de klant verwacht. Vervolgens helpen we hen hun beperkte middelen zodanig te beheren dat ze uitstekende prestaties kunnen leveren.

In de overheidssector kunnen we u bijvoorbeeld helpen de dringend noodzakelijke operationele efficiëntieverbeteringen te realiseren met het oog op steeds ingrijpender bezuinigingen, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan burgers.

In de bankensector helpen we u de operationele prestaties te verbeteren om een hogere winstgevendheid te bewerkstelligen, en tegelijkertijd te voldoen aan de grote hoeveelheid nieuwe regelgeving en nalevingsvereisten.

We beschikken over aanzienlijke ervaring met Lean Six Sigma en onze teams hebben van deze vaardigheden gebruikgemaakt om organisaties te helpen hun prestaties voortdurend te verbeteren.

Onze belangrijkste diensten:

Voortdurende verbetering dankzij Lean Six Sigma

Programma's voor excellent operationeel beheer of voortdurende verbetering zijn onverminderd populair. Ze maken gebruik van methoden en concepten zoals Lean en Six Sigma om prestaties te verbeteren. Wellicht is dit een weerspiegeling van de economische situatie en van de druk waaronder organisaties staan om kosten te besparen of hun concurrentiekracht te vergroten door de kwaliteit van hun diensten of producten te verbeteren.

De aanpak van EY bestaat erin dat we onze ervaring met Lean Six Sigma combineren met onze uitgebreide ervaring op het gebied van transformatie. Daarbij onderkennen we dat het voor het welslagen van dergelijke initiatieven een absoluut fundamentele voorwaarde is denkkaders te veranderen en het juiste leiderschap te ontwikkelen.

Transformatie van de dienstverlening

Op uw situatie toegesneden programma's voor het beoordelen van uw dienstenstrategie en het transformeren van uw operationele werkzaamheden, om uw dienstverlening tot het uiterste te verbeteren en maximaal rendement op uw activa te behalen.

Inkooptransformatie

Integrale beoordeling van inkoopmodellen en strategieën voor categoriebeheer, sourcing, het beheer van het leveranciersrisico en complexe contracten.

Voorraadbeheer

Ontwikkeling van voorraadstrategieën om het werkkapitaal te verbeteren en de kosten te beheersen.

Digitale toepassingen

Specifieke, op maat gesneden voorstellen voor het digitaliseren van content en het creëren van virtuele toeleveringsketens om de vereiste dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld strategieën voor het ontwikkelen van digitale toepassingen, waarbij de dienstverlening met behulp van analyse van de toeleveringsketen en big data wordt verbeterd.

Wie we zijn

Wij vormen een gevarieerd team van adviseurs en sectordeskundigen die mondiaal denken en gericht zijn op samenwerking.

We benutten diepgaande operationele inzichten uit verschillende waardeketens in het bedrijfsleven, ongeacht of het daarbij gaat om activa-intensieve ondernemingen in de productiesector zoals olie-, gas- en nutsbedrijven of organisaties in de dienstensector zoals financiële dienstverleners en overheden.

We doen onze uiterste best om de problemen waar onze cliënten mee te maken hebben, te doorgronden en streven ernaar betere vragen te stellen om er zo aan bij te dragen dat hun bedrijven uiteindelijk beter functioneren.

Vragen zoals:

 • Wat levert in uw sector echt concurrentievoordeel op en is uw toeleveringsketen daar ook echt op afgestemd?
 • Wilt u klantaandacht?
 • Verleent u diensten tegen lage kosten?
 • Hebt u een flexibele, snel reagerende toeleveringsketen nodig of moet uw toeleveringsketen 'lean' zijn?
 • Hoe kunnen we uw werkzaamheden zodanig fundamenteel veranderen dat uw concurrentiekracht toeneemt?

Contact us

Latest thinking