The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Is your business transforming its technology or is technology transforming your business?

Technologie

Technologie vormt het hart van bedrijfsverandering – en biedt kansen om de prestatie te verbeteren, risico te beheren en innovatie te stimuleren. Zorgen dat de technologie in orde is, kan het begin – of het einde – van een transformatie zijn.

Elke organisatie heeft weer andere behoeften.

Om uw doel te bereiken, hebt u innovatief inzicht, een zakelijke visie en expertise op het gebied van verandermanagement nodig om uw groeipotentieel te ontsluiten, vandaag kosten te besparen en te investeren in morgen. Het is onze passie betere vragen te stellen en samen met u te werken aan het vinden van innovatieve antwoorden.

Cruciaal hierbij is ons wereldwijde netwerk en onze cultuur van samenwerking: met onze cliënten, met deskundige adviseurs – niet alleen met een technologische achtergrond, maar ook op het gebied van risicobeheer, cybersecurity, personeel en organisatorische verandering – en met samenwerkingspartners zoals IBM, Microsoft en SAP.

We helpen u het totaalbeeld voor uw bedrijf te zien, met technologie als essentieel element en aanjager. Deze voortdurende samenwerking helpt u betere en duurzame resultaten neer te zetten.

img01

Hoe kunnen verschillende activiteiten op het gebied van IT en programmabeheer zo efficiënt mogelijk gelijkgeschakeld worden?

We hebben een grote financiële dienstverlener geholpen beter te functioneren door een strategische routekaart voor drie jaar uit te stippelen, die betrekking had op een portefeuille van meer dan 200 projecten, en een methode te ontwikkelen om projecten doeltreffender te prioriteren en af te stemmen op de bedrijfsstrategie van de onderneming.

Contact
img02

Hoe kan een onderneming na een grote overname een soepele overgang maken?

We hebben een wereldwijd opererende fabrikant van apparatuur geholpen beter te functioneren door een reeks functionele, technische en nalevingsprogramma's op te stellen en door het bedrijf te helpen bij de transformatie van technische systemen om op de lange termijn kostenbesparingen te realiseren en de operationele werkzaamheden en de werkzaamheden na verkoop te stroomlijnen.

Contact
img03

Wat is ervoor nodig om een wereldwijde activiteit op te zetten?

We hebben een chemisch bedrijf geholpen beter te functioneren door zijn processen te vereenvoudigen en te standaardiseren, zowel binnen bedrijfseenheden als in verschillende landen, en door hulp te bieden bij het verankeren van interne controles in alle werkstromen.

Contact
img03

Wat is de meest efficiënte manier om de planning van verkoop- en operationele werkzaamheden te verbeteren?

We hebben een onderneming in consumentenproducten geholpen beter te functioneren door haar bij te staan bij het op verzoek aanbrengen van bijna realtime wijzigingen in financiële ramingen, waardoor robuuste scenarioplanning mogelijk werd en de onderneming tijdiger beslissingen kon nemen en de nauwkeurigheid van gegevens kon verbeteren.

Contact
img04

Als verandering simpel was, zou het stroomnet dan zichzelf van energie voorzien?

We hebben een nationaal nutsbedrijf geholpen beter te functioneren door het uitvoeren van een omvangrijk programma voor bedrijfs- en SAP-transformatie – daarbij werden technieken toegepast voor veranderingsbeheer en het bij het proces betrekken van het personeel, wat leidde tot een kostenbesparing van 17% en een grotere tevredenheid onder werknemers en klanten.

Contact
img04

Hoe kan een onderneming analyse inzetten om te floreren?

We hebben een farmaceutisch bedrijf geholpen beter te functioneren door data om te zetten in toepasbare informatie, met als resultaat meer dan 60 nieuwe projecten in de pijplijn met een rendement van 193,5 miljoen dollar aan P&L-waarde.

Contact
img04

Hoe kunnen de financiële en de IT-functie samenwerken om meer efficiëntie te verwezenlijken?

We hebben een luchtvaartmaatschappij geholpen beter te functioneren met behulp van een nieuwe oplossing voor planning, begroting en consolidatie – wat een jaarlijkse besparing opleverde van 1,5 miljoen dollar dankzij een grotere doelmatigheid van de financiële en de IT-functie.

Contact
img04

Hoe kunt u naar een hogere versnelling schakelen als uw financiële functie in zijn vrij staat?

We hebben een cliënt in de auto-industrie geholpen beter te functioneren door met behulp van SAP zijn financiële functie en de indirecte inkoop te transformeren; op die manier werd een gemeenschappelijke blauwdruk gecreëerd voor 13 bedrijfsonderdelen die 450 procesinrichtingen voor de toekomst opleverde.

Contact
img04

Hoe kunt u uw marges verbeteren en aan de marktvraag voldoen tijdens het consolideren van uw bedrijfsprocessen?

We hebben een onderneming in de media- en entertainmentsector geholpen beter te functioneren door een kosteneffectieve gedeelde dienst op te zetten, die met succes beschikbaar werd gesteld aan 15.000 gebruikers in acht landen.

Contact

 • Waarom wij er zijn

  Bij EY stellen we ons ten doel te bouwen aan een wereld die beter functioneert voor onze cliënten, onze medewerkers en onze gemeenschappen. Wij zetten ons ervoor in u te helpen een erfenis na te laten van betere bedrijfsprestaties, meer zelfverzekerdheid en meer vertrouwen.

 • Hoe we het doen

  Wij vormen een wereldwijd team dat in samenwerking met onze cliënten innovatieve oplossingen realiseert. De unieke en voortdurende samenwerking tussen EY-adviseurs en onze cliënten leidt tot beter functionerende bedrijven.

  We selecteren de juiste mensen en de beste inzichten om een oplossing te vinden voor uw vraagstuk.

  Ons Performance Technology-team strekt zich uit tot nog eens duizend andere EY-adviseurs op het gebied van strategie, risicobeheer, cybersecurity en andere disciplines, maar ook tot onze samenwerkingspartners, bijvoorbeeld:

 • Wat we doen

  We lossen grote, gecompliceerde vraagstukken op en benutten kansen om onze cliënten te helpen beter te functioneren, steeds met het oog op de groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijven, nu en in de toekomst.

  Het technologielandschap is uitdagender en complexer dan ooit – en het verandert in een adembenemend hoog tempo. Organisaties kunnen hun strategische, analytische, infrastructurele en klantgerichte functies en hun toeleveringsketen gelijkschakelen – allemaal met behulp van technologie.

  Uitgaande van uw bedrijfsstrategie en de resultaten die u wilt behalen, helpen we u de veranderingsagenda voor de onderneming vast te stellen en stellen we een routekaart voor de lange termijn op om inzichtelijk te maken hoe de toekomst eruitziet, hoe u daar moet komen en met welke technologische oplossing u uw doel kunt bereiken. En we begrijpen dat de organisatorische en personeelsgerelateerde veranderingen doorslaggevend zijn voor het verschil tussen slagen en falen.

  We implementeren oplossingen conform de vastgestelde routekaart om de bedrijfsprestatie te verbeteren, risico te beheren en uw huidige technologieportfolio te optimaliseren, waardoor kostenbesparingen mogelijk worden die investering in nieuwe technologie duurzaam maken.

  We plaatsen technologie in relatie tot uw bedrijf in een breed perspectief en zijn u van dienst met een gedegen begrip van en inzicht in specifieke onderwerpen en vraagstukken – van slimme meters, facturering en naleving tot mobiele betalingen, cybersecurity, fraude, analyse, e-commerce en mobiliteit en nog veel meer.

Wie we zijn

Wij vormen een gevarieerd team van adviseurs en sectordeskundigen die mondiaal denken en gericht zijn op samenwerking.

We doen onze uiterste best om de problemen waarmee onze cliënten te maken hebben, te doorgronden en streven ernaar betere vragen te stellen zodat hun bedrijven uiteindelijk beter functioneren.

Vragen als:

 • Hoe kunt geld besparen door uw processen te transformeren?
 • Hoe kunt ervoor zorgen dat uw wereldwijde toeleveringsketen zo consistent en efficiënt mogelijk is?
 • Hoe kunt u waarborgen dat uw dienstenplatform doet wat het hoort te doen?
 • Hoe kunt u ervoor zorgen dat grote investeringen in SAP zich ook in de toekomst blijven uitbetalen?

Contact us

Latest thinking