Assurance Services

Ga de actuele uitdagingen aan op het gebied van accountantscontrole, financiën en verslaggeving

Onder invloed van mondiale ontwikkelingen en gebeurtenissen is de wereld van het ondernemen allang niet meer dezelfde. Daarmee is ook de wereld van de financiën en de verslaggeving veranderd. En dat plaatst de directie, het management, audit committees en accountants voor flinke uitdagingen.

Wij kunnen u helpen om de voornaamste zaken rond financiën en verslaggeving te doorzien en aan te pakken.


  • Wijzigingen op accountancygebied

     Bent u  klaar voor de nieuwe ontwikkelingen op accountancygebied?

    Als organisatie heeft u te maken met steeds wisselende marktomstandigheden. Daarbovenop komt nog de ongekende hoeveelheid potentiële wijzigingen van accountantsstandaarden. Tegen deze achtergrond vragen het management en het audit committee zich terecht af hoe ze zich op dergelijke belangrijke ontwikkelingen kunnen voorbereiden.

    De IASB en de FASB hebben een aantal ambitieuze projecten voor accountantsstandaarden opgezet, waarmee zowel IFRS als US GAAP worden verbeterd en meer convergentie wordt nagestreefd. De verwachting is dat, zodra deze standaarden zijn uitgebracht, de administratieve verwerking van en toelichtingen op een aantal belangrijke gebieden ingrijpend gaan veranderen, zoals financiële instrumenten, leasing en opbrengstverantwoording. Er wordt een groot aantal standaarden herzien, maar belangrijker is de vraag in welke opzichten de verwerking van de meest gebruikelijke transacties daardoor gaat veranderen.Stakeholderdialoog

EY-Stakeholderdialoog

Wij gaan in gesprek met onze stakeholders.

Wijzigingen Titel 9 Boek 2 BW

De appetite voor risk appetite

Lees de samenvatting van de eerste implementaties van de nieuwe risicoparagraaf in het bestuursverslag.

EY - US GAAP and IFRS convergence

IFRS implementatie zet wereldwijd door

Bezoek www.ey.nl/ifrs om bij te blijven over IFRS-ontwikkelingen.