Overzicht

Onze klanten zijn onderdeel van een sterk veranderende omgeving wat hen verplicht om zich snel aan te kunnen passen en daarbij ook rekening te houden met duurzaamheidsvraagstukken.

Om hun “licence to operate” ook in de toekomst te kunnen behouden, moeten organisaties een toekomstbestendige bedrijfsvoering hebben waarin ze financiële, maar ook sociale en milieu waarde creëren voor hun stakeholders.

Tegelijkertijd dienen ze de negatieve impact van hun bedrijfsvoering en elders in hun waardeketen, op mens en milieu te minimaliseren. Denk hierbij aan de impact op mensenrechten, werkomstandigheden, schaarste van grondstoffen, emissies en het verlies van biodiversiteit.

Het is onze missie om een blijvende impact te hebben met onze klanten en hen te helpen bij hun toekomstbestendigheid. Wij zijn graag uw sustainability transformation partner en zetten ons in om uw grootste en meest urgente duurzaamheidsvraagstukken effectief op te lossen.

We helpen onze klanten bij het creëren van blijvende shared value voor hun stakeholders maar verliezen daarbij de financiële aspecten niet uit het oog. Dit is onze contributie aan building a better working world.

   Gerelateerde content

  EY - EU-richtlijn: bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit

  EU-richtlijn: bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit

  Vanaf verslagjaar 2017 worden de wettelijke vereisten voor transparantie over niet-financiële informatie aangescherpt. In dit paper lichten wij de inhoud van deze wetgeving toe.

  EY - Total Value – Impact valuation to support decision – making

  Total Value – Impact valuation to support decision – making

  Total Value is ontworpen om beter geïnformeerde besluitvorming mogelijk te maken. Het helpt bedrijven om meer waarde te creëren voor belanghebbenden en de samenleving.

  EY - Sustainable Development Goals

  Sustainable Development Goals

  Wat je moet weten over de Sustainable Development Goals, hoe kan je ze toepassen en hoe kan EY hierbij helpen.