• Share

 

De zeeën zitten vol plastic, de rivieren met metalen, de lucht met koolstofdioxide en mensenrechten worden op tal van plekken op de wereld met voeten getreden.

Hoe kan uw organisatie zo worden ingericht dat de negatieve effecten op het milieu verminderen en het een positieve impact heeft op de maatschappij?

In de markt wordt de transitie naar een duurzame organisatie steeds breder gedragen; mede ingegeven door een verhoogd maatschappelijk bewustzijn, nieuwe wet- en regelgeving en disruptieve (technologische en sociale) innovatie. EY CCaSS ondersteunt organisaties, start-up’s en multinationals, bij het inspelen op deze ontwikkelingen en het bijdragen aan deze positieve verandering.

 • Circulaire economie

  De Circulaire Economie is een relatief nieuw economisch begrip dat gestoeld is op de gedachte om grondstoffen, componenten en onderdelen op een zo’n hoogwaardig mogelijke manier, her te gebruiken; herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

  Vanuit EY CCaSS bieden wij dienstverlening aan op de volgende gebieden:

  • Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen bij (het opzetten van) een business model om alle elementen in de keten van een productieproces en product te kunnen hergebruiken;
  • Helpen samenwerkingen tot stand te brengen waardoor afvalproducten weer een basis vormen voor producten in een andere keten;
  • Het inzichtelijk maken van en ondersteunen bij de financiële, juridische en fiscale implicaties die nieuwe business modellen vaak met zich meebrengen;

  EY CCaSS gelooft dat als organisaties willen profiteren van een circulaire aanpak, er rigoureuze keuzes moeten worden gemaakt. Dit zal invloed hebben op veel aspecten van het bestaande business-model, zo heeft een circulair business model consequenties voor het ontwerpen van producten, de financiering van de organisatie, de cash flow forecasting, belastingen, verander management en vaak ook juridische consequenties rondom eigendom en aansprakelijkheid.

 • Social entrepreneurship

  Vanuit EY CCaSS wordt er vanaf twee kanten aandacht besteed aan sociaal ondernemen; EYnovation & Impact investeringen.

  Impact investeringen zijn investeringen, die naast financieel rendement, ook een positieve maatschappelijke bijdragen hebben. EY CCaSS ondersteunt financiële organisaties bij het ontwikkelen van ambitie en beleid, maar nog belangrijker is het concretiseren van de impact die behaald (kan) worden.

  • Inkleuren van impact investeringsbeleid inclusief doelstellingen, ambitie en strategie;
  • Ondersteuning bij het verder ontwikkelen van het portfolio rondom ESG en Impact Investeringen;
  • Onafhankelijke auditor of evaluator in het vaststellen van de behaalde (maatschappelijke) rendementen.

  EYnovation™ is een succesvol programma binnen EY CCaSS waar vooruitstrevende start-up’s en scale-ups worden ondersteund. Het programma richt zich op diverse markten waaronder high-tech en social entrepreneurship.

  Vanuit EYnovation wordt de start-up’s een aantrekkelijk abonnement geboden waarmee de verdere groei van de start-up wordt gefaciliteerd. Een standaard abonnement omvat ondersteuning op aspecten als bijvoorbeeld:

  • Het (door)ontwikkelen van het groeimodel;
  • Het schrijven van investering prospectus;
  • Risicomanagement;
  • Helpdeskfunctie;
  • Belastingen en fiscaal advies;
  • Financiële administratie;
  • Impact metingen.

  De ondernemers binnen EYnovation krijgen één vast contactpersoon voor alle vragen; dit neemt de ondernemers veel uitzoekwerk uit handen. Binnen EY CCaSS worden de juiste contacten gezocht om vragen te beantwoorden.

 • Duurzame mobiliteit

  Mobiliteit is voor veel organisaties, maar ook voor overheden een belangrijk onderwerp wat hoog op de agenda staat. Werknemers willen een zo flexibel mogelijk pakket, overheden willen de vervoersbewegingen terugdringen en de milieuzones aanscherpen en bedrijven willen kosten besparen.

  De komende jaren zullen er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Indien we in 2020 voor 10% elektrisch rijden zal dat consequenties hebben voor de laadinfrastructuur.

  Ook kan waterstof als alternatief op elektrisch rijden, op de Nederlandse markt, voor de nodige verschuivingen gaan zorgen in regelgeving en stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid. Kortom een dynamisch veld met vele uitdagingen.

  EY CCaSS biedt met haar multidisciplinaire team, geïntegreerde en duurzame oplossingen voor uw organisatie en waardeketen.

  Onze mobiliteitsaanpak leidt tot een groen en financieel aantrekkelijk beleid met een robuust actieplan. Onze Sustainable Mobility Services geven u inzicht in de milieu-impact en financiële implicaties van uw huidige mobiliteitsbeleid en ondersteunen u bij het formuleren van een passende strategie om kostenreductie te realiseren en duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

  EY CCaSS maakt hierbij gebruik van een 4-stappenplan.

  De eerste stap is de situatieanalyse waarbij er onder andere onderzoek wordt gedaan naar de behoeften van de medewerkers en het beleid van de concurrentie. Vervolgens leggen we de basis voor de strategie met interne- en externe stakeholders in workshops en trainingen. Cost & carbon assessments en wetgeving staan tevens centraal.

  Tijdens de implementatiefase staat de bewustwording centraal, maar ook het eventueel aanpassen van financiële afspraken die zijn gemaakt met medewerkers en leveranciers. De laatste fase van dit cyclische proces is het monitoren van de indicatoren en KPI’s.

  Zoals beschreven is het veld rondom mobiliteit constant in beweging en is maatwerk vereist.