• Share

 

Het creëren van niet financiële waarde wordt alsmaar belangrijker voor bedrijven en hun stakeholders.

Om waardecreatie te optimaliseren, risico’s te reduceren, (externe) verslaglegging te verbeteren, is robuuste niet-financiële informatie (hierna: NFI) van essentieel belang. Nog steeds hebben veel bedrijven moeite om op doelmatige wijze invulling te geven aan NFI management processen die betrouwbare en hoogwaardige data genereren.

Twee factoren die mede bepalend zijn voor het succes van een robuust NFI management systeem zijn; effectieve processen & controls en de implementatie van de juiste IT oplossingen.

EY CCaSS levert met toewijding, know-how en tooling, resultaten om uw NFI management naar een hoger plan te tillen. Met onze expertise in zowel (niet) financiële accounting als in IT, ontwikkelt EY CCaSS robuuste NFI managementsystemen voor onze klanten.

Het welbekende four lines of defense model gebruiken wij als kader om NFI hoogwaardig en toepasbaar te maken, waardoor u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen en solide kunt rapporteren.

EY’s 7-stappen aanpak biedt in iedere fase oplossingen om naar een robuuste NFI te komen. We stellen doelen, identificeren materiële KPI's, voeren gap analyses uit met de huidige situatie, optimaliseren processen en controls, implementeren de juiste IT tooling en vertalen data naar waardevolle meetinstrumenten op uw dashboards en in uw rapportages.

Top 5 voordelen van een robuust NFI management systeem

  • U heeft controle en inzicht op uw waarde creatie
  • U bent in staat risico’s doelmatig en doeltreffend te mitigeren
  • U heeft toegang tot accurate en onbetwistbare NFI
  • U kunt uw stakeholders tijdig en nauwkeuring informeren
  • Uw data set, analyses en verificatie processen zijn efficiënt ingericht

 

Contact

EY - Nancy Kamp-RoelandsExecutive Director
Nancy Kamp-Roelands
+31 6 2908 4529