• Share

 

Van oudsher dienen organisaties risico’s in kaart te brengen die de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.

Maar nu is het belang misschien wel groter dan eerst; u wordt volop geconfronteerd met compliance risico’s door snel veranderende wet- en regelgeving in binnen- en buitenland en de claims voor het niet naleven hiervan nemen fors toe.

Daarnaast zijn reputatierisico’s aan de orde van de dag, omdat uw klanten, financiers en de keten waarbinnen u opereert steeds kritischer worden, dit wordt versterkt door zeer snel reagerende (sociale) media.

Om compliance en reputatie risico’s te managen is het cruciaal om op een transparante manier inzicht te kunnen geven in uw impact – negatief en positief. Denk bij impact bijvoorbeeld aan het gebruik van kritieke materialen, uitstoot van emissies en het werken met chemische producten.

Weet u met welke chemische producten wordt gewerkt binnen de organisatie en onder welke omstandigheden? Uit onderzoek blijkt dat per dag 3 sterfgevallen te relateren zijn aan onveilig werken met deze producten, er zijn veel langdurige beroepszieken en een bijkomend risico is dat verzekeraars niet uitkeren bij een ondeugdelijke administratie.

Weet u met welke materialen uw organisatie werkt die te kampen hebben met leveringsonzekerheid en sterke prijsfluctuaties? Grondstoffenschaarste gaat een steeds grotere rol spelen in meerdere sectoren.

Is uw datamanagement proces zodanig ingericht dat u op een overzichtelijke en kostenefficiënte manier alle relevante niet-financiële informatie (NFI) kunt oproepen ten behoeve van verslaglegging, ketencommunicatie en auditing?

EY CCaSS richt zich op het bedenken, ontwikkelen en implementeren van tools met toegepaste kennis die antwoord geven op de bovenstaande vragen. Gedreven door inhoud en niet door technologie.

Dit alles doen wij in eigen huis waarmee we inhoud en ICT toepassing zo dicht mogelijk bij elkaar brengen. Dat maakt het verschil en onderscheidt ons.

In de praktijk zien wij maar al te vaak dat organisaties en hun consultants veel tijd kwijt zijn aan het inventariseren, bijhouden en beoordelen van informatie. Met onze aanpak en tools geven wij u weer het stuur in handen zodat u daadwerkelijk toekomt aan het beetpakken van risico’s en kostenreducties.

Van overzicht naar inzicht, transparantie in rapportage en achterliggende data.

 

Gerelateerde content

EY - Op weg naar transparante supply chains

Op weg naar transparante supply chains

Meer en meer bedrijven maken gebruik van technologie om onderlinge informatie te verwerven. Cloudtechnologie kan helpen om informatielacunes tussen bedrijven te verkleinen.

EY - Michel van WijkExecutive Director
Michel van Wijk
+31 6 2125 1654