• Share

 

De wereld verandert! Disruptieve krachten dagen organisaties uit. Het ondernemerslandschap verandert en organisaties zullen zichzelf steeds sneller moeten transformeren om te kunnen blijven bestaan.

Snel ontwikkelende markten vragen om sociale verantwoordelijkheid en leiderschap, maar ook milieu onderwerpen, zoals het uitputten van hulpbronnen en klimaatverandering hebben een toenemende impact op de bedrijfsvoering van veel ondernemingen.

Strategieën die enkel financiële winstgevendheid nastreven zijn niet meer voldoende. Het is van essentieel belang om innovatief, wendbaar en onderscheidend te blijven op meerdere fronten tegelijk.

Onze klanten opereren dagelijks in deze turbulente business context wat ook van hen verlangt om duurzaamheidsissues zorgvuldig en effectief te adresseren. Om het maatschappelijk mandaat van de organisatie veilig te stellen, moeten organisaties een toekomstbestendige visie hebben, waarin sociale, milieu en economische waarde gecreëerd wordt voor al hun stakeholders.

Om duurzaam te zijn is het van belang om toe te werken naar een duurzame strategie in plaats van een duurzaamheidsstrategie. Dit betekent dat er vanuit een duurzaamheidsperspectief gekeken moet worden naar de strategie om vanuit daar te benoemen waar de meeste impact behaald kan worden.

EY CCaSS helpt organisaties bij deze uitdaging met als doel om continuïteit en duurzaamheid te verbinden in de strategie van het organisatie. Wij ondersteunen onze klanten tevens om dit vervolgens op transparante wijze te communiceren aan hun klanten en andere stakeholders.

 • Strategie
  • Ontwikkelen van en ondersteunen bij het definiëren van visie, ambitie, beleid en doelstellingen;
  • Ondersteuning bij de transitie naar purpose (Purpose Led Transformation);
  • Scenarioplanning om te komen tot een toekomstbestendig en duurzaam beleid;
  • Inzichtelijk maken van de verbanden tussen niet-financiële en financiële resultaten (Integrated Thinking);
  • Ontwikkelen en adviseren over KPI's en bijbehorend dashboard voor monitoring;
  • Uitvoeren en valideren van materialiteitsanalyses om (geïntegreerde) strategie te herijken;
  • Implementatie van de strategie van bestuur tot op de werkvloer;
  • Inspirerende sessies voor C-level commitment.
 • Geïntegreerde en GRI-verslaggeving
  • Ontwikkelen, adviseren en evalueren van een duurzaamheidsverslag of geïntegreerd verslag (Integrated Report);
  • Benchmarking om te komen tot aanbevelingen (eventueel op basis van de Transparantiebenchmark en/of andere ratings);
  • Ondersteuning bij het rapporteren aan de hand van GRI 4-richtlijn en/of IIRC-framework.
 • Duurzaam ketenbeheer
  • Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen bij (het opzetten van) duurzaam ketenmanagement;
  • Risicoanalyses op zowel milieu- als sociale aspecten in de keten;
  • Ontwikkelen van gedragscodes en/of criteria op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden;
  • Opzetten en uitvoeren van interne of externe audits op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden.
 • Stakeholdermanagement
  • Opzetten en ondersteunen van stakeholdermanagement;
  • Faciliteren van interne en/of externe stakeholderdialogen en -consultaties;
  • Ontwikkelen van inspirerende trajecten om intern draagvlak te verkrijgen en te behouden;

 

Contact

EY - Nancy Kamp-RoelandsExecutive Director
Nancy Kamp-Roelands
+31 6 2908 4529


Related content