• Share

 

Iedere organisatie creëert met haar bedrijfsvoering positieve en negatieve waarde voor haar omgeving.

Om waardevolle producten en diensten te kunnen leveren, worden financieel, natuurlijk en sociaal kapitaal omgezet naar andere vormen van kapitaal. In dit proces, stoten organisaties bijvoorbeeld broeikasgassen uit, worden er grondstoffen verbruikt, manifesteren zich werk gerelateerde incidenten en worden bodem en oppervlakte water vervuild.

Tegelijkertijd zorgt dit proces er voor dat er op een aantal vlakken positieve waarde gecreëerd wordt; zo vormen organisaties een bron van welvaart in de vorm van werkgelegenheid en het opleiden van haar werknemers, maar ook worden de behoeften van klanten vervuld als gevolg van de geleverde goederen of diensten.

Tot slot vervullen organisaties een sleutelrol bij het generen van innovatie en stelt het daarnaast overheden in staat om bijvoorbeeld infrastructurele projecten te financieren met de geheven en geïnde belastingen.

Hoewel het merendeel van de organisaties KPI’s heeft geformuleerd voor een aantal van hun natuurlijke en sociale kapitaal outputs, ontbreekt het op dit moment nog aan een transparante, gebalanceerde en consistente benadering om de overall waarde creatie in beeld te brengen.

Kijkend naar een centraal begrip in organisaties “What is not measured, cannot be managed”, kan er geconcludeerd worden dat een veelheid aan organisaties nog onvoldoende grip en zicht heeft op haar externaliteiten en shared value creatie. Op het wereldtoneel zijn een aantal toonaangevende organisaties gestart om hun waarde creatie op een consistente manier te meten en te rapporteren.

EY’s Total Value aanpak maakt waarde creatie en waarde consumptie van een organisatie transparant door shared value en externaliteiten te meten, te monetariseren en inzichtelijk te maken.

Dit betekent dat milieu, sociale en economische effecten (zowel positief als negatief) meegewogen worden en een plek krijgen in de geïntegreerde winst- en verliesrekening.

Het doel achter EY’s Total Value is om top management in staat te stellen te navigeren op shared value creatie voor stakeholders of bijvoorbeeld duurzame producten, waardoor optimale besluiten genomen kunnen worden voor de organisatie en haar stakeholders.

Total Value combineert bestaande kennis en methodologieën vanuit verschillende disciplines. Voor het meten van bijvoorbeeld milieu-externaliteiten, wordt typisch gebruikt gemaakt van het economische input/output model in combinatie met een Life Cycle Assessment (LCA) en een waarderingsbenadering.

Total Value moet dus ingebeeld worden als een benadering waarbij op een geïntegreerde en veelomvattende wijze, bestaande tools en technieken worden benut om een gebalanceerd beeld te vormen.

 

EY - Arno ScheepensManager
Arno Scheepens  
+31 (0)6 5544 2642

EY-alexander-van-der-flierManager
Alexander van der Flier  
+31 (0)6 2125 2897