Tax Services

Wij zijn uw gids door het wereldwijde fiscale landschap

Het zakelijke en fiscale landschap is drastisch veranderd. Bovendien verlopen de veranderingen steeds sneller en worden ze steeds complexer. Met ons aan uw zijde vindt u uw weg door dit veranderende landschap.

Naast de noodzaak van inkomsten hebben overheden te maken met een verhevigde concurrentie om werkgelegenheid en kapitaal. In reactie op de veranderende dynamiek van de zakelijke omgeving passen belastingautoriteiten hun handhavingsstrategie, -focus en -beleid aan. Ondernemingen hebben met allerlei onderwerpen te maken die om voorrang strijden, waarbij ze op naleving van wet- en regelgeving moeten letten en waarde willen toevoegen.

In het huidige fiscale klimaat kunnen wij u bij deze cruciale kwesties terzijde staan. Daarbij helpen we u onderstaande uitdagingen aan te gaan.


 • Opereren in een wereldwijd fiscaal landschap

  Het wereldwijde fiscale landschap blijft drastische veranderingen ondergaan. Vrijwel dagelijks worden de krantenkoppen gedomineerd door nieuws over verschuivend fiscaal beleid, sterkere handhavingsmaatregelen en het toenemende risico op reputatieschade.

  Aandachtsgebieden strijden om voorrang

  Bij multinationals strijden tegenwoordig meer aandachtsgebieden dan ooit tevoren om voorrang. Enerzijds dienen de bedrijfsactiviteiten te worden beschermd door veranderingen in beleid, wetgeving en fiscale handhaving te blijven volgen en daarop in te spelen. Anderzijds dient de compliance van de hoogst mogelijke kwaliteit te zijn en dient de fiscale functie van de organisatie waarde toe te voegen.

  Overheden spannen zich in om iedere verschuldigde euro binnen te halen

  Uit beleidsoogpunt wil iedere overheid dat het eigen land als een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt gezien. Tegelijkertijd wil diezelfde overheid de eigen opbrengsten maximaliseren. Ook vindt steeds meer uitwisseling van gegevens over met buitenlandse tegenhangers plaats, zodat iedere verschuldigde euro ook daadwerkelijk wordt geïnd.

  Aantal geschillen neemt toe

  Geschillen tussen belastingplichtigen en belastingautoriteiten nemen dan ook toe in aantal, complexiteit en financieel belang. Ook worden sneller boetes opgelegd en is de dreiging van reputatieschade sterk toegenomen.

  Met ons aan uw zijde vindt u uw weg door dit complexe landschap

  Als het fiscale beleid van de overheid een onbedoelde belemmering vormt voor uw activiteiten, kunnen wij u helpen om in overleg met de overheid:

  • die belemmering over het voetlicht te brengen 
  • logische en weldoordachte beleidsalternatieven te ontwikkelen 
  • de uitkomsten van dergelijke alternatieven te modelleren 
  • de overheid een alternatief te bieden in een vorm die de beleidsmakers aanspreekt

  Verder staan wij u terzijde bij fiscale geschillen en procesvoering, handhaving en verslaggeving, waar ook ter wereld. Daarbij richten wij ons op het beheersen van geschillen voorafgaand aan het aangifteproces.

  Indien zich reeds een geschil voordoet, maken onze professionals optimaal gebruik van de collectieve kennis die ons netwerk heeft van de werkwijze van belastingautoriteiten. Op deze wijze wordt steeds vaker intensief samengewerkt aan het oplossen van lastige of gevoelige fiscale geschillen.

  Hieronder kunt u meer lezen over onze visie op een aantal belangrijke ontwikkelingen en thema’s op het gebied van beleid en handhaving die vandaag de dag actueel zijn.

 • Naar een efficiënter operationeel model

  Multinationale ondernemingen die proberen om nieuwe markten te bereiken en in volgroeide markten efficiënter te concurreren, zullen hun supply chains aanpassen en differentiëren. De operationele modellen van bedrijven moeten voorzien in efficiëntie en schaalgroei in de volwassen markten, terwijl ze flexibiliteit en lokale capaciteit nodig hebben om de groei in de opkomende markten te ondersteunen.

  Hierdoor vereist het sturen op werkelijke aandeelhouderswaarde een operationeel model dat mondiaal en regionaal gedifferentieerde processen combineert, en deze integreert met lokale slagkracht en operationele uitmuntendheid.

  Toonaangevende bedrijven erkennen de noodzaak voor de integratie van tax in hun bedrijfsplanning en beslissingsprocessen

  Of bedrijven nu nieuwe markten willen betreden of zich richten op efficiëntie in volgroeide markten, toonaangevende bedrijven begrijpen de complexiteit van de internationale belastingstelsels. De impact van zowel de directe als de indirecte belastingen moet zorgvuldig worden overwogen, en meegenomen worden om de effectiviteit van het operationele model te sturen, met inachtneming van alle relevante lokale en internationale fiscale wetgeving en alle fiscale risico's. De effectiviteit van het bedrijfsmodel is een van de hoekstenen van succesvolle concurrentie en differentiatie aan het worden..

  Onze aanpak

  De EY OME dienstverlening helpt u dat te doen. Onze advisory en tax professionals werken als één team om onze klanten te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een optimaal operationeel model, waar zakelijke behoeften en eisen leidend zijn, en tegelijk de belasting een integraal onderdeel is van het ontwerp van het bedrijfsmodel.
   

 • De risico’s beheersen van een mobiel personeelsbestand

  In het huidige bedrijfsklimaat is er één succesfactor die van cruciaal belang is: de medewerkers. De medewerkers vertegenwoordigen de grootste investering die een organisatie kan doen, maar ook een geweldige kans om een concurrentievoorsprong te behalen.

  Toonaangevende ondernemingen richten hun inspanningen op de volgende onderwerpen:

  • De juiste medewerkers aantrekken en behouden
  • Wereldwijd talenten inzetten en mobiliteit bevorderen
  • Effectiviteit van HR en loonadministratie
  • Risico’s, ondernemingsbestuur en compliance

  De risico’s in verband met mobiele medewerkers

  Grote ondernemingen met een internationaal mobiel personeelsbestand lopen grotere risico’s dan ooit tevoren ten aanzien van fiscale compliance. Veel ondernemingen hebben hun expatbeleid vastgesteld, maar zakelijk buitenlands verblijf dat buiten dit bedrijfsbeleid valt, brengt nieuwe risico’s met zich mee.

  Onbedoelde fiscale compliance-verplichtingen

  Steeds vaker zorgt een dergelijk verblijf voor onbedoelde fiscale compliance-verplichtingen. Belastingautoriteiten zijn zich er steeds meer van bewust en maken gebruik van nieuwe technologie om vast te stellen waar zich een fiscale verplichtingen heeft voorgedaan.

  Het beheersen van deze risico’s zou voor multinationals van de allergrootste urgentie moeten zijn.

  De allergrootste urgentie?

  Een eenvoudige inkomstenbelastingkwestie kan al snel als een olievlek gaan werken, met alle risico’s van dien voor de onderneming. Tegelijkertijd neemt het tempo waarin de wetgeving wordt veranderd toe. Veel landen maken van dit soort wetgeving gebruik om de totale belastingopbrengsten te vergroten.

  Ondernemingen zien in dat er een veelheid aan fiscale reputatie-, persoonlijke en financiële risico’s bestaat en spannen zich sterk in ten aanzien van hun compliance. In toenemende mate wordt onderkend dat dit soort aangelegenheden steeds urgenter wordt, vanuit zowel reputatie- als financieel perspectief.

  Hoe wij ondernemingen terzijde staan

  Ons Human Capital-netwerk maakt intensief gebruik van processen en technologie waarmee ondernemingen de risico’s ten aanzien van een kortdurend zakelijk buitenlands verblijf kunnen signaleren en beheersen nog voordat deze zich daadwerkelijk voordoen.

  Indien zich een geschil voordoet, kan het mondiale Tax Controversy-netwerk van EY gebruik maken van de eigen inzichten in de betreffende cultuur en processen en van de relatie met iedere belangrijke belastingautoriteit om zo zaken tot een oplossing te brengen.Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY TaxLaw NL app voor mobiele apparaten.

Tax Update Weekly

EY - Tax Update Weekly

Blijf op de hoogte van het Nederlandse fiscale nieuws met de Tax Update Weekly


Meer nieuws en informatie:

EY - Tax Insights: BEPS and business operations

Tax Insights: Belastingen, handelsbeleid en de groeiagenda

Bedrijven beoordelen risico's en stimulansen in hun zoektocht naar meer zekerheid.