Tax Services

 • Share

Over onze wereldwijde fiscale praktijk

Onze fiscale praktijk is een van de meest internationale: in meer dan 150 landen is ons netwerk van 50.000 professionals actief aan het werk om de lat voor uitzonderlijke dienstverlening steeds hoger te leggen.

Een mondiaal team dat streeft naar naadloos aansluitende dienstverlening

Door onze fiscale praktijk geografisch en naar sector in te delen, zijn wij in staat om onze cliënten van een naadloos aansluitende dienstverlening te voorzien.

De voordelen van onze internationale reikwijdte

Wij zijn in staat cliënten te helpen om bedrijfsstrategieën snel en effectief te ontwikkelen en uit te voeren, inclusief een robuuste verantwoording en governance. Onze fiscalisten koppelen landspecifieke vaktechnische kennis aan relevante regionale en mondiale inzichten in ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Daarnaast beschikken wij over een internationaal detacheringsprogramma. Zo kunnen wij op een kosteneffectieve manier inspelen op uw meest urgente internationale uitdagingen zonder te worden belemmerd door tijdzones en internationaal reisverkeer.

Lokale kennis en mondiale inzichten

Onze leidinggevende belastingprofessionals rouleren langs grote zakelijke centra overal ter wereld. Zo verkrijgen ze een helder inzicht in de details van een volledige reeks fiscale aangelegenheden, in de samenloop van verschillende belastingstelsels en bovendien van andere bedrijfsculturen.

De kennis die ze zo opdoen, zetten ze in ten behoeve van onze cliënten, bijvoorbeeld door de fiscale gevolgen van een bepaald onderwerp met hen te bespreken of de laatste ontwikkelingen en inzichten met hen te delen.

Compromisloos in onze dienstverlening aan cliënten

Onze inzet voor een uitzonderlijke dienstverlening richt zich op kwaliteit, connectiviteit, reactiesnelheid en inzicht. Van onze nieuwste medewerkers tot onze senior partners is eenieder ervan doordrongen: uitzonderlijke dienstverlening betekent dat binnen iedere professionele relatie de verwachtingen dienen te worden overtroffen.

Onze fullservicebenadering richt zich op de belangrijke thema’s van nu

Ook met andere EY-collega’s werken wij samen om een geïntegreerde dienstverlening te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van optimalisatie van leveringsketens en procesverbetering of financiële administratie en verslaggeving. Wij zijn toonaangevend op alle fiscale deelgebieden, in het bijzonder op de volgende onderwerpen:

 • Global compliance and reporting
  Binnen EY werken onze teams samen om er voor te zorgen dat aangiften en financiële verslaggeving tijdig en nauwgezet plaatsvinden, zodat ondernemingen erop kunnen vertrouwen dat zij aan hun wettelijke verplichtingen voldoen. Verder kunnen onze medewerkers hen wijzen op mogelijkheden om op deze belangrijke gebieden de waarde, de efficiëntie en de beheersing verder op te voeren.
 • Transfer pricing
  In de wereldeconomie van tegenwoordig is het van cruciaal belang om binnen de groep tot een prijsstelling te komen die aan de wettelijke vereisten voldoet. Ons team beschikt over een ruime ervaring met het bieden van ondersteuning op dit gebied met een veelheid aan branches, producten en landen.
 • Human capital, waaronder expat-services
  Onze professionals op het gebied van arbeidsvoorwaarden staan cliënten bij waar het gaat om het vormgeven van beloningsregelingen en op aandelen gebaseerde prestatiebeloning, zodat medewerkers betrokken blijven en getalenteerde hoogvliegers kunnen worden aangetrokken. Daarbij bieden wij ondersteuning bij het voldoen aan veranderende lokale regelgeving en het effectief managen van talent overal ter wereld.
 • Verbetering van leveringsketens en processen
  Wij dragen zorg voor het ontwerp en de inrichting van concurrerende leveringsketens gericht op efficiencyverbetering. Niet alleen voor bestaande, maar ook voor nog te betreden markten.
 • Indirecte belastingen
  Wij kunnen cliënten door het uitdijende mondiale doolhof van btw en andere indirecte belastingen loodsen.
 • Fiscaal beleid en geschillen
  Binnen ons wereldwijde netwerk zijn voormalige topambtenaren werkzaam, die zich graag inzetten om u te helpen risico’s te managen en conflicten met belastingautoriteiten te voorkomen. Ook kunnen we u bijstaan om bestaande geschillen op te lossen.

Met ons Tax Account Leader-programma bieden wij iedere cliënt een vaste contactpersoon. Hij of zij kan u helpen optimaal gebruik te maken van onze schat aan kennis en hulpmiddelen.

Onze Area Tax Centers kunnen u voorzien van lokale vaktechnische expertise en regio-overschrijdende zakelijke en branchekennis. Elk van deze centra fungeert als een virtueel knooppunt van ervaren belastingprofessionals, die centraal aangestuurde en afgestemde diensten verlenen.

Wij zijn een mondiaal team

We zijn veel meer dan een netwerk van plaatselijk geleide nationale belastingpraktijken - we zijn een mondiaal team. Graag nodigen wij u uit om een beroep te doen op onze medewerkers, onze kennis en onze inzichten.

De wereld van de belastingen verandert. En wij zijn er om u te helpen.

Contact

EY - Gregor Bertens

Gregor Bertens
T.: +31 88 40 78873

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY TaxLaw NL app voor mobiele apparaten.

Blijf op de hoogte

EY - Schrijf je in voor relevante Tax thema’s, events en nieuwsbrieven

Schrijf je in voor relevante Tax thema’s, events en nieuwsbrieven.


Tax Update Weekly

EY - Tax Update Weekly

Blijf op de hoogte van het Nederlandse fiscale nieuws met de Tax Update Weekly


Meer nieuws en informatie: