Indirect Tax Alert

Europese Commissie stelt ingrijpende hervorming van het btw-stelsel van de EU voor

  • Share

Op 4 oktober 2017 heeft de Europese Commissie nieuwe voorstellen gepubliceerd, die beschouwd worden als de grootste hervorming van het Europese btw-stelsel in de afgelopen 25 jaar.

Wat zijn de voorstellen?

De Commissie heeft zich langdurig ingezet voor een definitief btw-stelsel voor de EU. De Commissie heeft recentelijk in haar VAT Action Plan in detail uitgelegd dat er behoefte is aan een nieuwe definitieve eengemaakte btw-ruimte van de EU (single EU VAT area).

De Commissie stelt meerdere fundamentele beginselen (of pijlers) en cruciale herzieningen voor om het btw-systeem van de EU te verbeteren en te moderniseren. De prioriteit van de EU is om het btw-stelsel meer robuust, eenvoudiger en fraudebestendig te maken. De Commissie is voornamelijk op zoek naar een akkoord met betrekking tot de volgende punten:

  • Fraudebestrijding: De btw zal op grensoverschrijdende handel tussen ondernemingen worden geheven. In het huidige btw-stelsel is deze handel nog vrijgesteld van btw. Zie het definitieve btw-stelsel hieronder voor meer informatie.
  • Eén loket (One Stop Shop): administratieve verplichtingen voor de btw zullen vereenvoudigd worden voor bedrijven die grensoverschrijdend verkopen. Ondernemers zullen via één enkel onlineportaal in hun eigen taal aangiften en betalingen kunnen doen volgens dezelfde regels en administratieve modellen als in hun thuisland. De lidstaten zullen vervolgens de btw direct aan elkaar afdragen, net zoals nu al geldt voor de verkoop van elektronische diensten.
  • Grotere samenhang: een verschuiving naar het ‘bestemmingslandbeginsel’, waarbij het eindbedrag aan btw betaald wordt aan de Lidstaat van de consument tegen het tarief dat van toepassing is in die Lidstaat.
  • Minder bureaucratie: een vereenvoudiging van de factureringsregels waarbij ondernemers facturen kunnen versturen in overeenstemming met de lokale regels van hun eigen Lidstaat, zelfs als de onderliggende levering grensoverschrijdend is. Verder komen de EC Sales Listing-verplichtingen te vervallen.

Het voorstel dat op 4 oktober gepubliceerd is introduceert ook het begrip van ‘Certified Taxable Person’ – dit is een categorie van betrouwbare bedrijven die zullen profiteren van de vereenvoudigde en tijdbesparende regels. Dit is een nieuw concept om handel te vergemakkelijken en om het leven eenvoudiger te maken voor bedrijven die grensoverschrijdend opereren in de EU. Als ondernemers aan bepaalde criteria voldoen, kunnen zij een certificaat krijgen waardoor zij binnen de EU beschouwd worden als een ‘betrouwbare btw-belastingbetaler’ (Certified Taxable Person). Eenmaal gecertificeerd zullen deze ondernemers en de ondernemingen waarmee zij handel verrichten, profiteren van diverse vereenvoudigde procedures met betrekking tot het indienen van aangiften en betalingen van grensoverschrijdende btw. De status van een ‘Certified Taxable Person’ zal (indien verkregen) in alle Lidstaten erkend worden.

Het definitieve btw-stelsel

Het voorstel pleit voor een stelsel waarbij btw zal worden geheven bij grensoverschrijdende verkopen, tegen het tarief dat van toepassing is in het land van bestemming (aankomst van de goederen). De btw zal worden geïnd door de Belastingdienst van het land waar de levering plaatsvindt en zal worden overgemaakt naar het land waar de goederen of diensten uiteindelijk geconsumeerd worden. Bijvoorbeeld: als een Frans bedrijf verkoopt aan een Poolse klant, dan moet het Franse bedrijf hierover onder de voorgestelde regels 23% Poolse btw berekenen. De Franse fiscus int dit bedrag van de Franse onderneming en betaalt het door aan de Poolse autoriteiten.

Het definitieve btw-systeem zal zich in eerste instantie focussen op goederen.

Eén Loket (One Stop Shop)

Om potentiële btw-registraties in diverse EU Lidstaten te voorkomen hebben bedrijven de mogelijkheid om aangiften, betalingen en de aftrek van voorbelasting van grensoverschrijdende leveringen van goederen in te dienen via één enkele online portal. Dit is in het huidige systeem al mogelijk bij leveringen met betrekking tot elektronische diensten. Dit online portaal staat toe dat btw wordt geheven door het land waar de verkoop is verricht en vervolgens wordt overgemaakt naar het land waar de goederen worden geconsumeerd.

Korte termijn ‘Quick Fixes’

In aanvulling op de voorstellen met betrekking tot het definitieve btw-stelsel heeft de Commissie diverse maatregelen voor de korte termijn voorgesteld om het btw-systeem te verbeteren, totdat er een akkoord is over het definitieve stelsel en dat volledig geïmplementeerd is.

De volgende maatregelen voor de korte termijn zijn expliciet door de bedrijven en Lidstaten verzocht:

  • Vereenvoudiging van de btw-regels voor bedrijven die in een andere Lidstaat goederen in voorraad houden om het daar vervolgens direct aan klanten te verkopen (call-off stock). Deze vereenvoudiging is beperkt tot Certified Taxable Persons. Deze hoeven zich niet (langer) te registeren in een andere Lidstaat wanneer zij daar goederen in voorraad houden,
  • Een vereenvoudiging voor het bepalen welke keten in een ‘ketentransactie’ de grensoverschrijdende levering betreft. Ook deze vereenvoudiging geldt alléén voor handel tussen Certified Taxable Persons,
  • Nieuwe geharmoniseerde en uniforme regels die het vergemakkelijken voor ondernemers om te bewijzen dat de goederen van de ene Lidstaat naar de andere Lidstaat zijn vervoerd (wederom alléén voor Certified Taxable Persons), en
  • Verduidelijking dat voor de toepassing van de vrijstelling (het 0% btw-tarief) op intra-EU leveringen van goederen, het een vereiste is om over het btw-nummers van de afnemer (zoals in het elektronische EU VAT-number verification system (VIES) is opgenomen) te beschikken.

Vervolgstappen

Het voorstel zal worden doorgestuurd naar het Europees Parlement en naar de Raad van Ministers. Er moet sprake zijn van unanieme overeenstemming tussen alle Lidstaten van de Raad voordat het voorstel in werking kan treden.

De Commissie zal dit initiatief in 2018 voortzetten, waarbij is medegedeeld dat het zal komen met een gedetailleerd wetgevingsvoorstel om de btw-richtlijn op technisch niveau te wijzigen, zodat het voorgestelde definitieve btw-stelsel vlot kan worden geïmplementeerd.

Het definitieve systeem zou in 2022 in werking moeten treden.

De volledige tekst van de mededeling en van de voorstellen zijn beschikbaar door op de onderstaande links te klikken:


The above is based on our interpretation of current tax legislation and case law published to date. This Indirect Tax Alert provides general information with no pretence of completeness, and it is not a tax advice.

Information
For more detailed information about the matters discussed in this Alert, please contact one of EY’s tax advisers listed below.

Indirect Tax

Jeroen Bijl
Tel.: +31 88 407 1111
e-mail: Jeroen Bijl

Timo Bootsman
Tel: +31 88 407 4876
e-mail: Timo Bootsman

Gijsbert Bulk
Tel.: +31 88 407 1175
e-mail: Gijsbert Bulk

Folkert Gaarlandt
Tel.: +31 88 407 0559
e-mail: Folkert Gaarlandt

Daniel Kroesen
Tel.: +31 88 407 8361
e-mail: Daniel Kroesen

Ruud Prinsen
Tel.: +31 88 407 6100
e-mail: Ruud Prinsen

Walter de Wit
Tel: +31 (0)88 407 1390
e-mail: Walter de Wit

Remco van der Zwan
Tel.: +31 88 407 8370
e-mail: Remco van der Zwan