Transaction Advisory Services

  • Share

Independent Business Review

Bij belanghebbenden van een onderneming (directie, aandeelhouders, financiers, ondernemingsraad) kan de behoefte ontstaan om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de strategische, operationele en financiële aspecten van de onderneming.

De aanleiding voor een zogenoemde Independent Business Review kan zijn dat belanghebbenden twijfels hebben over de verstrekte informatie over de onderneming (op strategisch, commercieel, financieel of operationeel vlak), of omdat bijvoorbeeld meer informatie gewenst is om de situatie van de onderneming juist te beoordelen (zoals in een situatie van liquiditeitskrapte).

Een onderzoek in de vorm van een Independent Business Review is gericht op het tot stand brengen van een gezamenlijk informatieplatform voor alle betrokken partijen. Hierdoor zijn de belanghebbenden in staat om zelfstandig hun oordeel te vormen over de huidige situatie en over de oplossingsrichtingen voor de korte en lange termijn
 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten:

EY - Dolf Bruins Slot

EY - Email - Dolf Bruins Slot Dolf Bruins Slot
Partner
Restructuring
+31 6 2125 2502

Bekijk hier alle contactpersonen van Restructuring.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.