Hoe EY de innovatiesubsidie van start-up Zero Friction in goede banen leidde

5 minuten 19 jun. 2020
Door EY België

Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie

Met bijdrage van
5 minuten 19 jun. 2020

Een interessant innovatief product of dienst kan in aanmerking komen voor een subsidie van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Bij het opstellen van zo’n subsidieaanvraag komt er echter heel wat kijken en is een doorgedreven kennis van de evaluatiecriteria vereist.

Zero Friction werkt aan een software-oplossing om het factureren in de energiesector dynamischer te maken, rekening houdend met de steeds talrijkere mogelijkheden eigen aan de energietransitie. Hiervoor werd met de hulp van EY succesvol een innovatiesubsidie aangevraagd. Maar hoe verloopt zo'n samenwerking in de praktijk? Waar liggen de valkuilen en hoe maakt EY het verschil? Een gesprek tussen 'sparring partners' Jabran Bhatti (EY) en Wim Jacobs, CEO van Zero Friction.

Zou je bij wijze van inleiding kort Zero Friction kunnen voorstellen?

Wim Jacobs: “Samen met Lars van Elewijck en Yoni Nijs gingen we in 2018 van start, dus ik vermoed dat we nog net onder het label start-up vallen (lacht). We combineren een ervaring in zowel de software als de energiesector, en vanuit die hoedanigheid ontwaarden we een lacune op de markt. We leven in een tijd van energietransitie die nog maar in zijn kinderschoenen staat. Er komen steeds meer oplossingen die met elkaar in interactie treden. Alleen, zo stelden we vast, bestond er geen fatsoenlijke facturatieoplossing die hierop inspeelt. Deze gebeurt nog te vaak op een erg statische manier: de eindklant betaalt voorschotten en ontvangt één keer per jaar een eindafrekening, wat altijd een verrassing is. Deze frustratie leeft in de markt, nochtans kan die vermeden worden. Met onze software willen we van het factureren in de energiesector een dynamisch proces maken. Het moet mogelijk zijn efficiënter verbruiken te voorspellen, te informeren, maar ook te adviseren. Hierdoor kunnen we onze klanten, de warmteleveranciers en gebouwbeheerders, beter ondersteunen.”

Op welke manier kwamen jullie in contact met EY?

Jabran Bhatti: “Het eerste contact verliep via mijn collega Liesbeth Peters. Vrij snel hadden we door dat de mensen van Zero Friction boordevol ideeën zaten, maar vooral ook dat daarin een belangrijke innovatieve component zat. Het is vaak geen sinecure voor een jonge onderneming om deze innovatie te financieren. Gelukkig voorziet de Vlaamse overheid in een aantal instrumenten die hierbij kunnen helpen, een innovatiesubsidie bijvoorbeeld. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je als onderneming voldoende tijd en aandacht besteden om een goed onderbouwd dossier op te stellen en dit te verdedigen. Precies in het afleggen van dit traject speelden wij een rol.”

Wim Jacobs: “De samenwerking gebeurde op een erg interactieve manier. Aan ideeën geen gebrek bij ons (glimlacht). We weten waar we staan en waar we heen willen, maar het overbruggen van beide is een ander paar mouwen. Het opstellen van zo'n innovatiedossier vergt een expertise op zich. En het moet gezegd worden dat VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, dat over deze subsidie beslist, liet verstaan dat we over een sterk dossier beschikten - een compliment voor Jabran en de andere mensen die eraan werkten.”

Jabran Bhatti: “We streven ernaar de expertise die we in huis hebben zo adequaat mogelijk ten dienste van de cliënt te stellen. Niet toevallig is het eerste wat we doen het samenstellen van een team, afgestemd op de concrete vereisten van de betrokken cliënt. We hebben zowel technische profielen, zoals computerwetenschappers, experten in elektrotechniek, life science, werktuigkunde of nog chemici, als economische profielen in huis. De sterkte van EY is net dat we over deze collega's met diverse achtergronden beschikken die de taal van de klant spreken.” 

We streven ernaar de expertise die we in huis hebben zo adequaat mogelijk ten dienste van de cliënt te stellen.

Hoe mogen we ons de behandeling van zo'n aanvraag concreet voorstellen?

Jabran Bhatti: “Het traject is natuurlijk breder dan het opstellen van het dossier waar Wim het over had. Uiteindelijk is dit de vrucht van heel wat reflectiewerk. Zoveel mogelijk probeerden wij als EY de rol van sparring partner te spelen, terwijl Wim degene was die duidelijk aan het stuur zat. De beoordeling gaat verder dan het louter analyseren van het dossier.”

Wim Jacobs: “Dit draait om meer dan een goed idee, er moet ook een aantoonbare meerwaarde aan verbonden zijn. Welke resultaten kunnen bijvoorbeeld op het vak van tewerkstelling verwacht worden? Verschaft dit extra kennis? Het zijn pertinente vragen die gesteld worden en waarop de antwoorden aantoonbaar moeten zijn. Na de indiening van het dossier, kwamen adviseurs langs met nog extra vragen. Op basis van dit alles volgde de interne goedkeuring. Soms worden daarvoor externe deskundigen bijgehaald, maar dat bleek in ons geval niet nodig te zijn.”

Op welke manier wordt die subsidie uitgekeerd?

Wim Jacobs: “Dat is afhankelijk van geval tot geval. In ons geval werd één rond bedrag toegekend, maar gebeurt de uitbetaling in enkele schijven. Daar zijn duidelijk voorwaarden aan gekoppeld. Zo werden wij verplicht de uitgekeerde sommen te co-financieren; het is dus niet zomaar geld waar je vrij over kan beschikken. Aan de uitbetaling van elke schijf zijn rapporteringsvoorwaarden en eventuele andere voorwaarden gekoppeld.”

Waar hebben jullie tijdens het afleggen van dit traject de grootste moeilijkheden ervaren?

Wim Jacobs: “In het begin liep alles vrij vlot, maar dan kom je op een punt dat je je ernstig afvraagt wat nu precies nog nodig is om het dossier te voltooien. Welke elementen moeten nog aangebracht worden? En in welke vorm gebeurt dit? Maar dat is net wat Jabran goed wist. Het correct formuleren van de technische uitdagingen vonden Yoni en ik persoonlijk de grootste uitdaging. Je moet naar de toekomst kijken, maar je wordt wel met tal van variabelen geconfronteerd.”

Jabran Bhatti: “In elke innovatie zit telkens een onzekerheid gebakken. De looptijd van dit project bedraagt 18 maanden, wat betekent dat je bij het indienen van je dossier al een heel eind op voorhand moet denken. Die moeilijkheid rond technische formuleringen kom je trouwens wel vaker tegen in dergelijke dossiers.” 

Het correct formuleren van de technische uitdagingen vond ik persoonlijk de grootste uitdaging.
Wim Jacobs
CEO Zero Friction

Hoe zie je de toekomst van Zero Friction?

Wim Jacobs: “Eigenlijk strekken onze ambities zich over twee domeinen uit. Dit project is lopende, we noemen het onze 'korte termijn'. Daarnaast werken we ook aan een 'lange termijn'. We geloven dat er meer is dan de klant en eindgebruiker informeren, er zit ook potentieel in de mogelijkheid van slimme toestellen, automatisering en sturing. Parallel kijken we ook over de grenzen. Vandaag zijn België en Nederland onze thuismarkt, maar vanaf 2021 hebben we ambitie tot een Europese speler uit te groeien.”

Jabran Bhatti: “Ik twijfel er niet aan dat dit niet het laatste innovatietraject van Zero Friction is (lacht) en kijk er naar uit om het bedrijf verder te ondersteunen bij de internationale expansie.”

Nieuwsbrieven EY België

Schrijf u in voor één van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van de nieuwste inzichten, events en meer.

Inschrijven

Samenvatting

Een sterk product volstaat niet om een innovatiesubsidie van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) te verkrijgen. Dit moet gedragen worden door een ijzersterk dossier, waarvan de samenstelling een aparte knowhow vergt. EY stond Zero Friction bij in deze oefening. Aan ideeën geen gebrek bij Zero Friction. De reële meerwaarde van de samenwerking zat hem net in de manier waarop deze succesvol gekanaliseerd werden in dit dossier.

Over dit artikel

Door EY België

Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie

Met bijdrage van