5 minuten 16 apr. 2020
Staat M&A in stilstand tijdens de coronacrisis?

Staat M&A in stilstand tijdens de coronacrisis?

Auteurs
Marc Cosaert

EY België M&A Partner

Gepassioneerd door ondernemerschap, groei en M&A. Toegewijde echtgenoot en vader. Houdt van mountainbiken.

Mark Sheikh

EY België M&A Partner

Ervaren M&A professional, zowel buy- als sell kant, in BeNe. Goed verbonden met het private equity-segment. Bijzondere ervaring in de uitzendbranche.

5 minuten 16 apr. 2020

De gevolgen van de coronacrisis op bedrijven is groot, de aandacht voor de veiligheid en bescherming van mensen is prioritair, maar misschien kan men uit deze bijzondere tijden ook inspiratie voor de toekomst putten?

Bedrijven zijn zich maar al te goed bewust van de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis, het is een belangrijke conclusie van de EY Global Capital Confidence Barometer. Maar dit is ook een moment om de juiste vragen te stellen over de eigen organisatie. Meer nog: de crisis uitzweten zal tijd vergen, maar mogelijk bevinden zich op dat traject ook opportuniteiten.

De EY Global Capital Confidence Barometer (pdf EN) is een terugkerende oefening van EY. Elk kwartaal worden bedrijven bevraagd naar hun gevoel over de economie in het algemeen en de M&A-markt in het bijzonder. De recentste editie heeft betrekking op het eerste kwartaal van dit jaar, maar daar dook plots de coronacrisis op. Een update van de vragen werd nog eens verspreid, en dat leidde tot een resultaat dat rekening houdt met het eerste gevoel inzake de impact van de crisis.

Een eerste vaststelling uit de enquête, en uiteraard geen verrassing, is dat een overgroot deel van de bevraagde bedrijven een ernstige impact van de coronacrisis verwachten op zowel de economie als de eigen onderneming. Bovendien verwacht ongeveer de helft een traag herstel dat niet alleen 2020 in beslag zal nemen, maar tot een eind in 2021 zal doorlopen. Deze respondenten zijn doorgaans grote bedrijven, vaak multinationals. Wekelijks voert EY ook een enquête uit bij een 80-tal Belgische middelgrote bedrijven.. Ook dit levert resultaten op die gelijklopend zijn met wat de GCCB ons leert. Voor de periode van 20 tot 27 maart, zegt 80% van de bedrijven zwaar geaffecteerd te zijn door de crisis. 70% verwacht een omzetdaling, voor 20% zelfs een regressie van meer dan één vierde. De laatste toetsing van 7 april toont ietwat positievere stemming bij deze bedrijven, gezien het uitzicht op een mogelijke onder controle krijgen van de nationale pandemie.

Bedrijven worden voor een uitdaging geplaatst, maar hebben wellicht meer mogelijkheden dan ze zelf vermoeden.

De prioriteitenlijst voor bedrijven

Bedrijven werken vandaag met een aantal prioriteiten, of zouden dat toch moeten doen. Afgezien van de absolute prioriteit voor humanitaire aspecten, wordt de aandacht voor voldoende liquiditeiten ontzettend belangrijk geacht. Deze zijn immers onontbeerlijk om alle verplichtingen na te komen en vormen mogelijk een buffer ter vermijding van  een faillissement. Maar men denkt ook verder en durft zaken in vraag te stellen. Kunnen we blijven leveren? Zit het wel goed met de fundamenten van onze business? Mogelijk moeten we strategische keuzes maken en zaken afstoten, wat dan weer die broodnodige liquiditeiten kan opleveren. Voor de volledigheid moet hier aan toegevoegd worden dat de verschillen soms vrij groot zijn, zeker tussen sectoren.

Afgezien van de absolute prioriteit voor menselijke- en gezondheidsaspecten, wordt de aandacht voor voldoende liquiditeiten ontzettend belangrijk geacht voor bedrijven.

De impact op beslissingen

Op de vraag in hoeverre de coronacrisis beslissingen rond de organisatie van de supply chain beïnvloedt, antwoordt 52% van de ondervraagden bevestigend. Ook op het vlak van automatisatie (36%) en digitale transformatie (31%) lijkt er een duidelijke impact te zijn. Een ruime meerderheid van 65% meent ook dat men vandaag op een andere manier de eigen strategie analyseert dan drie jaar geleden. 72% is zich bewust dat een dergelijke review vaker moet gebeuren. Ook het gebruik van data lijkt men steeds meer als een noodzaak te beschouwen. Dit voortschrijdend bewustzijn en een handelen dat hierop afgestemd lijkt krijgt net in deze bewogen tijden een aparte betekenis.

M&A valt niet stil

Het zou een vergissing zijn ervan uit te gaan dat door de coronacrisis de M&A-activiteiten plots zijn stilgevallen. Dit strookt alvast niet met de werkelijkheid. Uit de GCCB blijkt dat bijna één vierde van de ondervraagden net opportuniteiten beginnen te zien in de huidige situatie. Toch kan men de ogen sluiten voor het erg impacterend effect van de crisis. Men wacht tot de gezondheidscrisis onder controle is,de volatiliteit van de prijzen terug bedwongen is – de resultaten van de financiële markten de voorbije weken spreken boekdelen en een gedegen inzicht heeft van de impact van de crisis. Daarnaast belangrijk om te weten welke positie de banken gaan innemen met betrekking tot acquisitie financiering? Ook dat is een kwestie die verduidelijkt zal moeten worden alvorens men terug stappen richting de normalisering kan zetten. Dat het ontzettend moeilijk is M&A-voorspellingen te doen op een middellange en lange termijn, betekent niet dat er geen positieve verwachtingen zouden zijn.

De gevolgen op M&A zijn aanzienlijk, maar van een stilstand is geen sprake, hoogstens een vertraging.

Het potentieel van private equity

Op het terrein zie je dat auction processen doorgaans uitgesteld worden. Kopers gebruiken de crisis om hun positie te heronderhandelen. In sommige gevallen voorziet men clausules die het mogelijk maken eruit te stappen mocht een nieuwe crisis ontstaan. Het zal wel nog even duren voor de M&A markt terug normaliseert. Toch draagt deze crisissituatie ook kansen in zich. Door de dalende prijzen en bedrijven die terecht komen in financiële moeilijkheden, zullen er beslist deals gesloten worden. Ook private equity vindt haar weg naar deze. Fondsen hebben de voorbije jaren veel geld opgehaald en dat moet aan het werk worden gezet in de bestaande portfolio of in nieuwe investeringen. Verschillende bedrijven zullen zich reorganiseren en focussen op hun core business en bijgevolg, (gedwongen) bepaalde assets afstoten, wat opnieuw tot interessante overnames kan leiden.

Nieuwsbrieven EY België

Schrijf u in voor één van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van de nieuwste inzichten, events en meer.

Inschrijven

Samenvatting

De onzekerheden die voortvloeien uit de coronacrisis waar we ons thans in bevinden nopen tot ingrijpende maatregelen. Los van de medisch-menselijke kant, is het voorzien van liquiditeiten prioriteit nummer één. Maar ook reflectie op langere termijn dringt zich op. Dat de gevolgen aanzienlijk zullen zijn staat vast, maar er moet ook erkend worden dat er geen sprake is van een stilstand, hoogstens een zekere vertraging. Tegelijkertijd moet ook erkend worden dat zich vanuit private equity oogpunt zeker opportuniteiten zulen voordoen op de markt.

Over dit artikel

Auteurs
Marc Cosaert

EY België M&A Partner

Gepassioneerd door ondernemerschap, groei en M&A. Toegewijde echtgenoot en vader. Houdt van mountainbiken.

Mark Sheikh

EY België M&A Partner

Ervaren M&A professional, zowel buy- als sell kant, in BeNe. Goed verbonden met het private equity-segment. Bijzondere ervaring in de uitzendbranche.