7 minuten 27 jun. 2022

Spaas Kaarsen zet ‘kaars’ op de taart van groeitraject met “Family Business Award of Excellence®”

Door EY België

Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie

7 minuten 27 jun. 2022

Het Limburgse familiebedrijf mag zich de trotse Ambassador noemen van de “Family Business Award of Excellence®”.

In het kort:

  • De jury van de Family Business Award of Excellence®” bekroont Spaas Kaarsen omwille van zijn waardegedrevenheid, uitstekende governancestructuur, duurzaam ondernemerschap en eenduidig leiderschap.
  • Spaas Kaarsen heeft sterke fundamenten opgebouwd doorheen de generaties.
  • Het 170-jaar oude bedrijf wil een aantal uitdagingen aanpakken om het familiebedrijf zo goed mogelijk te kunnen overdragen aan de volgende generatie.

Spaas Kaarsen won de achtste editie van de “Family Business Awards of Excellence®”. Na de zegeroes gingen we op virtueel bezoek bij de Limburgse tandem, Ben en Sarah Spaas, resp. CEO en Sales Manager en tevens ook aandeelhouders van dit groeiende familiebedrijf.

Spaas Kaarsen is als familiebedrijf van 170 jaar (!) en vijf generaties op zich al een unicum. Het Hamont-Achelse familiebedrijf is een meer dan terechte winnaar van de “Family Business Award of Excellence®” 2022.

Welke eigenschappen hebben een rol gespeeld in het behalen van die erkenning?

Ben Spaas: “Ongetwijfeld het DNA van ons bedrijf. Ik heb het dan heel specifiek over onze ‘VORK’-kernwaarden – Verantwoordelijkheid, Openheid, Respect en Klantgerichtheid – en over onze familiewaarden. Deze waarden zijn voor ons geen loze woorden die ergens aan de muur hangen. Ze zijn verankerd in onze hele bedrijfscultuur en in onze bedrijfsvoering. Ze vormen doorheen alle bedrijfslagen een handvat: voor managers, hr-verantwoordelijken, maar ook voor onze medewerkers op de werkvloer.”

Sarah Spaas: “Ook onze familiewaarden spelen een belangrijke rol in wie we vandaag zijn. De belangrijkste is betrokkenheid, en die uit zich op verschillende niveaus. Eerst en vooral ten opzichte van ons bedrijf en onze medewerkers. Daarnaast slaat die betrokkenheid ook op onze lokale verankering met de stad Hamont-Achel die in de jaren 1980 al werd uitgeroepen tot Kaarsenstad. Als je al zoveel generaties een belangrijke werkgever bent in dezelfde regio, voel je je automatisch verantwoordelijk en betrokken voor je mensen en je regio. Tot slot leggen we ook een groot sociaal engagement aan de dag. Ik denk dan specifiek aan een aantal sociale projecten die we steunen in het kader van ons CSR-beleid.”

Ben Spaas: “Ik wil hier nog aan toevoegen dat we betrokkenheid zien als de vermenigvuldiging van passie, gedrevenheid en discipline. Achter die 3 woorden gaat natuurlijk nog heel wat meer schuil, wat we overigens hebben opgelijst. Feit is wel dat wij als gedisciplineerde, gedreven en passievolle aandeelhouders ondernemen, en eigenlijk verwachten wij dat voor een stuk ook van onze medewerkers.”

Onze vader was geen voorstander van een toekomst met 20 aandeelhouders en wilde de ‘boom snoeien’ met de continuïteit van het bedrijf als voornaamste drijfveer.
Sarah Spaas
Sales Manager

Wat heeft ervoor gezorgd, denken jullie, dat de jury Spaas Kaarsen tot winnaar heeft uitgeroepen dit jaar?

Ben Spaas: “De juryvoorzitter heeft daar tijdens de uitreiking van de Award e.e.a. over gezegd en ook EY heeft tijdens een podcast een aantal elementen uitgelicht. Het feit dat we een waardegedreven bedrijf zijn heeft zeker een rol gespeeld, maar er zijn nog andere doorslaggevende elementen. Het belangrijkste daarbij is misschien wel de continuïteit in het aandeelhouderschap. Daar hebben wij eerlijkheidshalve geen verdienste aan, maar wel onze ouders. Het is onze vader die met de morele steun van onze moeder ervoor gezorgd heeft dat er in het aandeelhouderschap – dat in de loop van de generaties was verwaterd tot meer dan 20 actieve en niet-actieve familiale aandeelhouders – kon worden gesnoeid, zodat het bedrijf beter kon worden gemanaged. De jury benadrukte dat dit voor die tijd visionair was. Onze vader heeft daarbij ook een beroep moeten doen op externe financiering om die 20 aandeelhouders stuk voor stuk uit te kopen.”

Sarah Spaas: “We weten allemaal dat niet-actieve aandeelhouders heel andere belangen en interesses hebben dan actieve aandeelhouders. Onze vader was geen voorstander van een toekomst met 20 aandeelhouders en wilde de ‘boom snoeien’ met de continuïteit van het bedrijf als voornaamste drijfveer.”

Dat we die Award hebben gewonnen, geeft ons als familie niet alleen veel voldoening maar is ook een bekroning voor onze medewerkers, de kaars op de taart als het ware.
Ben Spaas
CEO

Jullie product zit in de ‘traditionele sfeer’ en is – met alle respect – geen hightech product. Hoe zorgen jullie ervoor dat kaarsen boeiend blijven voor de buitenwereld?

Ben Spaas: “Kaarsen zijn niet echt hightech maar ze hebben meer dan ooit een plaats in elk huishouden.”

Sarah Spaas: “Kaarsen brengen mensen bijeen, zowel in goede momenten als in minder goede momenten. Ze brengen gezelligheid maar ook saamhorigheid én de gebruiksmomenten worden steeds talrijker. Het product is geëvolueerd van licht- en warmtebron naar emotionele driver om een bepaalde sfeer te creëren in een ruimte waar mensen samenkomen. Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt hoe belangrijk die symbolische waarde is, en deze feelgoodfactor draagt er met name toe bij dat kaarsen aantrekkelijk blijven voor de buitenwereld. In de wereld van bits en bytes hunkeren mensen naar iets wat hen samenbrengt, en kaarsen kunnen daarvoor zorgen.”

Ben Spaas: “Niet enkel voor de buitenwereld maar ook voor onze (potentiële) medewerkers willen wij aantrekkelijk blijven. We zien reële groeimogelijkheden, o.a. dankzij onze reeds aangehaalde waardengedrevenheid en onze blik op een duurzame toekomst. Duurzaamheid en groei kunnen hand in hand gaan, en we willen dat onze medewerkers daarbij centraal staan en het verschil maken. Het feit dat we na heel veel scans, interviews en presentaties deze Award hebben gewonnen, geeft ons als familie niet alleen veel voldoening maar is ook een bekroning voor onze medewerkers, de kaars op de taart als het ware 😊.”

Sarah Spaas: “Het doet heel veel deugd dat we die erkenning krijgen van een externe instantie. We merken dat klanten het fijn vinden om samen te werken met een bedrijf dat deugdelijk onderneemt. Het geeft ons een boost en extra energie om er nog meer voor te gaan.”

Jullie hebben succesvol de kaap van de 4e naar de 5e generatie gerond, met dank aan jullie ouders. Wat is het recept om straks jullie 170e verjaardag te vieren?

Sarah Spaas: “Alles valt of staat met het vertrouwen. In ons geval zijn we met 2 aandeelhouders en dat werkt makkelijker dan als je met 4 of 5 bent. Gelukkig hebben Ben en ik altijd goed met elkaar kunnen opschieten, en vullen we elkaar goed aan. De mensen voelen dat we een hecht team zijn. Het onderlinge vertrouwen zit in kleine zaken: openheid naar elkaar toe, durven zaken benoemen. Zolang er vertrouwen is, kun je bouwen.”

Op welke realisaties zijn jullie het meest trots?

Ben Spaas: “Onze ouders hebben de fundamenten van het bedrijf gelegd, en hebben daarbij ups en downs gekend. De grootste tegenslag was toen de fabriek hier in Hamont-Achel volledig uitbrandde in de jaren 80. Ze hadden toen kunnen beslissen om te stoppen, maar een soort oerinstinct heeft onze ouders voortgestuwd om het bedrijf nog verder uit te bouwen. Hun grootste realisatie was wellicht het snoeien van de familieboom.

Sinds wij het bedrijf hebben overgenomen in 2004 – Sarah iets later – is het bedrijf constant en duurzaam gegroeid. Vandaag werken in totaal zo’n 330 mensen voor Spaas Kaarsen, waarvan 160 in Hamont en 170 in Stargard in Polen. Het bedrijf is toonaangevend op de Europese kaarsenmarkt met een omzet van 92 miljoen euro in 2021. Ons doel is nu om het bedrijf klaar te stomen voor de 6e generatie die er binnen een aantal jaren aankomt.”

Sarah Spaas: “We hebben een nieuwe fabriek in Polen opgericht en nieuwe kantoorgebouwen in België in gebruik genomen. Uiteraard hebben we ook een aantal crisismomenten gekend, met name de Brexit en corona, maar we hebben daar veel uit geleerd, extra energie uit geput en we zijn er steeds sterker uit gekomen. Het heeft ons ook aangezet om nieuwe markten aan te boren.”

Ben Spaas: “Dat is toch een beetje eigen aan het DNA van familiebedrijven: niet opgeven bij tegenslagen maar doorzetten. Die mentaliteit heeft ons geen windeieren gelegd want sedert 2004 hebben we onze omzet kunnen verdrievoudigen, zonder overnames en op een duurzame manier. We zijn dus trots op dit groeiverhaal dat we aan het schrijven zijn.” 

Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst bij Spaas Kaarsen?

Ben Spaas: “We willen absoluut nog meer nadrukkelijk het pad van de duurzame organische groei bewandelen. We zijn hier volop mee bezig, en hebben een soort roadmap opgesteld, met korte-, middellange- en langetermijninitiatieven. Dit zal een grote impact hebben op de bedrijfsvoering en hoe ons bedrijf er over 5 tot 10 jaar zal uitzien. Een tweede uitdaging is de digitale transformatie van bedrijfsprocessen: hoe kunnen wij de technologie aanwenden om onze processen eenvoudiger, efficiënter en sneller te maken.”

Sarah Spaas: “Een derde uitdaging bestaat erin om twee domeinen aan te pakken waar er schaarste is: menselijk kapitaal, waar er een ‘war for talent’ woedt en we dus moeten proberen om goede medewerkers te blijven aantrekken. Anderzijds is er ook de schaarste aan grondstoffen in alle productiegerelateerde omgevingen, waar wij oplossingen en alternatieven voor trachten te bedenken. Tot slot willen wij als merk relevant blijven voor onze doelgroep; je merkidentiteit duidelijk vastleggen is cruciaal in de verdere groei van het merk SPAAS.”

Tot slot, is de opvolging verzekerd?

Sarah Spaas: “De 6e generatie is te jong (tussen 16 en 22 jaar) om nu al keuzes te maken. Ze moeten goesting hebben en ze moeten ook de vereiste capaciteiten hebben.”

Ben Spaas: “Hoe dan ook hebben we de verschillende overdrachtscenario’s in ons familiecharter voorzien. Nu moeten we de komende jaren bekijken welk scenario aan de orde is.” 

Nieuwsbrieven EY België

Schrijf u in voor één van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van de nieuwste inzichten, events en meer.

Inschrijven

Samenvatting

Een geslaagde overdracht van de 4e naar de 5e generatie – met dank aan de ouders van Ben en Sarah Spaas – zorgde ervoor dat het Limburgse familiebedrijf Spaas Kaarsen zich vandaag kan focussen op een aantal strategische doelen en uitdagingen. Een ervan is duurzame groei realiseren. Met een ‘traditioneel’ product – kaarsen – zet Spaas Kaarsen in op duurzame groei, digitale transformatie, het aanpakken van schaarste op de arbeids- en grondstoffenmarkt, en wil het Spaas als merk verder consolideren en uitbouwen.

Over dit artikel

Door EY België

Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie