4 minuten 4 dec. 2019
595307834

6 inzichten uit de Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019

Door Tristan Dhondt

EY België Strategy and Transactions Partner

Out-of-the-box denken. Financing en deal making. Kwantificering van beslissingsprocessen. Macro-economische inzichten. Strategieën challengen.

4 minuten 4 dec. 2019

België trok in 2018 maar liefst 278 nieuwe investeringsprojecten aan. Vlaanderen deed het niet slecht, maar de echte koploper is Brussel.

Het aantal directe buitenlandse investeringen in België kende in 2018 een sterke groei. De stijging van 29% ten opzichte van 2017, vertaalde zich in 278 investeringsprojecten en 7.363 nieuwe jobs. Dit blijkt uit de Barometer van de Belgische Attractiviteit, een jaarlijkse studie van EY die de aantrekkelijkheid van België als investeringslocatie in kaart brengt.

  • Over de Barometer van de Belgische Attractiviteit

    De experten van EY Real Estate Advisory Services, Actuarial Services, Tax en Public Sector bundelden hun expertise om deze studie tot stand te brengen. Onze evaluatie van de realiteit van de DBI in België en Europa is gebaseerd op de European Investment Monitor (EIM) van EY, onze eigen database die we samen maken met OCO, toonaangevende autoriteit op het vlak van buitenlandse investeringen. De EIM is een gerenommeerde bron van informatie over buitenlandse investeringen in Europa. Overheden en privéorganisaties raadplegen ze regelmatig.

De grote stijging van directe buitenlandse investeringen (DBI) gaat in tegen de algemene trend in Europa, dat kampt met economische en politieke onzekerheid. Hierdoor hebben bedrijven hun buitenlandse investeringsplannen in de meeste Europese landen herzien. Als Europees geografisch en politiek centrum, profiteert België daarentegen van de onzekerheid veroorzaakt door de Brexit en van de reorganisatie van de toeleveringsketens die momenteel in Verenigd Koningrijk actief zijn.

Op het vlak van investeringen doen vijf sectoren het erg goed:

  • De dienstensector (47%)
  • Transport en logistiek (35%)
  • De agro-voedingssector (26%)
  • De digitale sector (23%)
  • De transportfabrikanten en -leveranciers (21%)

Samen nemen ze met hun 152 projecten meer dan de helft van de buitenlandse investeringen voor hun rekening.

Verenigde Staten grootste buitenlandse investeerder

Net als vorig jaar, investeerden de Verenigde Staten met 51 investeringsprojecten in 2018 het meeste in België. Een stijging van 28% ten opzichte van de 40 projecten vorig jaar. Op de tweede plaats staat Frankrijk met 44 projecten, gevolgd door Nederland met 32 investeringen.

Vlaanderen trekt 169 projecten aan, Brussel is sterk in opmars

Met 169 investeringsprojecten en 5.366 nieuwe jobs droeg Vlaanderen bij tot de sterke toename van investeringen in België. Brussel kende een ongekende groei en wist 61 projecten en 171 banen te verzilveren. Ook Wallonië deed het een stuk beter dan in voorgaande jaren. Zo trok het 48 projecten en 1.890 nieuwe jobs aan. Wallonië groeide vooral sterk in het aantal jobs per investeringsproject. Hierdoor presteerde het op dit vlak beter dan Vlaanderen en Brussel.

Meer hoofdkantoren in België door Brexit

Het aantal nieuwe hoofdkantoren, die zich in België vestigden, steeg aanzienlijk in 2018. In 2017 waren dat er slechts vier. Afgelopen jaar kozen maar liefst negentien bedrijven voor België als uitvalsbasis. Dit is het hoogste cijfer sinds 2007.

EY analyseerde het effectieve aantal buitenlandse investeringen en zag dat het stijgend aantal hoofdkantoren in België te verklaren valt door de Brexit, al kunnen daar niet met zekerheid conclusies uit getrokken worden. Het Verenigd Koninkrijk ontsnapte echter duidelijk niet aan de negatieve gevolgen van de Brexit. Daar is het aantal nieuwe opgerichte hoofdkantoren gehalveerd, van 98 in 2017 tot 48 vorig jaar.

Perceptie België als investeringsland daalt

Ondanks de positieve investeringscijfers, daalde de perceptie van België als investeringsvriendelijk land naar een van de laagste niveaus ooit. Slechts 10% van de respondenten geeft aan dat ze van plan zijn het komende jaar in België te investeren. In 2017 was dit nog 15%.

Omwille van het stabiele sociale klimaat en de aanwezigheid van geschoold personeel is Vlaanderen nog steeds de meest aantrekkelijke regio in België. De perceptie van de regio als investeringslocatie daalde echter sterk, van 51% naar 40%. De positieve perceptie van Brussel nam daarentegen fors toe. De regio stijgt naar 39%, ten opzichte van 29% vorig jaar. De grootste troef van onze hoofdstad is de toegang tot transportinfrastructuur.

Inzetten op mobiliteit en fiscaliteit

Investeren in mobiliteit en de belastingdruk verlagen. Dat zijn de dringende aandachtspunten voor de nieuwe federale regering. De overgrote meerderheid van de buitenlandse bedrijven, die reeds gevestigd zijn in België (64%), geven aan dat de files en wegeninfrastructuur een negatieve invloed hebben op hun investeringsbereidheid.

Ook het positieve effect van de hervormde en verlaagde vennootschapsbelasting ebt stilaan weg. Om concurrentieel te blijven moet België de belastingen blijven verlagen. De rest van Europa doet dit immers ook.

Technologie en innovatie

De beschikbaarheid van een beroepsbevolking met technologische vaardigheden is een belangrijke prioriteit, wanneer bedrijven beslissen om al dan niet in een land te investeren. De vaardigheden die vandaag hoog op de agenda staan bij de bevraagde bedrijven zijn: cyberveiligheid, artificiële intelligentie en robotica alsook big data en analytics.

Dit sluit aan bij de topprioriteit van buitenlandse investeerders: innovatie. Om de komende jaren aantrekkelijk te blijven als investeringslocatie moet België volop inzetten op innovatie en de ondersteuning van nieuwe technologieën. Volgens 34% van de respondenten moet dit ook de eerste prioriteit van België zijn om concurrentieel te blijven in de huidige wereldeconomie.

Buitenlandse investeerders voelen zich aangetrokken tot innovatieve landen met het juiste beschikbare talent, een stabiel fiscaal beleid en een degelijke digitale infrastructuur. Landen die dat allemaal bieden, zullen meer directe buitenlandse investeringen aantrekken en de daaraan gekoppelde economische voordelen plukken.

Barometer van de Belgische Attractiviteit

Het Attractiviteitsprogramma van EY toont de DBI-aantrekkelijkheid van markten over de hele wereld en helpt leiders in de publieke sector en het bedrijfsleven om economisch verantwoorde strategie-en beleidsbeslissingen te nemen.

Lees meer (Engels)  

Nieuwsbrieven EY België

Schrijf u in voor één van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van de nieuwste inzichten, events en meer.

Inschrijven

Samenvatting

Hoewel België in 2018 een recordjaar kende op het vlak van buitenlandse investeringen, daalt de perceptie van ons land als investeringslocatie. Om de komende jaren aantrekkelijk te blijven moet België volop inzetten op innovatie, nieuwe technologieën en mobiliteit. Bovendien moet België, net zoals de andere Europese landen, de belastingen blijven verlagen. Op deze manier zal België opnieuw kunnen rekenen op meer buitenlandse investeringsprojecten.

Over dit artikel

Door Tristan Dhondt

EY België Strategy and Transactions Partner

Out-of-the-box denken. Financing en deal making. Kwantificering van beslissingsprocessen. Macro-economische inzichten. Strategieën challengen.