5 minuten 28 jan. 2021

9 belangrijke wijzigingen in het Vlaamse subsidielandschap voor 2021

Auteurs
Wouter Desmet

EY wavespace™ Antwerp Leader, EY WEM Innovation Leader, EY Business Tax Advisory

Gedreven door innovatie en ondernemerschap. Expert in subsidies.

Zoë Vanden Brande

EY Belgium Business Tax Advisory Manager

Leergierig liefhebber van subsidies, talen en strategische transformaties. Diepzeeduiken haalt me weg van de dagelijkse bezigheden, helpt me helderder te denken en zaken in perspectief te plaatsen.

5 minuten 28 jan. 2021

Raadpleeg hieronder het overzicht van de de belangrijkste nieuwigheden aan het begin van 2021.

In het kort:

  • VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) heeft enkele belangrijke wijzigingen in haar beleid doorgevoerd waardoor het subsidielandschap er voortaan anders zal uitzien.
  • De kmo-groeisubsidie een nieuw jasje gekregen, de evaluatiecriteria voor O&O-projecten zijn aangepast en er worden nieuwe oproepen gelanceerd. 

Kmo-groeisubsidie voortaan via thematische oproepen

De kmo-groeisubsidie is sinds 1 januari bijgestuurd. Voortaan zal de steunmaatregel bestaan uit 3 thematische oproepen, gericht op een aantal belangrijke economische uitdagingen van vandaag. Naast bedrijfseconomische groei door internationalisering of innovatie, wordt het in het nieuw systeem ook mogelijk om steun te krijgen voor bedrijfsinterne omvormingen die de onderneming klaarstomen voor een digitale of duurzame toekomst. De oproepen voor 2021 zijn de volgende:

Oproep 1:

Indienperiode: 1 maart tot en met 30 april 2021

Thema’s: internationalisering, digitalisering

Oproep 2:

Indienperiode: 1 juli tot en met 31 augustus 2021

Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen

Oproep 3:

Indienperiode: 1 november tot 31 december 2021

Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

Nieuw kostenmodel voor groot aantal steuninstrumenten

Op 31 december liep de overgangsmaatregel af voor het nieuwe kostenmodel van VLAIO. Dit betekent dat vanaf nu hetzelfde kostenmodel van toepassing is op een groot aantal steuninstrumenten. Op deze manier komt er een uniformere aanpak op vlak van begroting voor ICONs, Baekelandmandaten, groeisubsidies, innovatieprojecten,…

Specifiek voor de innovatieprojecten (onderzoek & ontwikkeling) situeren de belangrijkste wijzigingen zich in de berekeningswijze van personeelskosten (o.b.v. standaard uurtarief), hoger plafond voor de directe kosten (werkingskosten – indien gemotiveerd), en verhoging van de maximale toegelaten overheadkosten (van €20k naar €25k per VTE). Verder worden langlopende samenwerkingen met freelancers incl. managementvennootschappen nu ook beschouwd als onderaanneming.

Aangepaste evaluatiecriteria voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Tot voor kort werd door VLAIO enkel de economische meerwaarde (de verwachte personeelsgroei en investeringen in de jaren volgend op een innovatieproject) in rekening genomen om innovatiesteun te bepalen. Hier is sinds 1 januari 2021 verandering in gekomen. De Vlaamse Regering wil ondernemingen aanmoedigen om ook maatschappelijke uitdagingen op een innovatieve en economisch rendabele manier aan te pakken. Daarom wordt bij nieuwe steunaanvragen niet alleen de economische, maar ook maatschappelijke meerwaarde in rekening gebracht. Denk maar aan innovatieprojecten gericht op duurzaamheid, onderwijs of levenskwaliteit.

Om dit concreet te maken wordt verwacht dat een project minstens 10 maal de toegekende steun in maatschappelijke meerwaarde voor Vlaanderen kan omzetten.

Uitbreiding STS-steun voor COVID-19 verlengd tot 1 mei 2021

De Europese Commissie heeft de “Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak” met zes maanden verlengd. Deze tijdelijke steun kan zo nog tot 1 mei 2021 aangevraagd worden.

De steun is er voor alle Vlaamse ondernemingen. Het maximale steunpercentage is bepaald op 50% met een minimum investeringsbedrag van €250.000 voor kleine ondernemingen, €500.000 voor middelgrote ondernemingen en €1,5 miljoen voor grote ondernemingen. Het investeringsproject moet 6 maand na toekenning van de steun voltooid zijn.

Nieuwe Globalisatiepremie

Met de goedkeuring van de globalisatiepremie, hoopt de Vlaamse Regering de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, te steunen. De premie is voor ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020 minstens 70% of 90% omzetverlies hadden. Zij hebben recht op een steun percentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019 (01/04 tot 31/12 2019). Let wel, van dit totaalbedrag zullen de reeds uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) worden afgetrokken. Verder mag het steunbedrag niet meer dan 90% van de vaste kosten bedragen voor kleine ondernemingen en 70% voor (middel)grote ondernemingen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de steunbedragen.

  70% omzetverlies 90% omzetverlies
5-19 werknemers €30.000 €50.000
20-49 werknemers €100.000 €250.000
50-199 werknemers €500.000 €1.000.000
200 & + werknemers €1.000.000 €2.000.000

Opgelet: Ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro (exclusief btw) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.

Brexit Veerkrachtsubsidie

Door zowel de Brexit als door de COVID-19-crisis, zijn veel bedrijven genoodzaakt hun businessmodel te herzien. Voor deze belangrijke en moeilijke strategische oefening geeft VLAIO een duwtje in de rug met de nieuwe Brexit Veerkrachtsubsidie. Het totale steunbedrag toegekend door de Vlaamse Regering aan VLAIO bedraagt €50 miljoen.

Bijkomende impuls om bewustzijn en kennis over cybersecurity te verhogen

De wereldwijde economie digitaliseert razendsnel, zeker tijdens de coronacrisis. Helaas stijgt daardoor ook cybercriminaliteit exponentieel, gaande van identiteitsdiefstal over ransomware tot economische spionage. Daarom zet de Vlaamse overheid, via het Departement EWI en VLAIO, in op bijkomende ondersteuning via cybersecurity-verbetertrajecten voor kmo’s en via diverse opleidings- en sensibiliseringsmogelijkheden voor het brede publiek.

Cybersecurity verbetertraject voor kmo’s

Vanaf 2021 zal VLAIO via de cybersecurity verbetertrajecten steun geven voor het inwinnen van extern advies en de begeleiding voor de ontwikkeling van de cybersecurity voor kmo’s. Hiervoor zijn 9 verschillende professionele dienstverleners – waaronder ook EY – geselecteerd door VLAIO. Elk traject heeft een omvang tussen de €25.000 en €50.000 waarbij 45% van de kost wordt gesubsidieerd. De totale steunomvang, uitgetrokken door de Vlaamse Regering, bedraagt €4 miljoen. Lees hier meer over hoe EY u kan helpen de cybermaturiteit van uw kmo te verbeteren.

Verhogen van kennis en opleidingsaanbod bij het brede publiek

Door de toename aan cyberbedreigingen, neemt ook de nood aan kennis van werknemers en organisaties toe om zich hiertegen te beschermen. De Vlaamse overheid maakt hiervoor zo’n €1.125.000 vrij. Concreet werd een nieuw Cybersecurity Opleidingsprogramma uitgewerkt door VLAIO in samenwerking met de Vlaamse kennisinstellingen. Om dit programma kracht bij te zetten, wordt ook aan een gezamenlijke Vlaams Cybersecurity Blauwdruk gewerkt. Dit is een cursus voor en door Vlaamse stakeholders die als basis zal dienen voor het cybersecuritybeleid in Vlaanderen.

Verder heeft VLAIO ook de website digitaletoekomst.be ontwikkeld waar alle initiatieven rond digitalisering, artificiële intelligentie, cybersecurity en industrie 4.0 worden gebundeld.

Wens je meer info omtrent deze en andere wijzigingen in 2021? Contacteer dan ons team.

Nieuwsbrieven EY België

Schrijf u in voor één van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van de nieuwste inzichten, events en meer.

Inschrijven

Samenvatting

VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) heeft enkele belangrijke wijzigingen in haar beleid doorgevoerd waardoor het subsidielandschap er voortaan anders zal uitzien.

Over dit artikel

Auteurs
Wouter Desmet

EY wavespace™ Antwerp Leader, EY WEM Innovation Leader, EY Business Tax Advisory

Gedreven door innovatie en ondernemerschap. Expert in subsidies.

Zoë Vanden Brande

EY Belgium Business Tax Advisory Manager

Leergierig liefhebber van subsidies, talen en strategische transformaties. Diepzeeduiken haalt me weg van de dagelijkse bezigheden, helpt me helderder te denken en zaken in perspectief te plaatsen.