Persbericht

22 sep. 2020 Diegem, BE

Met een gemiddelde climate risk disclosure rate van 31% zegt de EY-barometer dat Belgische bedrijven beter kunnen

EY stelt zijn eerste Climate Risk Disclosure Barometer voor België voor en onderlijnt daarbij dat bedrijven inzicht moeten krijgen in de risico's en zelfs de kansen door de gevolgen van de klimaatverandering.

Perscontact
Christophe Ballegeer

EY België Brand, Marketing and Communications Director

PR & Communications EY België

 • EY stelt zijn eerste Climate Risk Disclosure Barometer voor België voor. Bedrijven moeten inzicht krijgen in de risico's en zelfs de kansen door de gevolgen van de klimaatverandering.

 • Investeerders en andere stakeholders verwachten van die bedrijven betere analyses en informatie over hun weerbaarheid tegen klimaatrisico's.

 • EY doet 3 belangrijke aanbevelingen over hoe bedrijven strategischer met de risico's moeten omgaan en zich moeten positioneren om de kansen te benutten
   

De meeste bedrijven zijn zich daarvan goed bewust, maar er is nog veel onzekerheid over wat, hoe, wanneer en waar te communiceren over klimaatrisico's. Op basis van het openbare rapport van 2019 heeft EY de door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) gedefinieerde categorieën – bestuur, strategie, risicobeheer en maatstaven – gebruikt om de rapportage over de gevolgen van de klimaatverandering van de Belgische bedrijven te beoordelen. EY heeft 56 bedrijven uit 10 sectoren, van verschillende grootte en zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd, bestudeerd. 66% van die bedrijven deed aan een of andere vorm van rapportering. Maar met een algemene kwaliteit van de rapportering van slechts 31% is er zeker ruimte voor verbetering.

EY doet daarom 3 belangrijke aanbevelingen:

 • Ten eerste moeten bedrijven de klimaatverandering zowel in de bedrijfsstrategieën als in de risicobeheersprocessen integreren. De Covid-19-pandemie toont het belang aan van langetermijndenken. Het beheer van klimaatgerelateerde risico's vormt daarop zeker geen uitzondering.
 • Ten tweede is een afstemming van de materiële risico's en de klimatologische gegevens noodzakelijk. Een van de grootste obstakels voor een duidelijke rapportering is de verscheidenheid aan verschillende normen, meetmethoden en regelgeving.
 • Ten derde zouden meer bedrijven scenarioanalyse moeten hanteren om de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor hun bedrijf te beoordelen. Een gebrek aan inzicht in de potentiële financiële gevolgen van deze risico's zal waarschijnlijk een steeds grotere nadelige impact hebben op financiële resultaten.

EY analyseert en doet aanbevelingen op maat van de 10 behandelde sectoren. Zes van deze sectoren zijn geselecteerd vanwege hun grote kwetsbaarheid voor de gevolgen van de klimaatverandering. De 4 overige zijn niet alleen belangrijk voor de Belgische economie, maar hebben potentieel ook een algemene impact op de verschillende waardeketens.

Hoewel er binnen sectoren aanzienlijke verschillen bestaan, scoren de sectoren die het meest te lijden hebben onder de overgangsrisico's het hoogst als het gaat om klimaatgerelateerde rapportage:

 • de vastgoedsector, onderhevig aan veranderingen in klimaat- en energiebeleid, staat op kop met 48%.
 • de technologiesector, met blootstelling aan de toeleveringsketens van fossiele brandstoffen, staat op de tweede plaats, met 43%.
 • banken en vermogensbeheerders scoren, onder regelgevende en commerciële druk, 39%.
 • de productiesector, met zijn behoefte aan koolstofarme alternatieven, scoort 34%.

Maar aan de andere kant van het spectrum scoren

 • holdingvennootschappen 17%
 • en de verzekeringssector slechts 13%.

Nogmaals luidt de kernboodschap van EY: "Het is tijd om te stoppen met debatteren over de rol van bedrijven bij de aanpak van de klimaatcrisis" (EY 2019 CEO Imperative Study).

Sophie Chirez, EY België Climate Change and Sustainability Executive Director, benadrukt: "Bijna de hele economie zal de komende jaren te maken krijgen met een grote verstoring door de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Toch ontwikkelt de meerderheid van de bedrijven geen strategie rond deze risico's en neemt ze geen positie in om potentiële kansen te benutten. Nu investeerders er steeds meer aandacht aan schenken, zal dit waarschijnlijk invloed hebben op de waardering.