Persbericht

25 nov. 2020 Diegem, BE

Ondanks de tweede lockdown zijn buitenlandse investeerders toch hoopvoller over Europa dan zes maanden geleden

België presteert goed en behaalt een plaats in de Top 5 van de meest aantrekkelijke Europese landen met 23 % van de respondenten die geloven dat het één van de landen is die de meeste buitenlandse investeringen zal aantrekken in 2021.

Perscontact
Christophe Ballegeer

EY WEM Brand, Marketing and Communications Director

PR & Communications EY België

  • Vorige lente publiceerde EY haar jaarlijkse Barometer van de Europese Attractiviteit. Hieruit bleek toen dat 9 van de 10 executives een daling verwachtte in hun investeringsplannen voor 2020 door de impact van het coronavirus.

  • Zes maanden later blijkt uit een nieuwe EY enquête dat er meer optimisme is bij de buitenlandse investeerders, ondanks de tweede lockdown.

  • België presteert goed en behaalt een plaats in de Top 5 van de meest aantrekkelijke Europese landen met 23 % van de respondenten die geloven dat het één van de landen is die de meeste buitenlandse investeringen zal aantrekken in 2021.
 

Hoe voelen buitenlandse investeerders zich tegenover lange termijn projecten voor een post-COVID-19 Europa? EY beantwoordt deze vraag door in oktober 109 internationale executives actief in 14 verschillende sectors te ondervragen. Uit deze enquête blijkt dat ondanks de verwachte daling van de buitenlandse investeringen in 2020 en 2021 door de onzekerheden van het coronavirus, investeerders voor de komende drie jaar toch positiever staan tegenover de attractiviteit van Europa dan in april.

In oktober 2020 verwacht slechts 42 % van de executives op internationaal niveau een aanzienlijke daling van de buitenlandse investeringsprojecten in Europa, terwijl dit percentage in april 2020 nog 66 % bedroeg. Ook in oktober denken meer executives dat de investeringen in 2020 zullen stijgen (10 % tegenover 0 % in april) of stabiel zullen blijven (17 % tegenover 11 %). Aan de andere kant zeggen meer bedrijven dat ze hun geplande investeringsprojecten in 2020 waarschijnlijk zullen uitstellen (32 % vs. 23 % in april).

Het optimisme van de beleggers houdt daar niet op. Voor de komende 36 maanden verwachten minder bedrijven volatiele schommelingen dan tijdens de eerste uitbraak van de pandemie (van 55 % naar 41 %). Bovendien verwachten veel meer bedrijven dat het weer “business as usual” zal zijn zodra de economieën weer op gang komen (bijna een verdubbeling van 24 % naar 41 % in de zes maanden van april tot oktober). Er zijn ook iets minder respondenten die een pessimistische visie hebben en een drastische, negatieve verandering in het wereldwijde bedrijfsklimaat verwachten (van 21 % naar 17 %).

Veel minder herlokaliseringsprojecten

Ook andere factoren wijzen op een anticipatie voor een terugkeer naar “business as usual”. In april was slechts 2 % van de executives niet van plan om enige wijziging in zijn toeleveringsketen door te voeren. In oktober zagen we dit sterk cijfer spectaculair stijgen tot een derde. Naar analogie met deze verschuiving in het sentiment overwegen beduidend minder bedrijven om te herlokaliseren of te nearshoren (37 % tegenover 83 % in april).

“Het is duidelijk dat veel bedrijven op dit moment dure en verstorende reorganisaties willen vermijden. Azië vertoont al vroege tekenen van herstel en multinationals zullen daar voorlopig aanwezig blijven. Bepaalde bedrijven kunnen echter kritische activiteiten naar Europa repatriëren om het risico van toekomstige verstoringen te beperken, maar het zal tijd en stimulansen vergen vooraleer dit massale investeringen in Europa zal genereren”, aldus Tristan Dhondt, partner bij EY België.

Interessant is dat veel minder buitenlandse investeerders denken dat enkel nationale stimuleringsplannen een belangrijke factor zullen vormen met het oog op hun toekomstige beslissingen. Dit staat in schril contrast met het vorige onderzoek (32 % in oktober tegenover 80 % in april). Investeerders willen nu in de eerste plaats de veiligheid op het werk waarborgen; dit geldt met name voor sectoren waar de werknemers het meest kwetsbaar zijn.

België binnen de Top 5

Er bestaat een sterk verband tussen landen die geloofwaardige en investeringsvriendelijke herstelplannen aannemen en landen die aantrekkelijk worden geacht voor investeerders. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de drie landen met de meest geloofwaardige plannen en tot op zekere hoogte is dit de motor van hun attractiviteit.

Het is interessant om op te merken dat België de 5de plaats behaalt in de rangschikking van de meest aantrekkelijke landen voor buitenlandse investeerders in Europa, na het trio van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, en na Ierland, dat de 4de plaats behaalt.

 

Lees meer over de Barometer van de Belgische Attractiviteit.