Persbericht

7 jun. 2021 Diegem, BE

België behoudt vijfde plaats in Europese rangschikking van landen die meeste buitenlandse investeringen aantrekken

Ondanks de turbulentie veroorzaakt door de pandemie, wist België vorig jaar zijn vijfde positie te behouden in de rangschikking van Europese landen op vlak van “foreign direct investment” (FDI).

Perscontact
Christophe Ballegeer

EY België Brand, Marketing and Communications Director

PR & Communications EY België

 • Cleantech en industriële hightech worden aanzien als de motor voor onze economie

Ondanks de turbulentie veroorzaakt door de pandemie, wist België vorig jaar zijn vijfde positie te behouden in de rangschikking van Europese landen op vlak van “foreign direct investment” (FDI). Dat is de belangrijkste conclusie uit de Barometer van de Belgische Attractiviteit, een jaarlijkse studie van EY die peilt naar de aantrekkelijkheid van België als locatie voor buitenlandse investeringen.

Waakzaamheid is echter geboden, aangezien België onder het Europese gemiddelde zit op vlak van herstelverwachtingen. Er zijn lichtpunten in de sector van cleantech en industriële hightech, en extra inspanningen om de digitale vaardigheden op te krikken kunnen de aantrekkelijkheid van ons land als investeringslocatie alleen maar verder verhogen.

Het is geen verrassing dat de coronacrisis een impact had op het aantal investeringsprojecten in België in 2020. Met een daling van 15 % presteerde ons land slechts iets slechter dan het Europese gemiddelde van 13 %. In totaal registreerde België 227 investeringsprojecten, goed voor 5.098 nieuwe jobs in 2020. Als we naar de regio’s kijken, toonde Vlaanderen de meeste weerbaarheid, terwijl de cijfers in Wallonië gevoelig terugvielen na een recordjaar in 2019.

COVID-19 zal ook een belangrijke rol opeisen in 2021, maar waarschijnlijk eerder in een positieve zin. Het lijkt er immers op dat investeringsplannen vorig jaar enkel werden uitgesteld, en niet afgeblazen. Dit blijkt uit het feit dat 66 % van de respondenten aangeeft dat het in 2021 nieuwe activiteiten wil installeren of bestaande activiteiten wil uitbreiden in ons land. Vorig jaar lag dat cijfer op 10 %.

In een wereld na de Brexit was het Verenigd Koninkrijk goed voor nagenoeg evenveel investeringsprojecten in vergelijking met een jaar eerder. Omdat de VS en Frankrijk aanzienlijk minder projecten aanbrachten, werd het VK de belangrijkste investeerder in België. Intussen laat ook China zich almaar nadrukkelijker gelden. In 2020 verdubbelde het land bijna zijn investeringsprojecten.

België moet opletten dat het zijn potentieel voor toekomstige investeringen vrijwaart. Ons land beschikt nog steeds over een aantal belangrijke troeven, maar landen als Spanje en Italië zijn in opmars in onze perceptiestudie. Het grootste risico in de ogen van investeerders is de complexiteit en kostprijs van het belastingstelsel, dat de spreekwoordelijke eerste plaats overneemt van de arbeidskost.

Dat neemt niet weg dat de kwaliteit van de Belgische beroepsbevolking nog steeds wordt beschouwd als een groot voordeel. Maar investeerders identificeren een heel gericht terrein waar werk aan de winkel is: verder investeren in specifieke digitale vaardigheden. Dit is zowel een dreiging als een opportuniteit, aangezien diezelfde investeerders de digitale economie ook als een groeimotor voor België beschouwen. Om die motor van brandstof te voorzien, moet er echter werk gemaakt worden van nog meer kennis en expertise inzake AI, robotica, big data & analytics en cybersecurity.

Maar er is geen enkele sector momenteel zo belangrijk voor de Belgische groei dan cleantech en industriële hightech. Die trend werd vorig jaar al duidelijk, toen een derde van de respondenten naar deze sector wees als groeier. Dit jaar werd ze zonder meer de belangrijkste sector voor de groei van buitenlandse investeringen in ons land. Uiteraard speelt de Europese Green Deal daarin in een rol, maar de algemene zoektocht naar koolstofneutraliteit en andere duurzame technologieën en businessmodellen is een onstuitbare vloedgolf geworden. Dit wil evenwel niet zeggen dat deze industrie de enige van belang is. Vorig jaar maakte de farmaceutische industrie een opgemerkte sprong in de rangschikking van sectoren die investeringen aantrekken, wat uiteraard voor een groot deel kan gelinkt worden aan de strijd tegen het coronavirus. En logistiek blijft zeer belangrijk voor ons land: vorig jaar was het de sector die het meeste nieuwe jobs genereerde.

“België beschikt nog steeds over heel wat troeven die door buitenlandse investeerders worden gewaardeerd”, zegt Tristan Dhondt, partner bij EY België. “Maar het laatste wat we mogen doen, is op onze lauweren rusten. België dient haar reputatie als trade-hub verder uit te spelen om het aantrekken van buitenlandse investeringen te blijven waarborgen”.

“Als we de lessen uit dit rapport goed ter harte nemen, kunnen we de opportuniteiten voor toekomstige groei zelf creëren”, aldus Patrick Rottiers, CEO van EY België. “Het feit dat investeerders hameren op vaardigheden op vlak van AI en robotica, en terzelfdertijd de digitale economie identificeren als een topsector om de toekomstige groei van België aan te vuren, dan is dat slechts een voorbeeld van signalen die we niet mogen negeren.”

Dit alles indachtig, zijn dit enkele aanbevelingen van EY aan alle relevante stakeholders:

 1. Focus op de reeds gevestigde investeerders

  We moeten blijvend aandacht geven aan de hier gevestigde bedrijven, die worden geconfronteerd met politieke en wetgevende instabiliteit en afnemende mobiliteit. Een belangrijke stap is ongetwijfeld de vereenvoudiging van administratieve/regelgevende procedures en het creëren van een stabiel sociaal klimaat en een robuust juridisch-fiscaal investeringskader.

 2. Vennootschapsbelasting verlagen naar 20 %

  Hoewel de eerste taxshift het tarief van de vennootschapsbelasting heeft teruggebracht tot een meer acceptabel tarief van 25%, blijft de totale belastingdruk een belangrijke hindernis voor het aantrekken van nieuwe investeringen. Ons advies is om de vennootschapsbelasting verder te verlagen naar 20%.

 3. Investeer in digitale vaardigheden

  Digitale vaardigheden worden al lang genoemd als een prioriteit voor landen die internationale investeringen willen aantrekken. De nieuwe rol van technologie veroorzaakt door COVID-19 – digitale klantervaringen, ‘fygitale’ werkomgevingen en meer geautomatiseerde productielijnen en backoffices – maakt dit een absolute noodzaak.

 4. Focus op cleantech en industriële hightech

  België heeft de kans om een belangrijke speler te worden in de cleantech-sector. Dit kan door te focussen op een dynamisch ecosysteem van technologie- en groene technologiebedrijven en door de fiscale maatregelen te vereenvoudigen en prikkels te introduceren om de adoptie van nieuwe technologieën te stimuleren.

De uitgebreide aanbevelingen zijn terug te vinden in het rapport: www.ey.com/be/attractiveness

 

-Einde van het persbericht-

 

Over de Barometer van de Belgische Attractiviteit

De Attractiveness Surveys’ van EY analyseren de aantrekkelijkheid van specifieke regio's of landen als investeringsbestemming. De enquêtes zijn bedoeld om bedrijven te helpen investeringsbeslissingen te nemen en regeringen om belemmeringen voor groei op te heffen. Een tweevoudige methodologie analyseert zowel de realiteit als de perceptie van FDI in het land of de regio.

De evaluatie van de realiteit van directe buitenlandse investeringen in Europa is gebaseerd op de EY European Investment Monitor (EIM), de eigen EY-database, samengesteld in samenwerking met OCO. Het veldonderzoek is uitgevoerd door EuroMoney in maart 2021 via online interviews, op basis van een representatief panel van 206 internationale besluitvormers, gevestigd (69%) en niet-gevestigd (31%) in België.

De volledige studie kan hier gevonden worden: www.ey.com/be/attractiveness

 

Over EY

EY bestaat om een beter werkende wereld te bouwen, om te helpen langetermijnwaarde te creëren voor cliënten, mensen en de samenleving en om vertrouwen in de kapitaalmarkten op te bouwen.

Dankzij data en technologie bieden diverse EY-teams in meer dan 150 landen advies door middel van vertrouwen en helpen ze cliënten te groeien, transformeren en opereren.

EY-teams werken op het gebied van assurance, consulting, wetgeving, strategie, tax en transacties en stellen betere vragen om nieuwe antwoorden te vinden voor de complexe problemen waarmee onze wereld vandaag wordt geconfronteerd.

De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en kan verwijzen naar één of meerdere lidfirma’s van Ernst & Young Global Limited, die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn. Ernst & Young Global Limited is een UK company limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Informatie over hoe EY persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en een beschrijving van de rechten die personen hebben onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn beschikbaar op ey.com/privacy. EY-lidfirma’s bieden geen juridische diensten aan waar dit verboden is door de lokale wetgeving. Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op ey.com.