5 minuten leestijd 31 oktober 2023

Hoe design thinking helpt een duurzaam voedselsysteem te ontwikkelen

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

5 minuten leestijd 31 oktober 2023
Related topics Sponsorships Duurzaamheid

Het designteam van EY onderzoekt met het project Reshaping Food hoe we ons voedselsysteem kunnen redden.

In het kort:

  • Door in gesprek te gaan met experts, ondernemers en foodies onderzoekt het designteam van EY welke stappen nodig zijn om de voedingssector te verduurzamen. Daarbij is gebruik gemaakt van speculative design – een ontwerpmethode die toekomstscenario’s schetst.
  • Het resultaat is een glimp van hoe de toekomst er hopelijk uit zal zien. Voedsel hoeft geen probleem te zijn voor de mensheid, het kan een oplossing zijn.

Op de Dutch Design Week (DDW) kunnen bezoekers zich een voorstelling maken van de toekomst van het voedselsysteem in steden en het hergebruik van reststromen en afval. De expositie maakt onderdeel uit van het project Reshaping food van het designteam van EY waarin de toekomst van ons voedsel wordt onderzocht. Op basis van deze preferable future dagen we bezoekers uit om het gesprek aan te gaan over de stappen die we vandaag al kunnen zetten richting deze toekomst.

De toekomst in kaart

EY gelooft dat een betere toekomst mogelijk is. Waarin voedsel regeneratief, lekker, veerkrachtig, transparant, verbonden en betaalbaar is voor iedereen. We zien een toekomst voor ons waarin het voedselsysteem is afgestemd op wat de planeet,  de mensen en de samenleving nodig hebben. Kristoffer Lundholm, Head Of Sustainability bij EY Doberman: “Door in gesprek te gaan met experts, ondernemers en foodies hebben we onderzocht hoe een beter voedselsysteem eruit zou kunnen zien voor steden. Daarbij is gebruik gemaakt van speculative design – een ontwerpmethode die toekomstscenario’s schetst. Vervolgens hebben we een creatief team samengesteld om ideeën te bedenken voor producten, diensten, bedrijfsmodellen en technologie die deze betere toekomst mogelijk zouden kunnen maken. Het resultaat is een glimp van hoe de toekomst er hopelijk uit zal zien, als we durven in te spelen op de kansen die voor ons liggen. Voedsel hoeft geen probleem te zijn voor de mensheid, het kan een oplossing zijn.”

Als je niet nadenkt over hoe een nieuwe toekomst eruitziet, creëer je keer op keer hetzelfde.
Kristoffer Lundholm
Head Of Sustainability bij EY Doberman

Anna Strömberg, Innovation Manager bij EY Doberman: “Als we het voedselsysteem écht duurzaam willen maken, hebben we verbeeldingskracht nodig hebt om stappen in die richting te zetten. Daarom kijken  we naar het nu én naar de verre toekomst. EY beschikt over heel veel informatie die we gebruiken om de toekomst in kaart te brengen en erachter te komen welke stappen we moeten zetten om een gewenst toekomstbeeld te bereiken. We proberen de toekomst zo concreet mogelijk te maken, je kan immers alleen bouwen aan iets waarvan je je het kan verbeelden.”

We staan op een kruispunt: ineenstorting of transformatie

Ons voedselsysteem levert wereldwijd een enorme bijdrage aan klimaatopwarming. Naar schatting is 21% tot 37% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen afkomstig van voedselproductie, transport, voedselverwerking en distributie. In de toekomst zal de stabiliteit van onze voedselvoorziening verder afnemen naarmate de omvang en frequentie van extreme weersomstandigheden blijft toenemen. Op dit moment staan we op een kruispunt. Op weg naar ineenstorting van het systeem of transformatie. Het hangt ervan af hoe we deze paden zien. En of we ervoor kiezen om actie te ondernemen. 

Steden lopen gevaar

Met name mensen in steden zijn kwetsbaar omdat ze afhankelijk zijn van lange toeleveringsketens die steeds fragieler worden door de toenemende risico’s. Op dit moment woont een meerderheid van de wereldbevolking in steden. En dat aantal neemt toe. De verwachting is dat in 2050 steden wereldwijd groeien met maar liefst 2,5 miljard mensen.

Anna Strömberg: “Met het project Reshaping Food hebben we onder andere gekeken hoe een voedselsysteem eruit zou kunnen zien waarbij steden veel meer voedsel produceren dan nu het geval is - om ze zelfvoorzienend en aantrekkelijker te maken, en als een manier om de druk op conventionele landbouwsystemen te verlichten.”

Gezond, lokaal en impactvol voedsel in de stad

In de expositie op de DDW laten we zien hoe het voedselsysteem in steden eruitzien kan zien als alles wat je eet op maximaal op een uur afstand wordt verbouwd. De expositie heeft de uitstraling van een tuin waarmee we laten zien hoe de sociale cohesie in een stad kan worden vergroten door gemeenschappelijke tuinen of eetbare parken aan te leggen. Daarnaast tonen we hoe gebruikt kan worden gemaakt van de ruimte in de stad om voedsel te produceren, bijvoorbeeld door middel van verticale landbouw, gemeenschappelijke tuinen of ondergrondse ruimtes voor de kweek van paddenstoelen. Bovendien hebben we onderzocht hoe we verschillende actoren in de stad kunnen verbinden om ervoor te zorgen dat afvalstromen hergebruikt wordt. Zo laten we de bezoeker onder meer zien hoe isolatiemateriaal gemaakt kan worden van koffiedik of groente- en fruitschillen gebruikt kan worden om natuurlijke kleurstoffen te maken.

Systemen tot bloei brengen

Reshaping Food is een van de vele manieren waarmee het designteam van EY een betere toekomst visualiseert. Als we de voedingssector echt duurzaam wil maken, moeten we het wereldwijde systeem veranderen. Dat verschilt zó van het huidige verdienmodel, dat je extra verbeeldingskracht nodig hebt om stappen in die richting te zetten. Door naar het nu én naar de verre toekomst te kijken, brengen we een systeem tot leven dat nog tot bloei moet komen. Het designteam van EY gaat zich in de toekomst ook buigen over andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de kledingindustrie. Op deze manier werken wij aan een beter werkende wereld. 

Samenvatting

Op de Dutch Design Week (DDW) kunnen bezoekers zich een voorstelling maken van de toekomst van het voedselsysteem in steden en het hergebruik van reststromen en afval. De expositie maakt onderdeel uit van het project Reshaping food van het designteam van EY waarin de toekomst van ons voedsel wordt onderzocht.

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

Related topics Sponsorships Duurzaamheid