4 minuten leestijd 14 apr 2020
Hoe traditioneel recruitment transformeert door de gig-economie

Hoe traditioneel recruitment transformeert door de gig-economie

Door

Ton van Holten

EY Nederland Partner, EY Interim professionals lead

Enthousiast. Oplossingsgericht. Gelooft in de kracht van mensen om veranderingen door te voeren.

4 minuten leestijd 14 apr 2020
Related topics People Advisory Services

De gig-economie verandert de manier waarop human resources nieuw talent aantrekt. Flexibele talentpools ondersteunen deze transformatie.

Dubbele flexibiliseringstrend

De gig-economie zit in de lift. Naar verwachting zal in de aankomende drie tot vijf jaar maar liefst 30 procent van het personeelsbestand bestaan uit zelfstandig professionals. De voornaamste oorzaak van deze toename is de dubbele flexibiliseringstrend. Enerzijds hechten werknemers steeds meer waarde aan flexibiliteit en autonomie in hun werk. Anderzijds werken organisaties vaker op projectmatige basis. Deze projecten vereisen specifieke expertise die organisaties niet altijd in huis hebben.

Zelfstandig professionals selecteren daarom kritischer op de inhoud en de gevraagde expertise van betaalde klussen (‘gigs’). Een grote uitdaging voor human resources, want hoe spring je eruit als organisatie en hoe vind je de juiste professional voor de juiste klus? 

Van adhoc recruitment naar strategische personeelsplanning

Door de gig-economie transformeert traditioneel recruitment in hoog tempo. De stevige concurrentie tussen organisaties om het aantrekken van talent dwingt human resources om nieuwe manieren te zoeken om gekwalificeerd personeel te werven. Waar recruiters tien jaar geleden adhoc op zoek gingen naar gekwalificeerd personeel, zijn organisaties nu bezig met een strategische personeelsplanning. Organisaties stellen zichzelf de vraag welke expertise zij op welk moment nodig hebben. Hierbij verschuift de focus van een vast dienstverband naar flexibele personeelsinzet en specifieke inhoudelijke vakkennis. 

Inzet van zelfstandig professionals in de praktijk

In de praktijk hebben recruiters in uiteenlopende situaties zelfstandig professionals nodig, maar kunnen deze niet altijd direct vinden. Denk hierbij aan:

  • Afdelings- of organisatiebrede transformatie waarbij ‘de winkel open moet blijven’
  • Tijdelijke opvang van een vaste positie wegens een gebrek aan gekwalificeerde kandidaten
  • Tijdelijke extra capaciteit door projectgedreven vraagstukken (zoals GDPR of piekmomenten, maar ook implementaties en changes)
  • Uitval of waarborging van continuïteit door zwangerschapsverlof of langdurige ziekte

Organisaties worstelen met het vinden van het juiste talent in een tijd van ‘talentschaarste’. Van zelfstandig professionals waart het imago rond dat zij zich als zelfstandige hebben gevestigd om het hoogst haalbare tarief te kunnen verdienen. Dit beeld is onjuist. Zij werken voor zichzelf, omdat zij zich willen richten op de inhoud, weg willen blijven van de randzaken van een vaste baan én zoeken naar een passende work-life balance. Werk moet draaien om vakinhoudelijke uitdaging. Om aan die specifieke behoeften te voldoen, dient een recruiter wel hun taal te spreken, snappen waar deze professional het best tot zijn/haar recht komt en hoe de professional de meeste toegevoegde waarde biedt voor de opdrachtgevende organisatie. En dat is niet makkelijk.

Flexibele talentpools

Een flexibele talentpool vormt een goede oplossing voor bedrijven om zelfstandig professionals aan zich te binden. Met een flexibele talentpool voorkom je ‘bankzitters’: een win-winsituatie voor zowel de professional als de bedrijfsvoering. De organisatie zet deze professionals alleen in wanneer er vraag is naar hun expertise. Een uitdaging hierbij is om deze zelfstandigen betrokken te houden bij je organisatie. Het beheren en inzetten van een flexibele talentpool vereist een 360-graden-blik: je begrijpt de klant, de vakinhoudelijke vraag én de behoefte van de zelfstandig professionals. EY Interim professionals kan hierbij helpen.

EY Interim professionals

EY Interim professionals koppelt zelfstandig professionals in de finance, risk management, digital, projectmanagement, marketing en communicatie aan adviesopdrachten. We bouwen actief aan deze communities en verbinden de juiste zelfstandig professional op het juiste moment aan de juiste opdracht. Achter onze professionals staan ervaren EY-adviseurs die, indien nodig, meedenken bij complexe vraagstukken.

Binnen onze communities leggen wij de nadruk op doorontwikkeling van de zelfstandig professionals. Organisaties zijn vaak geneigd om voor de zelfstandig professional te kiezen die aan alle eisen voldoet. We dagen organisaties juist uit om voor de professional te kiezen die aan acht van de tien eisen voldoet, maar juist op andere en vooral soft skills heel hoog scoren. Zo voorkom je ‘one trick ponies’ en stimuleer je een professional om te groeien en door te ontwikkelen binnen een adviesopdracht.  

Een flexibele talentpool vereist een 360-graden-blik: je begrijpt de klant, de vakinhoudelijke vraag én de behoefte van de zelfstandig professionals. EY Interim professionals kan hierbij helpen.
Ton van Holten
EY Nederland Partner, EY Interim professionals lead

Teamversterking op korte termijn

Een goed voorbeeld van wat EY Interim Professionals voor uw organisatie kan betekenen geeft Nick Poldermans, Lead Marketing manager bij Rabobank. Voor zijn team zocht hij op korte termijn versterking. Poldermans: “Voor mij is het belangrijk dat een interim professional zelfstandig werkt zowel op operationeel als strategisch niveau en daarnaast de verantwoordelijkheid van een product of project aankan. In dit specifieke geval was ervaring op content strategie en campagnes een belangrijke aanvullende vereiste. EY Interim Professionals heeft mij aan een professional geholpen die ruimschoots aan de verwachtingen voldeed en die, als kers op de taart, nog snel kon starten ook. Ik heb inmiddels met drie zelfstandig professionals van EY Interim Professionals gewerkt en dit zou ik zeker een vierde keer weer zo doen.”

Ontdek het zelf

Kom meer te weten over EY Interim professionals.

Lees meer

Samenvatting

De gig-economie zit in de lift. Naar verwachting zal in de aankomende drie tot vijf jaar maar liefst 30 procent van het personeelsbestand bestaan uit zelfstandig professionals. Dit komt voornamelijk door de dubbele flexibiliseringstrend. Enerzijds hechten werknemers steeds meer waarde aan flexibiliteit en autonomie in hun werk. Anderzijds werken organisaties vaker op projectmatige basis. Deze projecten vereisen specifieke expertise die organisaties niet altijd in huis hebben. Een grote uitdaging voor human resources, want hoe spring je eruit als organisatie en hoe vind je de juiste zelfstandig professional voor de juiste klus? Een flexibele talentpool vormt een goede oplossing voor bedrijven om zelfstandig professionals aan zich te binden.

Over dit artikel

Door

Ton van Holten

EY Nederland Partner, EY Interim professionals lead

Enthousiast. Oplossingsgericht. Gelooft in de kracht van mensen om veranderingen door te voeren.

Related topics People Advisory Services