4 minuten leestijd 30 mrt 2020
Containerschip en donkere onweerswolken

Hoe een supply chain op te bouwen die bestand is tegen zware schokken

Door

Glenn Steinberg

EY Global and EY Americas Supply Chain Leader

Helping companies transform, create value and optimize business performance. Thirsty for knowledge. Ski enthusiast. Husband and father of two Michigan Wolverines.

4 minuten leestijd 30 mrt 2020
Related topics Digital Risk Advisory COVID-19

In het licht van de disruptieve veranderingen door COVID-19 zijn agile en onderling verbonden ecosystemen de sleutel tot een supply chain met voldoende veerkracht en weerstandsvermogen. 

Gezien de gezondheidsrisico's die COVID-19 met zich meebrengt, stellen bedrijven over de hele wereld het welzijn van hun personeel voorop. Zij moedigen werknemers aan minder te reizen of in zelfisolatie te gaan, zodat de uitbraak beter beheersbaar wordt.

Onvermijdelijke personeelstekorten dwingen ondernemingen in essentiële sectoren hun activiteiten terug te schroeven. Het gevolg is een ernstige bedreiging voor wereldwijde supply chains.

Zo ondervindt 94% van de Fortune 1000-bedrijven een disruptieve verandering in hun supply chains als gevolg van COVID-19. Die disruptieve verandering is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg als het gaat om de totale economische impact van het virus. In een recent nieuwsartikel waarschuwde onderzoeksbureau Oxford Economics dat de mondiale economische groei met meer dan 1 biljoen USD kan dalen nu de Wereldgezondheidsorganisatie het COVID-19-virus tot een pandemie heeft verklaard. 

Disruptieve verandering is de nieuwe norm

Hoe zorgwekkend COVID-19 ook is, epidemieën zijn slechts een van de vele ontwrichtende gebeurtenissen die de supply chains onverwacht kunnen treffen en daardoor de bedrijfsresultaten ernstig kunnen aantasten.

In het afgelopen decennium zijn supply chains vaker verstoord door bijvoorbeeld natuurrampen zoals de aardbeving in Tōhoku in 2011, die de productie van Japanse autofabrieken tot stilstand bracht. De veerkracht van supply chains werd ook op de proef gesteld door terroristische aanslagen en burgerlijke onrust, zoals de massale protesten in Chili in 2019, die leidden tot een productiedaling in de kopermijnen van dat land. Andere bedreigingen voor supply chains in de afgelopen jaren waren onder meer grootschalige cyberaanvallen, handelsbarrières en ernstige problemen bij leveranciers van essentiële grondstoffen.

Disruptieve verandering van de supply chain is altijd een risico voor bedrijven, zeker in dit sterk geglobaliseerde tijdperk waarin bedrijven lange, complexe en ondoorzichtige toeleveringsketens hebben. Deze supply-chain-structuren zijn fundamenteel slecht toegerust om het hoofd te bieden aan een steeds groter aantal onverwachte disruptieve veranderingen.

Supply chains transformeren

Hoe kunnen bedrijven de veerkracht van hun supply chains vergroten? Ze moeten starre, lineaire ketens loslaten en binnen agile, onderling verbonden ecosystemen gaan werken door zich te concentreren op vijf kerngebieden:

   
 1. Beoordeling en strategie. Voer een risicobeoordeling van de complete supply chain uit om de keten te testen, kritische risicoscenario's te identificeren en de mogelijke respons vast te leggen.

 2.  
 3. Capaciteitsuitbreiding. Investeer in essentiële supply-chain-capaciteiten, zoals zichtbaarheid en monitoring, alternatieve bedrijfsmodellen, alternatieve sourcingstrategieën, netwerkflexibiliteit en flexibele planning.

 4.  
 5. Informatiemonitoring. Implementeer risicobewaking en rapportagetools en een systeem voor vroegtijdige waarschuwing dat een snelle eerste reactie op risico's en disruptieve veranderingen mogelijk maakt. Voer nieuwe productrisicobeoordelingen uit en let op veranderingen in vraag en aanbod. Blijf risico- en controlemechanismen uitvoeren, ook voor systeem- en faciliteitenrisico's, naast cyberanalyses.

 6.  
 7. Operationele procedures. Ontwikkel een plan B voor ontwrichtende gebeurtenissen, met procedures voor en reacties op vooraf gedefinieerde triggers van disruptieve verandering van de aanvoer, zoals een natuurramp of terroristische aanslag. Zorg voor een duidelijke delegatie van bevoegdheden en besluitvorming in samenhang met protocollen voor externe en interne communicatie.

 8.  
 9. Grootschalig crisismanagement. Creëer een kader voor crisisbeheersing die toepasbaar is op ontwrichtende gebeurtenissen waarvoor vooraf gedefinieerde reacties ontoereikend zijn. Voeg hieraan bestuurlijke procedures, een operationeel model en gestandaardiseerde werkwijzen toe.
 

Niemand kan de volledige maatschappelijke en economische impact voorspellen van de COVID-19-uitbraak. Desalniettemin heeft deze crisis ondernemingen eraan herinnerd dat het risico van een onverwachte ontwrichtende gebeurtenis altijd aanwezig blijft. Als ze hun klanten willen blijven bedienen tijdens een periode van hevige disruptieve verandering, moeten ze proactief te werk gaan in hun planning.

Dit zijn maatregelen die ondernemingen nu kunnen nemen om hun supply chains te transformeren op een manier die hen helpt effectief te functioneren, zelfs wanneer ze onder druk en stress staan door onverwachte wereldwijde gebeurtenissen. Het gaat hierbij niet alleen om het beschermen van de winstgevendheid. De veerkracht van supply chains is van cruciaal belang voor het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld.

Samenvatting

Traditionele supply-chain-structuren zijn geoptimaliseerd vanuit het oogpunt van kosten en zijn niet toegerust om effectief te reageren op een steeds groter aantal ongeplande disruptieve veranderingen. Om veerkrachtige supply chains op te zetten, moeten ondernemingen zich toeleggen op het opbouwen van capaciteiten die helpen bij het voorbereiden, anticiperen en reageren op toekomstige ontwrichtende gebeurtenissen.

Over dit artikel

Door

Glenn Steinberg

EY Global and EY Americas Supply Chain Leader

Helping companies transform, create value and optimize business performance. Thirsty for knowledge. Ski enthusiast. Husband and father of two Michigan Wolverines.

Related topics Digital Risk Advisory COVID-19