8 minuten leestijd 3 november 2020

      zakenman met laptop zittend op een trap

Hoe de CFO een evenwicht kan vinden tussen strijdige belangen en toekomstige groei kan stimuleren

Auteurs
Myles Corson

EY Global and Americas Strategy and Markets Leader, Financial Accounting Advisory Services

Supporter of finance leaders and functions of today and tomorrow. Global citizen. Podcast host. Curious mind. Father of two energetic boys.

Tony Klimas

Partner, Business Consulting Finance, Ernst & Young LLP

Focused on bringing the best we have to offer to CFOs and other finance leaders.

8 minuten leestijd 3 november 2020

CFO’s moeten zich ontwikkelen tot inspirator van verandering en zo de drijvende kracht zijn achter de transformatie van hun organisatie.

Drie belangrijke vragen:
 • Hoe kijken verschillende groepen aan tegen de rol van de CFO en de prioriteiten van de financiële functie?
 • Hoe vinden CFO’s het juiste evenwicht in hun huidige rol en geven zij tegelijkertijd een nieuwe vorm aan de financiële functie?
 • Hoe vinden CFO’s het juiste evenwicht tussen streven naar langetermijnwaarde en streven naar digitale innovatie?

In het EY-onderzoek ‘DNA van de CFO’ 2020 is onderzocht hoe de rol van de CFO verandert en welke stappen financiële leiders kunnen nemen om de huidige veranderingen te omarmen, hun eigen rol vorm te geven en de financiële functie voor te bereiden op de toekomst. In dit artikel gaan we dieper in op de resultaten van het onderzoek DNA van de CFO en leest u hoe ruim 800 CFO's en toonaangevende financiële leiders tegen deze onderwerpen aankijken. 

Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van hoe binnen verschillende CFO-profielen wordt gedacht over de belangrijkste aspecten van hun rol en financiële prioriteiten, zijn de respondenten van dit onderzoek ingedeeld in drie categorieën:

 • Inspirerende ‘people leaders’: deze CFO’s werken moeiteloos samen met de hele organisatie en zijn een drijvende kracht achter de agenda voor talent en cultuur binnen de financiële functie.
 • Digitale leiders: deze CFO’s zijn een drijvende kracht achter gedurfde, samenhangende, innovatieve strategieën om de digitalisering van de financiële functie te versnellen.
 • Leiders met een focus op langetermijnwaarde: deze CFO’s maken zich sterk voor fundamentele veranderingen in het meten en de communicatie van bedrijfswaarde - van een eenzijdig of kortetermijngericht perspectief naar langetermijnwaarde voor meerdere stakeholders.

De bevindingen in dit artikel zijn onderverdeeld op basis van deze drie categorieën, zodat zichtbaar wordt hoe de respondenten uit deze drie profielgroepen aankijken tegen de toekomst van de rol van de CFO en de financiële functie op lange termijn, en hoe hun zienswijze zich verhoudt tot die van hun collega’s. Zie voor meer informatie over deze indeling de uitleg onder “Methodologie”.

De gegevens zijn gegroepeerd op basis van drie hoofdthema's: 

 1. Een juiste balans tussen de verschillende taken van de CFO  
 2. Een juiste balans tussen noodzakelijke groei, optimalisatie en waardebescherming 
 3. Een juiste balans tussen het potentieel van getalenteerde mensen en de mogelijkheden van slimme machines

Meer informatie over het EY-onderzoek DNA van de CFO 2020 en de voor analyse gebruikte methodologie vindt u onder “Methodologie” onderaan dit artikel. 

1. Een juiste balans tussen de verschillende taken van de CFO 

De rol van de CFO verandert in een steeds hoger tempo, onder invloed van de versnelde digitalisering, de toegenomen instabiliteit en intensief toezicht.

Een evenwicht tussen strijdige belangen

Financiële leiders zijn enthousiast over de komende uitdagingen, maar ze moeten zoeken naar een evenwicht tussen soms strijdige belangen en hoe ze hun teams opnieuw vormgeven.

NB: dit betreft uitsluitend respondenten die bij de betreffende uitspraak kozen voor ‘zeer mee eens’ en niet om respondenten die ‘mee eens’ hebben geantwoord.

Drijvende kracht achter de directieagenda

Onderling vertrouwen is vaak een essentiële voorwaarde voor het ontwikkelen en onderhouden van effectieve relaties binnen directieteams. Een aanzienlijk aantal respondenten geeft echter aan geen sterke samenwerkingsrelatie te hebben met mededirectieleden.

Een evenwicht tussen oud en nieuw

Nu de invoering van nieuwe digitale technologie steeds sneller gaat en organisaties zoeken naar manieren om hun bedrijfsmodel te vernieuwen, zullen CFO’s steeds vaker betrokken zijn bij technisch georiënteerde fusies en overnames (M&A) en de ontwikkeling van ecosystemen.

 Terug naar boven

2. Een juiste balans tussen noodzakelijke groei, optimalisatie en waardebescherming

Waarde creëren

CFO’s moeten de juiste balans treffen tussen langetermijnwaarde en verlangde kortetermijnresultaten, en prestaties afstemmen op de purpose van het bedrijf.

Bedrijfsrapportage heruitgevonden

Organisaties die zich meer gaan richten op langetermijnwaarde voor meerdere stakeholders, moeten ook nadenken over hoe hun prestaties worden gemeten en gecommuniceerd.

Waardeoptimalisatie

CFO’s spelen een grote rol in het bevorderen van de bedrijfsbrede efficiëntie en effectiviteit. En daar hoort ook de invoering van nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie (AI) bij.

Waardebescherming

Als het gaat om waardebescherming moet de focus van de CFO liggen op het vinden van de juiste balans tussen bevordering van digitale innovatie enerzijds en de beheersing van digitale risico's anderzijds.


Terug naar boven

3. Een juiste balans tussen het potentieel van getalenteerde mensen en de mogelijkheden van slimme machines


Finance 2025: de open financiële functie

In de toekomst zal de financiële functie waarschijnlijk een veel opener karakter krijgen, doordat hij deel uitmaakt van een veel groter ecosysteem, met verdergaande samenwerking en een meer fluïde bedrijfsmodel dat zich uitstrekt tot buiten de vier muren van de onderneming.

Verschuiving in de cultuur

Financiële leiders geven prioriteit aan cultuurverandering, omdat ze dat zien als een essentiële factor voor realisatie van hun ambities voor de toekomst van de financiële functie.

Andere financiële vaardigheden

Veel financiële rollen dreigen in de komende drie jaar te verdwijnen door automatisering en AI.

Versnelling van digitalisering in finance

CFO’s moeten de digitalisering van de financiële functie versnellen als ze gegevens willen omzetten in een concurrentievoordeel.

 • Methodologie

  In het onderzoek werden meer dan 800 CFO’s, financieel directeuren en andere toonaangevende financiële leiders bevraagd om inzicht te krijgen in hoe de rol van de CFO aan het veranderen is en hoe de toekomst eruitziet voor zowel de rol als de financiële functie. Van deze hele groep, inclusief financiële leiders van divisies en regio's, was meer dan een kwart (27%) werkzaam als CFO of financieel directeur van een groep. Respondenten waren verdeeld over drie regio's: Noord- en Zuid-Amerika, Azië-Pacific en EMEIA (met Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika). 

  De respondenten waren werkzaam in 14 sectoren: geavanceerde verwerkende industrie en mobiliteit; consument, overheid en publieke sector; verzekeringen; olie en gas; private equity; technologie, media en telecom (TMT); banken en kapitaalmarkten; financiële dienstverlening; gezondheidswetenschappen en welzijn, mijnbouw en metaal; energie- en nutsbedrijven; vastgoed, hospitality en bouw en vermogensbeheer. 

  De respondenten zijn over de drie categorieën verdeeld op basis van een aantal belangrijke overwegingen, zoals:

  • ‘Digitale leiders’ vonden het heel belangrijk dat CFO’s tijd besteden aan technologie-startups.
  •  ‘Langetermijnwaarde-leiders’ waren er sterk van overtuigd dat CFO’s moeten worden gezien als de belangrijkste bewakers van langetermijnwaarde.
  •  ‘People-leaders’ waren gefocust op mensgerichte vaardigheden die samenhangen met de rechterhersenhelft (zoals creativiteit en emotioneel bewustzijn) en cultuurverandering binnen de financiële functie.

Samenvatting

De huidige rol van de CFO lijkt in niets meer op die van een decennium geleden en de verandering van deze essentiële leidinggevende functie gaat in een steeds sneller tempo. Succesvolle CFO’s zullen waarschijnlijk leiders zijn die een evenwicht weten te vinden tussen traditionele en nieuwe taken, die de huidige waarde kunnen beschermen terwijl ze tegelijkertijd toekomstige groei stimuleren en die het potentieel van getalenteerde mensen kunnen combineren met de mogelijkheden van slimme machines.

Over dit artikel

Auteurs
Myles Corson

EY Global and Americas Strategy and Markets Leader, Financial Accounting Advisory Services

Supporter of finance leaders and functions of today and tomorrow. Global citizen. Podcast host. Curious mind. Father of two energetic boys.

Tony Klimas

Partner, Business Consulting Finance, Ernst & Young LLP

Focused on bringing the best we have to offer to CFOs and other finance leaders.