Impactmeting en waardering

In Assurance

Onze pragmatische, zakelijke benadering helpt organisaties bij het samenstellen van nieuwe beoordelingskaders voor het meten en waarderen van financiële en niet-financiële impact en resultaten. We helpen bedrijven duidelijkheid te verkrijgen op het gebied van impact measurement en waardering.

Wat EY voor u kan betekenen

Bedrijven komen steeds vaker tot de conclusie dat eerdere methoden voor het meten van waarde niet langer voldoen.

Organisaties zijn op zoek naar bredere kaders voor meting en waardebepaling, zodat ze beter inzicht in hun waarde kunnen krijgen. Daarnaast zien bedrijven steeds vaker de voordelen van impactinvesteringen en willen ze toegang krijgen tot nieuwe kapitaalstromen.

Wij kunnen u helpen:

  • De besluitvorming te verbeteren
  • De operationele effectiviteit en prestaties te verhogen
  • Langetermijnwaarde te creëren

We bieden onder meer de volgende diensten:

  • De ontwikkeling van strategieën en programma's om de impactdoelstellingen voor maatschappelijk en natuurlijk kapitaal te realiseren en gedeelde waarde te creëren
  • Bepalingen van natuurlijk kapitaal te ontwikkelen en ondersteunen
  • Programma's voor personeelsbetrokkenheid te ontwikkelen
  • Interne capaciteit op te bouwen voor het meten en rapporteren van impact
  • Een framework voor impactmeting te ontwikkelen
  • Impactanalyse te ondersteunen, met inbegrip van hulpverlening en maatschappelijk rendement van investeringen
  • Te adviseren over impactinvesteringen

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.