6 minuten leestijd 21 juni 2018
sunrise europe africa space

De zes componenten van Sustainable Audit Quality

Door Jay Paulson

EY Asia-Pacific Professional Practice Director

Experienced audit leader working closely with Assurance professionals all over the world. Passionate about the commitment to high quality. Enjoys time with family, golf, scuba diving and cars.

6 minuten leestijd 21 juni 2018
Related topics Assurance Audit Vertrouwen

Toon resources

  • The 6 components of Sustainable Audit Quality (pdf)

Auditkwaliteit is de belangrijkste factor in onze besluitvorming en de basis van onze professionele reputatie.

We hebben veel bereikt sinds EY in 2015 Sustainable Audit Quality (SAQ) introduceerde als strategisch programma voor verbetering van de auditkwaliteit. De via SAQ geïntroduceerde veranderingen vergden aanzienlijke investeringen en hadden een positieve invloed op onze mensen en de bedrijven die we controleren. SAQ is de wereldwijd gebruikte methode om de kwaliteit van ons werk naar het hoogste niveau te tillen.

SAQ bewijst dat we onze auditkwaliteit centraal stellen bij alles wat we doen. Auditkwaliteit is de belangrijkste factor in onze besluitvorming en de basis van onze professionele reputatie.

SAQ levert al resultaat op en we werken doorlopend aan de verbetering van onze auditkwaliteit. Onze missie is om de beste auditorganisatie in de sector te zijn. We zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt en gaan door met onze inspanningen.

Het SAQ-programma bestaat uit zes componenten:

  1. De juiste toon door de top
  2. Versterken van de capaciteiten van mensen
  3. Audittechnologie en digital
  4. Ondersteuning voor enablement en kwaliteit
  5. Vereenvoudiging
  6. Accountability

De juiste toon door de top

Een juiste toon aan de top van het bedrijf is belangrijk voor het creëren en behouden van een cultuur die wordt gekenmerkt door hoge kwaliteit, effectief risicobeheer en doorlopende verbetering.

Zo'n cultuur bevordert een omgeving gekenmerkt door vertrouwen en trots, versterkt de wederzijdse aansprakelijkheid en draagt bij aan de ontwikkeling van sterk presterende teams.

Daarom is de juiste toon aan de top de eerste component van SAQ en hechten we veel belang aan cultuur, overleg en communicatie.

Met 'de top' bedoelen we niet alleen de Global Chairman en Chief Executive of de Global Vice Chair for Assurance. De signalen van bijna 4000 auditpartners wereldwijd zijn even essentieel voor het behoud van een cultuur die gericht is op kwaliteit.

Een consistente toon vanuit de top helpt onze mensen te begrijpen dat gedeelde waarden en toewijding aan kwaliteit centraal staan bij alles wat we doen, op elk niveau van de organisatie.

Het is van cruciaal belang dat onze stakeholders EY beschouwen als de toonaangevende auditorganisatie wat betreft het leveren van kwaliteit, en we ontwikkelen een aantal initiatieven die dat moeten bewerkstelligen.

We zijn ervan overtuigd dat onze auditors het openbaar belang kunnen dienen door de juiste vragen te stellen.

Versterken van de capaciteiten van mensen

Om hoogwaardige audits te kunnen uitvoeren, hebben we hooggekwalificeerde mensen nodig. EY streeft ernaar uitmuntende auditprofessionals te werven, verder op te leiden en te behouden.

Onze auditprofessionals moeten beschikken over de juiste kennis en vaardigheden voor hun taak. Verder verwachten we dat ze integer handelen en de juiste eigenschappen hebben, zoals nieuwsgierigheid, een goed beoordelingsvermogen en een professioneel-kritische houding.

We helpen onze mensen om deze vaardigheden te ontwikkelen en hun capaciteiten optimaal te benutten tijdens hun loopbaan.

We begrijpen dat niet iedereen die bij EY komt werken dat doet met de intentie om hun gehele loopbaan bij ons te blijven. Maar of mensen nu een paar jaar of enkele tientallen jaren bij ons blijven, of ze ons nu voorgoed verlaten of op een later moment weer terugkeren, wij zorgen ervoor dat ze zich tijdens hun verblijf bij ons doorlopend blijven ontwikkelen.

Onze mensen volgen bekroonde trainingen en werken met coaching- en mentoringsystemen waarmee ze hun volle potentieel kunnen realiseren en hun werk met plezier kunnen vervullen.

Deze aanpak is samengevat in onze waardepropositie voor medewerkers: 'Het maakt niet uit wanneer je bij ons komt werken of hoelang je blijft, de ervaring blijft je een leven lang bij.'

We investeren in onze mensen door ze mogelijkheden te bieden om hun professionele vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling te versterken.

Vereenvoudiging

Naarmate de accounting- en auditwereld complexer wordt, neemt de roep om vereenvoudiging toe.

De snelheid waarmee standaards worden geïntroduceerd, zowel op accounting- als auditgebied, en de omvang van regelgevend toezicht nemen toe. Nieuwe standaards veranderen de manier waarop bepaalde activa en transacties worden geboekt, wat niet alleen extra werk oplevert voor het management, maar ook voor auditors.

We werken aan de implementatie van nieuwe rapportagevereisten voor auditors in vele markten, en verwachten dat een aanzienlijk aantal nieuwe auditstandaards zal worden geïntroduceerd.

We zoeken doorlopend naar manieren om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren zodat onze mensen productiever kunnen werken en hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten. Hoe minder tijd ze kwijt zijn aan administratieve taken, hoe meer ze zich kunnen richten op belangrijkere kwesties.

De vereenvoudiging van onze auditmethodologie en de bijbehorende richtlijnen is een belangrijke component van onze implementatiestrategie voor SAQ. Vereenvoudiging vormt de basis voor efficiënte en effectieve auditprocessen die zijn toegesneden op de vereisten van elke afzonderlijke opdracht. Dat bevordert bovendien de consistentie van de processen.

Waar we in ons netwerk al uitgebreide en vergaande vereenvoudigingen hebben doorgevoerd, zien we een meetbare verbetering van de auditkwaliteit.

Door complexiteit te veranderen in eenvoud stellen we onze teams in staat om hun werk beter te doen.

Audittechnologie en digital

EY voert zijn audits uit met behulp van toonaangevende digitale technologie. Door integratie van de nieuwste technologieën in onze auditprocessen kunnen we hoogwaardige, efficiënte en inzichtelijke audits uitvoeren die zowel voldoen aan onze verwachtingen als aan de veranderende behoeften van ondernemingen, toezichthouders en investeerders.

We voorzien onze auditors van de best mogelijke tools voor het uitvoeren van hun taken. Daarom verbeteren en upgraden we doorlopend onze fundamentele audittools, waaronder: EY Canvas, ons wereldwijde auditplatform; EY Helix, onze data-analysesuite; en EY Atlas, ons op de cloud gebaseerde kennisplatform met de nieuwste accounting- en auditinginformatie.

We investeren ook in opkomende technologieën zoals geavanceerde data-analytics, artificial intelligence (AI), blockchain, drones en automatisering.

We hebben een analysegestuurde auditaanpak ontwikkeld. We geloven in een optimale inzet van technologie om hoogwaardige audits uit te voeren die sterk de nadruk leggen op risico-identificatie en onze auditors de mogelijkheid bieden om nog professioneel-kritischer te werk te gaan.

Onze analysegestuurde audit is bottom-up ontworpen om ervoor te zorgen dat onze auditors de juiste conclusies trekken en een auditverslag van hoge kwaliteit leveren.

EY Digital audit

Hoe kan door middel van digital audits een betere strategische waarde worden verkregen in dit transformatieve tijdperk?

Meer informatie

Accountability, kwaliteitsondersteuning en opvolging

Bij EY beschouwen we accountability en enablement als essentiële elementen van auditkwaliteit. Daarom zijn dit twee van de componenten van SAQ.

Accountability draait om beroepseer en het nemen van verantwoordelijkheid voor je werk. Als auditor ben je niet alleen verantwoording verschuldigd aan jezelf, maar ook aan je team, de organisatie en onze stakeholders. We onderstrepen het belang van accountability via ons SAQ-programma, onze kwaliteitsbeoordelingen en de prestatie-evaluaties van onze partners.

Onder enablement verstaan we dat we onze teams alles verstrekken wat ze nodig hebben om hoogwaardige audits uit te voeren. Voorbeelden zijn onze technologische tools, zoals EY Canvas, EY Helix en de portal voor klanten, en ons wereldwijde netwerk van ervaren professionals, de Quality Enablement Leaders (QELS).

De QELS bieden ondersteuning en mentoring ter plaatse aan onze teams en helpen ze om aan de hoogste normen te voldoen. We helpen onze teams ook om efficiënter te werken door onze auditmethodologie en de bijbehorende richtlijnen te stroomlijnen en vereenvoudigen.

Het streven naar een betere auditkwaliteit is een collectief streven van de gehele wereldwijde auditsector. Dat betekent dat we gezamenlijk auditors over de hele wereld moeten inspireren om hoogwaardige audits uit te voeren.

Daarom dagen we onze mensen uit om rolmodellen te worden, kwaliteit in hun DNA te verankeren en na te denken over hoe ze de mensen om hen heen kunnen inspireren.

We weten dat onze toewijding aan auditkwaliteit wordt herkend en een impact heeft op de resultaten.

Samenvatting

Het is onze missie de beste auditorganisatie in de sector te zijn. Met deze zes componenten van SAQ hebben we gemeenschappelijke technologieën, methodologieën en benaderingen van training en beoordeling geïntroduceerd.

Over dit artikel

Door Jay Paulson

EY Asia-Pacific Professional Practice Director

Experienced audit leader working closely with Assurance professionals all over the world. Passionate about the commitment to high quality. Enjoys time with family, golf, scuba diving and cars.

Related topics Assurance Audit Vertrouwen