4 minuten leestijd 27 mei 2019
Junger Mann fährt mit E-Scooter über Brücke

Mobiliteit van morgen: hoe sensoren de verkeersomwenteling tot stand brengen

Door Constantin Gall

Managing Partner Strategy and Transactions

Hat jahrzehntelange Erfahrung in der Strategie- und Transaktionsberatung sowie in der Automobilbranche. Ist auch privat ein Autoenthusiast und geht gerne mit Familie und Freunden auf Reisen.

Lokale contactpersoon

EY Nederland Associate Partner Real Estate & Environmental taxes

Integer. Vriendelijk. Empathisch. Trekt met collega’s ten strijde voor betere fiscale stimuleringsregelingen voor duurzame initiatieven.

4 minuten leestijd 27 mei 2019

Als we deze megaklus willen klaren, moeten vele partners een andere manier van denken hanteren en één lijn trekken.

Het concept van de autovriendelijke stad uit de jaren '60 heeft zijn beste tijd gehad. Files en de voortdurende zoektocht naar een parkeerplaats zijn voor vele automobilisten een dagelijkse bron van ergernis. De luchtverontreiniging is al jarenlang een bekend thema. Veel steden zien zich gedwongen om een toegangsverbod voor dieselauto's op te leggen.

Vormen nieuwe verkeersconcepten de oplossing?

Steeds meer mensen trekken naar de steden met hun uitdagende banen, talloze winkelmogelijkheden, culturele attracties en restaurants. Tegen 2050 zal 70 procent van de wereldbevolking in steden wonen. Alleen al het personenverkeer in de steden zal tegen 2050 verdubbeld zijn. Goederenvervoer, variërend van koeriersvervoer tot aan leveranties aan winkels en restaurants, zijn daar nog niet eens bij inbegrepen. Het openbare stadsvervoer heeft op veel plaatsen nu al zijn maximumcapaciteit bereikt. Meer dan ooit zien de steden zich gedwongen om over nieuwe verkeersconcepten na te denken. Mooi klinkende, maar weinig concrete adviezen zoals "meer digitalisering" lossen dit niet op. Evenmin helpt het om succesvolle concepten uit andere steden klakkeloos over te nemen, aangezien hier uiteenlopende randvoorwaarden gelden. Waar behoefte aan is, zijn individuele en praktische oplossingen, die tegelijkertijd duurzaam zijn.

Het is duidelijk dat het personenverkeer in steden moet worden teruggebracht – niet alleen vanwege de milieueffecten, maar ook gewoon vanwege een gebrek aan ruimte. De tijden waarin de meeste forenzen alleen in hun auto naar hun werk rijden, zullen spoedig tot het verleden behoren. Deze verkeersomwenteling vergt een andere manier van denken – niet alleen van steden en mobiliteitsdienstverleners, maar van ons allemaal. Om de automobilisten ervan te overtuigen dat zij hun in de loop der tientallen jaren aangeleerde gedragspatroon dienen te veranderen, moeten nieuwe mobiliteitsconcepten duidelijke voordelen bieden. Ze moeten gemakkelijk, snel, veilig en betaalbaar zijn. De focus op de binnensteden schiet hierin tekort. Met het oog op het toenemende pendelverkeer moeten ook de welvarende gebieden buiten de stadsgrenzen en de grootstedelijke gebieden hierbij betrokken worden.

Local Perspective IconEen lokaal perspectief

Een integraal platform dat op basis van data uit parkeer- en milieusensoren de auto’s naar de juiste plek in de stad begeleidt; utopie of werkelijkheid? Wij zien onze Duitse EY-collega’s hard aan de weg timmeren op dit vlak.

Ook in Nederland is de impact van verkeer een steeds groter probleem dat niet makkelijk opte lossen is. Het vergt samenwerking van alle partijen met elk eigen belangen. Voor grotere steden is het instellen van milieuzones en het verhogen van parkeertarieven een eerste stap om ervoor te zorgen dat auto’s buiten de stad parkeren.

Om daadwerkelijk impact te maken, blijven we vooralsnog afhankelijk van de adoptiegraad van apps.

Local contact

Bastiaan Kats
EY Nederland Associate Partner Real Estate & Environmental taxes
Voor de steden gaat het bij de nieuwe mobiliteitsconcepten vooral om minder individueel vervoer.
Prof. Dr. Bernhard Lorentz
Hoofd Overheid en Publieke Sector | Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk

Met een app door heel Nederland reizen

Wie tegenwoordig zijn auto laat staan en naar alternatieve methoden zoekt, heeft het niet altijd gemakkelijk. Voor bus en trein, carpoolen, huurfietsen, taxi's of gelegenheden om mee te rijden met iemand anders worden eigen, meestal gesloten systemen gebruikt. Om de aanbiedingen te vergelijken en de optimale individuele oplossing te vinden, moet elke gebruiker tientallen apps op zijn smartphone laden en uitpluizen.

In plaats van veel afzonderlijke concepten zijn er overkoepelende concepten nodig waarin de particuliere aanbieders, het openbare stadsverkeer en de bijbehorende infrastructuur transparant en gebruiksvriendelijk met elkaar verweven zijn. Voor de reizigers moet het in de toekomst mogelijk worden om met slechts enkele klikken zonder eigen auto door het hele land te reizen. Hier krijgt digitalisering een concrete vorm. Uiteindelijk kunnen de beschikbare capaciteiten en de vraag van eindgebruikers het effectiefst worden geregeld via centrale platforms. Voorwaarde hiervoor is wel, naast gemeenschappelijke technologieën en interfaces, een politieke bereidheid om openbare en particuliere aanbiedingen te willen bundelen.

De grote vraag is alleen: wie gaat dat doen? Voor de steden zou het veel voordelen hebben als ze zelf het heft in handen nemen. Daarmee zouden ze niet alleen de betalingsstromen in eigen hand houden. Op grond van de verkregen data over benutting, hoeveelheid verkeer en bewegingsprofielen zouden verkeersstromen realtime kunnen worden aangestuurd. Bovendien maken deze gegevens het mogelijk conclusies te trekken over hiaten in het openbare stadsverkeer, benodigde fietspaden en ongebruikte of overvraagde parkeerplaatsen en daarmee kan de stads-en verkeersplanning worden verbeterd.  

Minder verkeer – eenvoudiger te realiseren

Met digitale technieken kan bovendien het verkeersvolume worden teruggebracht. Neem het zoeken naar een parkeerplaats: afhankelijk van de telmethode maken de eindeloze rondjes om het blok tussen de 18 en 30 procent uit van het totale verkeer in de steden. Intelligente parkeerconcepten, zoals deze bijvoorbeeld worden toegepast door de stad Bonn, melden via sensoren in de vloer waar er nog parkeerplaatsen vrij zijn en leiden de automobilisten daar via een app doelgericht naartoe. Dit bespaart de autobezitters tijd, stress en brandstof. Minder verkeer en minder uitlaatgassen maken de stad leefbaarder voor haar inwoners. Tegelijkertijd moeten de steden zich dan weer beraden over concepten om te voorkomen dat de meer ontspannen parkeersituatie weer leidt tot een grotere instroom van meer personenauto's naar de binnenstad.

De steden zelf en de gemeentebedrijven die de parkeerruimte in eigen beheer exploiteren, welke EY adviseert en begeleidt bij de overstap naar Smart Parking, kunnen met dergelijke intelligente parkeersystemen volgens berekeningen meer dan een vijfde van de kosten uitsparen voor ticketautomaten, onderhoud en controles. Ook de lopende inkomsten kunnen met een derde stijgen door ticketprijzen te variëren op grond van bezettingsgraad, het optimaal benutten van vrije parkeerplaatsen en directe opsporing van foutparkeerders door middel van realtime monitoring.

Nog een belangrijk aspect bij de verkeersomwenteling is de inzet van zelfrijdende en uitstootvrije voertuigen. Ondanks dat de ontwikkeling van autonome en uitstootvrije voertuigen nog in de testfase verkeert, tonen proefprojecten en onderzoeken al het enorme potentieel aan. Uit een studie van het International Transport Forum (ITF) van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat in Lissabon, de hoofdstad van Portugal, negen van de tien personenauto's overbodig worden, als alle stadsritten zouden worden overgenomen door autonome pendelbussen.

Betere lucht in de steden

In het licht van het debat over rijverboden wegens te hoge stikstofoxidewaarden zetten enkele steden (denk aan Nijmegen en Eindhoven) al in op digitale sensoren om de luchtkwaliteit te meten. In Duitsland wordt deze data realtime vastgelegd en aan een centraal dataplatform doorgegeven. Kunstmatige intelligentie (AI) combineert deze met weers- en verkeersinformatie en adviseert tegenmaatregelen, om opstoppingen in straten te voorkomen. Zo kan bij een hogere uitstoot van luchtverontreiniging bijvoorbeeld het tarief voor bus- en treinkaartjes worden verlaagd of het verkeer worden omgeleid. Zulke maatregelen vereisen van de stad een strategische bezinning, waarbij niet alleen het verkeer wordt meegewogen, maar ook de energiesector en de industrie. Hoofdzaak is dat prioriteiten worden gesteld bij de benutting van de ruimte en dat bevoegdheden worden geïnnoveerd. EY heeft hierover in het kader van gemeentelijke digitaliserings- en Smart City-strategieën al enkele Duitse steden kunnen adviseren.

Verkeersomwenteling als gezamenlijke prestatie

Als we ons in de toekomst gemakkelijk en voordelig willen voortbewegen, dan moeten en zullen er nieuwe mobiliteitsconcepten ontstaan, waarin de bestaande infrastructuur en aanwezige voertuigen efficiënter worden benut. De verkeersomwenteling kan alleen slagen als vele partners hun krachten bundelen en op één lijn zitten: de regering, gemeentebesturen, bedrijfsleven, energieleveranciers, belangrijke brancheorganisaties en de autofabrikanten. Een cruciale factor voor succes is alle partners aan één tafel te krijgen. Bovendien zou de coördinatie op een transparante en onpartijdige manier moeten plaatsvinden.

In Hamburg ontwikkelt een EY-team bijvoorbeeld een mobiliteitsmarktplaats voor werknemers van ondernemingen. Deze coördineert vraag en aanbod en maakt efficiënte en voordelige oplossingen zichtbaar. En ten slotte brengen we de overheid, aanbieders van mobiliteitsdiensten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen om nieuwe, innovatieve aanbiedingen te creëren. Deze moeten toegesneden zijn op de behoeften van ondernemingen en hand in hand gaan met verkeers- en uitstootverminderende maatregelen van de stedelijke ontwikkeling.

Alleen als overheid, bedrijfsleven en burgers in de gemeenten vroegtijdig en integraal bij de concepten worden betrokken, zullen deze concepten worden aanvaard en de uitvoering ervan worden bespoedigd. Daarbij moet er voldoende ruimte zijn voor discussies, maar ook de politieke wil om duidelijke beslissingen te nemen.

Samenvatting

De verkeersomwenteling is een gezamenlijke inspanning. Alleen als de industrie, de politiek, de steden en gemeentebedrijven, maar ook elk individu zijn of haar bijdrage levert, zal de nieuwe mobiliteit een succesmodel worden.

Over dit artikel

Door Constantin Gall

Managing Partner Strategy and Transactions

Hat jahrzehntelange Erfahrung in der Strategie- und Transaktionsberatung sowie in der Automobilbranche. Ist auch privat ein Autoenthusiast und geht gerne mit Familie und Freunden auf Reisen.

Lokale contactpersoon

EY Nederland Associate Partner Real Estate & Environmental taxes

Integer. Vriendelijk. Empathisch. Trekt met collega’s ten strijde voor betere fiscale stimuleringsregelingen voor duurzame initiatieven.