5 minuten leestijd 15 oktober 2019
Presentatie op een muur tijdens een vergadering

Vier aandachtsgebieden voor digitale transformatie van treasurydiensten

Corporate treasurers hebben tegenwoordig steeds meer kansen om hun rol uit te breiden. Banken moeten hun treasurydiensten transformeren om te voldoen aan de verwachtingen van klanten.

De digitale revolutie biedt een schat aan mogelijkheden voor corporate-treasuryafdelingen om flexibeler, innovatiever en efficiënter te worden. Uit een recent onderzoek van JP Morgan Chase bleek zelfs dat 88% van de corporate treasurers gelooft dat hun rol in de afgelopen vijf jaar strategisch gezien belangrijker is geworden. Doordat ze meer in het voetlicht treden, wordt treasurers steeds vaker om advies gevraagd door Chief Financial Officers over belangrijke onderwerpen (zoals complexe investeringen en risico's in een specifiek land) en spelen ze een grotere rol bij de bestrijding van betalingsfraude.

Naarmate de rol van de corporate treasurer en de onderliggende verwachtingen veranderen, moeten banken de waardeproposities van hun eigen treasurydiensten herzien en zorgen dat deze volledig geïntegreerde en waardevolle aanvullingen op klantenteams worden.

Zakelijke, commerciële en MKB-banken zullen hun huidige bedrijfsmodellen radicaal moeten wijzigen om de vereiste transformaties te kunnen doorvoeren. De banken die de nieuwste technologieën het snelst weten te identificeren, beoordelen en implementeren in hun treasurydiensten, zijn het beste uitgerust om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige behoeften van de corporate-treasuryteams van de klant.

Het is duidelijk dat veel banken inzien dat ze moeten investeren om sneller te transformeren. Uit de EY 2018 Wholesale Banking Survey bleek dat banken 28% van hun technologiebudgetten toewijzen aan projecten om hun technologie te verbeteren.

Wat de digitale revolutie inhoudt voor treasurydiensten

Nieuwe technologieën bieden duidelijke voordelen voor banken en hun klanten:

     
  • Verbeteringen in klantportals en geavanceerde documentbeheersystemen zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de vereiste tijd om nieuwe treasuryklanten te registreren. 
  • Dankzij betere data-analyse en effectiever gegevensbeheer kunnen banken waardevolle inzichten bieden om de besluitvorming van klanten te ondersteunen. 
  • Dankzij verbeterde API-mogelijkheden (Application Programming Interface) kunnen banken hun treasuryklanten een omnichannel ervaring bieden en beter integreren met hun bestaande ERP- en TM-systemen (Enterprise Resource Planning, Treasury Management). 
  • Nieuw productaanbod door snellere betalingen en virtuele accounts helpt de klantrelaties te versterken en nieuwe inkomstenbronnen te genereren.
 

Hieronder volgen vier aandachtsgebieden voor banken die klaar zijn voor de volgende stap en hun treasurydiensten willen transformeren:

1) Gestroomlijnde registratie

Het is noodzakelijk dat banken een naadloos registratieproces ontwikkelen en onderhouden. Als ze dit niet doen, lopen ze het risico klanten te verliezen. Wanneer ze tools en processen ontwikkelen om de klantervaring tijdens de registratie te verbeteren, is het belangrijk dat ze het volledige klanttraject in gedachten houden. Daarnaast moeten ze ervoor zorgen dat belangrijke taken minder complex en tijdrovend worden. Banken moeten streven naar registratieprocessen die integraal in plaats van versplinterd zijn. Deze processen moeren worden ondersteund door geavanceerde documentoplossingen en verbeterde klantportals. Digitale tools en aanjagers, waaronder artificial intelligence (AI) en geavanceerde data-analyse, zijn van cruciaal belang om het proces te stroomlijnen.

Dit proces moet een uitgebreidere reeks producten omvatten om data- en documentatieverzoeken te minimaliseren en de algehele klantervaring te verbeteren. Een dergelijke transformatie kan leiden tot snellere conversies, minder vertrekkende klanten, minder onvoltooide registraties en lagere kosten bij de afhandeling van handmatige registratieaanvragen. Bovendien besparen klanten mogelijk tijd bij beheertaken. Deze tijd kunnen ze vervolgens besteden om te voldoen aan documentverzoeken. Het is dus geen wonder dat sommige banken hun gestroomlijnde registratieproces promoten om zich te onderscheiden.

2) Verbeterde inzichten

De mogelijkheid om nauwkeurige, up-to-date data te verstrekken aan corporate-treasuryklanten is in de afgelopen jaren essentieel in plaats van optioneel geworden. Treasuryafdelingen kunnen op allerlei gebieden geavanceerde inzichten bieden voor betere strategische besluitvorming. Denk aan het afdekken van renterisico en valutarisico, en beter beheer van werkkapitaal. Digitale tools geven corporate-treasuryklanten de nodige informatie over de liquiditeitspositie en blootstelling aan risico's. Daarnaast kunnen klanten dankzij de analyses van deze tools snel weloverwogen beslissingen nemen.

Banken hebben echter een integrale strategie voor databeheer en een ondersteunend bedrijfsmodel nodig om de informatie en inzichten te kunnen bieden die klanten verwachten. Zonder een goed kader voor databeheer bestaat het risico dat ongeschikte data worden gebruikt in de analysemodellen, waardoor de resultaten en inzichten onbetrouwbaar worden.

Wanneer banken hun treasuryklanten verbeterde data bieden, moeten ze hun governancestrategieën uitgebreid onder de loep nemen. Dit geldt met name wanneer ze data van andere klanten verstrekken. In dergelijke gevallen moeten banken overleggen met hun interne compliance- en risicoteams, zodat de juiste voorzorgsmaatregelen en controles worden toegepast voordat de data worden verspreid.

3) Verbeterde klantervaring

Corporate treasurers gebruiken steeds vaker de waardevermeerderende functionaliteiten van hun bankpartners zodat ze de strategische agenda kunnen uitvoeren. Dit houdt meestal een omnichannel ervaring in, met meerdere manieren om te verbinden en transacties uit te voeren. Corporate treasurers geven meestal de voorkeur aan online selfservicefuncties en mobiele apps voor routinematige activiteiten. Als ze te maken krijgen met aangepaste of complexe activiteiten, willen ze mogelijk onderweg contact kunnen opnemen met hun relatiemanager.

Banken moeten geavanceerde technologie, zoals AI en machine learning, benutten om de beste combinatie van kanalen te achterhalen en de klantervaring te verbeteren. Recente ontwikkelingen hebben van chatbots bijvoorbeeld een geschikte optie gemaakt voor corporate treasurers bij het uitvoeren van transacties met hun bankpartners.

Wanneer zakelijke, commerciële en MKB-banken investeren in de kwaliteit van hun kanalen en het aantal kanalen dat ze hun klanten bieden, moeten ze prioriteit geven aan klanttrends op basis van de impact ervan, de betreffende sector en de maturiteit.

De banken die hun kanaalaanbod kunnen ontwikkelen en verbeteren, moeten deze verbeteringen zo opzetten dat ze een volledig overzicht van al hun klanten krijgen. Geavanceerde API's blijven een grote rol spelen doordat ze banken in staat stellen in realtime met hun klanten te communiceren. Door te integreren met de ERP- en TM-systemen van hun klanten kunnen banken anticiperen op behoeften op de korte en middellange termijn en proactief oplossingen aanbevelen.

4) Productinnovatie

Corporate treasurers die willen voldoen aan de toenemende en veranderende eisen van het senior management en de raad van bestuur, moeten innovatieve methoden en tactieken gaan bieden ter ondersteuning van bredere strategieën en groeiagenda's. Banken kunnen hun aanbod aan klanten ook op een kostenefficiënte en schaalbare manier verbeteren door samen te werken met FinTech-bedrijven. Twee gebieden voor innovatie zijn virtueel accountbeheer (VAM) en snellere betalingen. Dankzij opkomende tools en technologieën kunnen corporate treasurers zich concentreren op de strategische aspecten van hun werk.

Het innovatieproces begint met een uitgebreid inzicht in de verschillen tussen de mogelijkheden die worden geboden door verschillende technologieën en leveranciers. Banken met een grondig inzicht in het leverancierslandschap kunnen weloverwogen beslissingen nemen over de implementatie van het beschikbare aanbod voor hun klanten.

Dit type digitale transformatie luidt een nieuw tijdperk in voor treasurydiensten. De vier hierboven beschreven aandachtsgebieden en de onderliggende digitale technologieën stellen banken in staat beter tegemoet te komen aan de behoeften van hun corporate-treasuryklanten en helpen treasurers op weg in hun nieuwe, meer strategische rol.

Lees ons volledige rapport Digital transformation in treasury services.

Samenvatting

Banken die digitale transformatie willen stimuleren en de voordelen van de digitale revolutie voor treasurydiensten willen benutten, moeten zich richten op vier belangrijke aandachtsgebieden: gestroomlijnde onboarding, verbeterde inzichten, verbeterde klantervaringen en doorlopende innovatie. Banken die goed presteren op deze gebieden kunnen corporate treasurers helpen succes te behalen in hun rol die steeds strategischer wordt. Het proces begint met het identificeren, analyseren en implementeren van nieuwe technologieën die in de komende jaren het beste voldoen aan de eisen van de klant.

Over dit artikel