3 minuten leestijd 1 april 2022
Claudy te Boome

Hoe bomen planten met Life Terra zorgt voor verbinding en inspiratie

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

3 minuten leestijd 1 april 2022
Related topics Carrières Duurzaamheid

Claudy te Boome, Corporate Responsibility en Sustainability Leader

Claudy is energiek, verbindt mensen en is in haar vrije tijd graag in de natuur. In samenwerking met Life Terra organiseert ze bomenplantsessies om zo concreet klimaat actie te ondernemen . Haar doel? Collega’s inspireren en aanzetten tot actie en gedragsverandering.

Duurzaamheid tastbaar maken binnen EY betekent voor Claudy mensen inspireren en in beweging brengen. “Ik probeer mensen bewust te maken van de rol die ze zelf kunnen pakken om actief aan een duurzamere wereld bij te dragen. Als ik zie hoe collega’s elkaar tijdens de bomenplantsessies buiten ontmoeten, met elkaar van gedachten wisselen over duurzaamheid en iets tastbaars achterlaten, is dat bijzonder inspirerend. Door de samenwerking te zoeken over alle servicelines heen, kunnen collega’s onderbouwd in gesprek gaan met hun klanten, dat is tenslotte waar wij als EY de grootste impact kunnen maken.”

We werken samen aan een duurzamere wereld die we hard nodig hebben.
Claudy te Boome
Corporate Responsibility & Sustainability leader / Executive office / CBS

Critici zullen zich afvragen wat een paar bomen planten voor de kan wereld betekenen, maar Claudy is overtuigd van het Ripple effect. “We startten een jaar geleden de pilot en hebben met 15 collega’s 200 bomen geplant. We zagen de positieve bijdrage waardoor het sneeuwbaleffect ontstond. Inmiddels hebben we nog eens 6000 bomen geplant met meer dan 300 collega’s in Nederland. Daarnaast hebben we collega’s in andere Europese landen geïnspireerd hetzelfde te doen. Dit heeft geleid tot een Europese ‘tree planting pledge’ met 85.000 bomen vanuit EY als resultaat. Het planten van bomen speelt een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering en de verwoesting die het veroorzaakt (hittegolven, droogte, bosverlies, woestijnvorming, erosie, overstromingen). Bomen planten met Life Terra verbindt mensen en het inspireert ze zelf ook meer groen in hun eigen omgeving te planten of over andere bijdragen na te denken. Zo werken we samen aan een duurzamere wereld die we zo hard nodig hebben.”

Zelf maakt ze ook bewuste keuzes en merkt ze dat haar kinderen dit overnemen. “Ik wil mijn kinderen een bewust en gezond leven meegeven. We eten weinig vlees en zoveel mogelijk biologisch. Ik heb een volkstuin gehad en ging met mijn dochters plantjes zaaien en later groenten oogsten. En we kiezen er voor om met vakanties niet te vliegen, we hebben één auto de deur uitgedaan en rijden elektrisch of ik neem de trein. Ik koop weinig kleding, recycle regelmatig en ga naar de kringloopwinkel om mooie schatten te ontdekken. Zelfs mijn kinderen hebben er lol in unieke kledingstukken op Vinted te ontdekken of hun kleding te verkopen. Je merkt dat als je het goede voorbeeld geeft, ze vanzelf volgen.”

Tot slot benadrukt Claudy dat we alleen samen aan een betere wereld kunnen werken. “Ik geloof heilig in het Ripple effect en dat we vooral samen positief kunnen bijdragen aan het klimaat. Het is onze taak om mensen op te leiden en te trainen om hier met onze klanten aan te werken. Daarom ondersteunen we onze mensen bij de ontwikkeling van vaardigheden zoals bijvoorbeeld het behalen van een Sustainability Badge of een MBA in Sustainability. Zo geven we onze mensen de ruimte om kritisch te denken, beslissingen te nemen en competenties te ontwikkelen waardoor we samen nog beter kunnen werken aan een duurzame wereld.”

Samenvatting

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

Related topics Carrières Duurzaamheid