3 minuten leestijd 8 okt. 2018
ccb integration rowing team v1 20181004

Waarom bedrijven moeten nadenken over integratie voordat ze een deal sluiten

Door Arjan Groen

EY Nederland Partner Strategy and Transactions

Open. Eerlijk. Oplossingsgericht. Pragmatisch. Twee projecten zijn beloond met een President’s Award voor uitzonderlijke resultaten bij de klant.

3 minuten leestijd 8 okt. 2018

Uit ons nieuwste M&A-rapport blijkt dat integratie bovenaan staat op de M&A-agenda.

Dit artikel is onderdeel van ons M&A-rapport Global Capital Confidence Barometer, 2e helft 2018.

Historisch gezien worden synergiedoelstellingen vaak niet bereikt, maar de toekomst ziet er zonniger uit. Het in kaart brengen en realiseren van synergieën vormt de kern van waardecreatie via M&A, maar dit is slechts het begin van de reis.

Executives geven aan dat ze zich (bij de voortgang van een deal) eerder dan voorheen voorbereiden op de integratie na de deal. De acquisitie van bedrijven brengt alleen effectieve synergieën tot stand als deze vooraf in kaart worden gebracht, en de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de voortgang aan iemand wordt toegewezen. 

Hiervoor moet u echter goed inzicht hebben in waardecreatie, beproefde methoden en risico's. Als u concurrentievoordeel wilt behalen, moet u al in een vroeg stadium en vaak met beperkte informatie achterhalen waar de waarde te vinden is.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van synergieën, spelen idealiter een directe rol bij het in kaart brengen en op waarde schatten van specifieke synergieën. Bedrijfseenheden moeten al in een vroeg stadium synergiebeoordelingen ontwikkelen en instemming stimuleren.

Wat is uw kijk op de wereldwijde economische groei?

Toekomstig gedrag wordt aannemelijk beïnvloed door eerdere ervaringen van niet-bereikte synergiedoelen. 

Bijna de helft (49%) van de respondenten heeft de synergiedoelstellingen voor hun laatste deal niet bereikt. Uit een correlatie van de antwoorden op onze enquêtevragen komen echter enkele interessante inzichten naar voren over wat er moet worden veranderd om de synergiedoelstellingen voor toekomstige deals wel te halen.

Degenen die ambitieuze synergiedoelen stellen, hebben meer kans om die te bereiken of te overtreffen. Meer dan tweederde (69%) bereikte het doel of realiseerde betere synergieën dan verwacht.

Het meest interessante inzicht is dat respondenten die bij toekomstige deals van plan zijn eerder met de integratie te beginnen, daartoe waarschijnlijk beïnvloed zijn door recente ervaringen. Tweederde (66%) van de respondenten die de integratieplannen in het proces wilden verbeteren, had bij de meest recente deal minder synergieën bereikt dan oorspronkelijk het doel was.

Het volgende inzicht kan als een waarschuwing worden gezien: de helft van de respondenten die niet van plan waren de synergiestrategie voor toekomstige deals te wijzigen, heeft de doelstellingen voor de meest recente transactie niet bereikt.

Wat is volgens u het grootste risico op de korte termijn voor de groei van uw kernactiviteiten?
Synergieën kunnen het concurrentievoordeel vormen in een biedproces. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het verhaal dat executives gebruiken om de strategische doelstellingen van een transactie uit te leggen aan hun eigen bestuur, aandeelhouders en de markt.

Het verminderen van dubbele kostenposten en het maximaliseren van efficiëntie, in combinatie met de potentiële boost van technologie, vormt de basis van synergiestrategieën.

De respondenten die zich voornamelijk concentreerden op winst- of omzetsynergieën, behaalden meer succes bij de integratie na de deal. In beide gevallen voldeed meer dan de helft aan de verwachtingen of overtrof deze zelfs. Maar de resultaten waren minder positief voor degenen die technologie en intellectueel eigendom van een bedrijf toepassen op de activiteiten van een ander bedrijf. De meesten van hen (67%) presteerden beneden verwachting ten opzichte van de synergiedoelstellingen voor hun meest recente deal.

Mogelijk moeten executives echter verder kijken dan de eerste 12 maanden om de voordelen van waardecreatie met technologie en IE op langere termijn te beoordelen. Technologie- en IE-synergieën kunnen kopers er toe brengen nieuwe markten te betreden of nieuwe bedrijfsonderdelen te creëren voor nieuwe producten of services die ook bestaande klanten zullen aanspreken. Het kan ook langer duren voordat deze synergieën van invloed zijn op de omzet of winst van de kopende partij. Managers moeten overwegen integratieoplossingen op maat te implementeren voor op technologie gebaseerde activa om de waardecreatie te maximaliseren en versnellen.

Wat zijn uw verwachtingen voor de wereldwijde M&A-markt voor de komende 12 maanden?

Bedrijven die meer hebben uitgegeven aan het integratieproces, overtroffen hun doelstellingen voor de deal.

Niet alleen moeten bedrijven eerder beginnen met plannen en de juiste integratieteams samenstellen, maar ze moeten zich ook realiseren dat succes gepaard gaat met kosten. 

Bedrijven die hun oorspronkelijke synergiedoelstellingen bereikten of overstegen, gaven gemiddeld 8% meer uit (als percentage van de aangekondigde synergieën) dan bedrijven die hun doelen niet hebben bereikt. Maar de succesvolle integrators streefden ook naar 8% hogere synergieën als aandeel van de dealwaarde.

11b value synergies identified version01 20180928

Samenvatting

Ongeacht of bedrijven nu op een efficiënte manier winst willen maken of op zoek zijn naar nieuwe manieren om producten op de markt te brengen (al dan niet gestimuleerd door toegang tot nieuwe technologie): ze ontwikkelen nieuwe benaderingen om verworven activa met meer succes te integreren. Download het volledige rapport (pdf).

 

Over dit artikel

Door Arjan Groen

EY Nederland Partner Strategy and Transactions

Open. Eerlijk. Oplossingsgericht. Pragmatisch. Twee projecten zijn beloond met een President’s Award voor uitzonderlijke resultaten bij de klant.