4 minuten leestijd 28 mei 2019
Zeeleeuwen jagen op vissen in Zuid-Californië

Technologiebedrijven verwachten meer M&A-activiteiten

Door Kenneth Welter

EY Global Transactions Technology Leader

Experienced transaction advisor. Tech enthusiast. Husband and father. Sailor. Challenger of the status quo.

4 minuten leestijd 28 mei 2019

De techsector blijft sterk gericht op transacties: M&A ontwikkelt zich tot de nieuwe groeimotor voor zowel opkomende als volwassen bedrijven.

De behoefte aan M&A die naar voren komt uit de nieuwste Global Capital Confidence Barometer (CCB) van EY contrasteert sterk met de afnemende interesse die bleek uit onze vorige CCB van oktober 2018. 61% van de tech-executives verwacht nu actief M&A te zullen nastreven in de komende 12 maanden, een flinke toename ten opzichte van de 40% in oktober 2018 en twee punten boven het gemiddelde voor alle sectoren. Wij denken dat het hernieuwde enthousiasme deels wordt ingegeven door macro-economische factoren, zoals het besluit van de Federal Reserve om in 2019 de rentetarieven niet te verhogen, in combinatie met de algemene perceptie dat geopolitieke spanningen zijn afgenomen ten opzichte van eind 2018.

M&A-intenties

61%

van de respondenten uit de techsector verwacht in de komende 12 maanden overnames te zullen nastreven.

Het toegenomen vertrouwen in het wereldwijde transactieklimaat wordt onderstreept in de nieuwste CCB, aangezien meer dan 80% van de tech-respondenten aangeeft dat de winsten, marktstabiliteit en beschikbaarheid van krediet allemaal toenemen. Verder zegt 65% van de respondenten van plan te zijn om grensoverschrijdende tech-overnames na te streven, tegenover 26% in onze vorige CCB van oktober 2018.

De M&A-activiteiten worden verder aangejaagd door de toenemende druk van investeerders die verwachten dat volwassen bedrijven iets doen aan hun afvlakkende organische groei. De meeste bedrijven reageren op groeizorgen door intern te kijken naar portfolio-optimalisatie en desinvesteringen (zie de Global Corporate Divestment Study) van EY, en extern te zoeken naar M&A-opties die hun groei stimuleren. Naarmate M&A zich tot nieuwe groeimotor ontwikkelt, kopen meer bedrijven activa in om bestaande technologie op te schalen – niet alleen om in de markt te overleven, maar om te winnen.

Het aantal megadeals neemt toe

In het eerste kwartaal van 2019 daalde het aantal aangekondigde tech-deals met 5%, maar de totale waarde van de transacties nam met 4% toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2018 zijn de transactieaantallen en -waarden gestegen met respectievelijk 2% en 39%, waarmee nog eens wordt benadrukt dat grotere tech-deals in opkomst zijn. Zo vonden er elf tech-deals plaats met een aankoopprijs van USD 3 miljard of meer, tegenover negen van dergelijke transacties in het vierde kwartaal van 2018. Een actieve M&A-markt duidt niet alleen op vertrouwen in de wereldeconomie, maar onderstreept ook de realiteit waar zowel groeiende als volwassen bedrijven in alle sectoren mee te maken hebben: transformatieve tech-deals zijn niet alleen noodzakelijk om te winnen in de markt, maar ook om te overleven.

Vooruitkijkend naar de komende 12 maanden verwacht ongeveer tweederde van de leidinggevenden dat het aantal transacties zal toenemen onder invloed van het groeiende vertrouwen in de techsector. Bij onze vorige CCB vond slechts 51% van de respondenten dat de techsector vanuit holistisch oogpunt verbeterde. Onze nieuwste enquête laat een groot vertrouwen in de sector zien: 92% van de respondenten geeft aan dat de techsector op de goede weg is.

Vertrouwen in de sector

92%

van de respondenten uit de techsector vindt dat de sector op de goede weg is.

De grote honger naar transacties die naar voren kwam uit de nieuwste CCB heeft natuurlijk de weg vrijegmaakt voor meer concurrentie. In overeenstemming met onze eerdere CCB verwacht 86% van de respondenten meer concurrentie in de M&A-markt, vooral van private-equitybedrijven. De toenemende strijd om activa resulteert in groeiende multiples voor tech-transacties, hoewel velen dachten dat deze eind 2018 een hoogtepunt hadden bereikt. Bij de 30 grootste transacties in het eerste kwartaal van 2019 betaalden kopers 6,7x de winst over de laatste 12 maanden, een stijging ten opzichte van de multiple van 5,1 die werd betaald in het vierde kwartaal van 2018.

Competitieve M&A-markt

86%

van de respondenten in de techsector verwacht meer concurrentie op de M&A-markt.

Waardemaximalisatie

De biedingstrijd voor tech-activa vergroot de druk op kopers om effectief te integreren en het vereiste rendement te behalen. Het integratierisico en de angst om te veel te betalen voor activa staan nog altijd centraal bij veel techkopers en bijna eenderde van de respondenten noemt integratie als een belangrijke M&A-uitdaging. Kopers die transformatieve deals najagen moeten inzien dat kostensynergieën op korte termijn moeilijker te realiseren zijn in vergelijking met een consolidatie of tuck-inacquisitie. Transformatieve deals vereisen meer aandacht en een focus op het valideren van langetermijnschattingen voor omzetsynergieën (bijv. cross-selling van bestaande producten, nieuwe klantrelaties, nieuwe producten).

Het is van essentieel belang dat kopers uitgebreid vooronderzoek doen om de aantrekkelijkheid van de markt, hun concurrentiepositie en de belangrijkste integratierisico's te beoordelen. Het is net zo belangrijk dat kopers synergiedoelstellingen koppelen aan specifieke integratieacties tijdens het initiële onderzoeksproces en bijtijds risicobeperkende strategieën identificeren. Uiteindelijk is voor het succes van elk type acquisitie een doel- en resultaatgerichte integratieaanpak vereist. Dit wordt steeds belangrijker naarmate de concurrentie tussen kopers toeneemt.

Samenvatting

De Global Capital Confidence Barometer (pdf) van EY peilt het vertrouwen van bedrijven in de economische vooruitzichten en identificeert trends en benaderingen met betrekking tot hun kapitaalagenda's.

Over dit artikel

Door Kenneth Welter

EY Global Transactions Technology Leader

Experienced transaction advisor. Tech enthusiast. Husband and father. Sailor. Challenger of the status quo.