4 minuten leestijd 28 mei 2019
Zeeleeuwen jagen op vissen in Zuid-Californië

Focus op M&A bij de transformatie van de telecomsector

Door

Axel Majert

EY Global Transactions Telecommunications Leader

Strategy and M&A leader in telecoms. Values a multicultural, diverse and ambitious work environment. Passionate about family, history and sports. Former first division hockey player. Father of two.

4 minuten leestijd 28 mei 2019

M&A zit in de lift in de telecomsector nu bedrijven hun organisaties hervormen om in te spelen op nieuwe groeimogelijkheden.

De nieuwste Global Capital Confidence Barometer van EY onderstreept de cruciale rol van M&A bij de inspanningen van telecombedrijven om hun techportfolio's en personeelsbestand klaar te stomen voor groei. 58% van de telecom-executives verwacht dat hun M&A-activiteiten en het aantal afgeronde transacties in de komende 12 maanden zullen toenemen. Toegang tot talent en nieuwe technologie vormen samen met convergentiemogelijkheden de belangrijkste drijfveren voor overnames, maar de integratie- en regelgevingsrisico's blijven onverminderd groot.

M&A-indicatoren voor de telecomsector zijn verder verbeterd

De positieve houding van executives ten aanzien van M&A blijkt duidelijk uit de verbeterende sectorindicatoren. 82% van de respondenten verwacht dat de M&A-markt voor de telecomsector in de komende 12 maanden zal verbeteren, tegenover 65% in april 2018. Tegelijkertijd verwacht 58% dat de M&A-activiteiten van hun organisatie in het komende jaar zullen toenemen, terwijl de rest geen veranderingen voorziet.

Afgeronde transacties dragen bij aan het groeiende vertrouwen: 66% verwacht een groei op langere termijn, en niemand voorspelt een teruggang. Bovendien verwacht 55% van de executives in de komende 12 maanden actief overnames te zullen nastreven, wat boven het langetermijngemiddelde van 45% voor de sector ligt.

Verwachtingen voor M&A

55%

van de telecom-executives verwacht in de komende 12 maanden actief overnames te zullen nastreven.

Ruim een kwart van de respondenten denkt dat de meeste aandacht zal uitgaan naar transacties in verwante markten en omzetsynergieën, omdat daar de beste mogelijkheden voor waardecreatie liggen. Hoewel consolidatie in de eigen markt belangrijk blijft, is optimalisatie van meer gediversifieerde dienstenportfolio's nu cruciaal. Om die reden staan upselling en herziening van bedrijfsmodellen voorop bij anorganische groeiplannen.

De onderliggende noodzaak tot transformatie is duidelijk

Investeringen in digitale infrastructuur nemen wereldwijd toe. In veel markten staat de commerciële introductie van 5G voor de deur en groeimogelijkheden van betaaltelevisie tot het Internet of Things bieden telecombedrijven een scala aan convergentie opties. In samenhang daarmee is uitbreiding in verwante sectoren de primaire strategische groeiprioriteit voor telecombedrijven: 27% van de respondenten noemt deze optie.

Om de nieuwe groeimogelijkheden te benutten, is herpositionering van producten en diensten voor aanbod in nieuwe markten echter niet voldoende. Personeel en processen moeten fundamenteel worden herzien, een realiteit die ook naar voren komt uit de meest aangehaalde strategische drijfveren voor overnames. Als meest gegeven antwoord noemt 25% van de executives toegang tot technologie, talent en innovatieve startups, wat het belang van verbetering van de organisatorische wendbaarheid en efficiëntie en het verzekeren van toegang tot nieuwe ideeën en vaardigheden onderstreept.

De verfijning van operationele modellen komt ook naar voren als het gaat om kapitaaltoewijzingskwesties, waarbij traditionele investeringen in bestaande activiteiten en nieuwe technologieën de meeste aandacht opeisen. In de toekomst zullen telecombedrijven de juiste balans moeten vinden tussen het aantrekken van nieuw talent en het omscholen van bestaand personeel.

Bedrijven voeren meer portfoliobeoordelingen uit

De frequentie van portfoliobeoordelingen neemt toe. 41% van de telecombedrijven voert nu elk kwartaal een beoordeling uit, tegenover 24% in oktober 2018. Deze hogere frequentie creëert op zichzelf al nieuwe mogelijkheden voor transformatie. 31% van de telecombedrijven heeft zijn kapitaaltoewijzing over de gehele portfolio herzien naar aanleiding van hun meest recente beoordeling, terwijl 26% differentieel investeerde in een bepaalde bedrijfseenheid. Dit alles gebeurt op een moment dat activistische aandeelhouders meer druk uitoefenen dan ooit tevoren. 82% van de executives zegt dat activisme hen dwingt om specifieke acties te ondernemen om hun portfolio's te hervormen.

Hervorming van portfolio's

82%

van de telecom-executives zegt dat activisme hen dwingt om specifieke acties te ondernemen om hun portfolio's te hervormen.

Integratie, regulering en concurrentie: drie knelpunten die niet zullen verdwijnen

Ondanks de aanwezige groeimogelijkheden is er voelbare onrust over tactische en strategische knelpunten. 26% van de respondenten noemt de integratie van activiteiten en personeel als grootste risico bij de uitvoering van een transactie. Tegelijkertijd stelt 72% van de executives dat het regelgevingskader een fundamentele of zeer invloedrijke externe factor is bij het bepalen van een transactiestrategie, terwijl toestemming van regelgevers op de tweede plaats komt als transactierisico. Ten slotte is toenemende concurrentie een doorlopende bron van zorg. Nieuwe marktdeelnemers komen op de tweede plaats als uitdaging voor groeiplannen, na toegang tot nieuw talent, terwijl een afnemende vraag ook als een bedreiging voor groeiplannen wordt beschouwd.

Samenvatting

De Global Capital Confidence Barometer (pdf) van EY peilt het vertrouwen van bedrijven in de economische vooruitzichten en identificeert trends en benaderingen met betrekking tot hun kapitaalagenda's.

Over dit artikel

Door

Axel Majert

EY Global Transactions Telecommunications Leader

Strategy and M&A leader in telecoms. Values a multicultural, diverse and ambitious work environment. Passionate about family, history and sports. Former first division hockey player. Father of two.