M&A – hoe veerkrachtig bent u? M&A – hoe veerkrachtig bent u?

Door Steve Krouskos

EY Global Managing Partner – Business Enablement

Enabling EY to create long-term value. University of Florida alumnus. Son, husband and father of four.

Lokale contactpersoon

EY Western Europe Technology & Digital leader, EY Strategy & Operations

Betrouwbaar. Tech savy. Lost graag complexe, uitdagende problemen op.

14 minuten leestijd 14 okt. 2019

Het aantal M&A's blijft toenemen, ondanks geopolitieke en economische problemen, en managers integreren optionaliteit steeds vaker in strategische beslissingen.

In de huidige zakelijke wereld is maar één ding zeker, en wel dat niets zeker is. Uit de nieuwste Global Capital Confidence Barometer van EY blijkt dat executives geconfronteerd worden met allerlei samenhangende uitdagingen die ze proactief beheren.

Het strategische doel is duidelijk: groei genereren. Maar dit wordt bemoeilijkt door geopolitieke risico's, nieuwe handels- en tariefregels, wisselend monetair beleid, technologie en innovatie, en veranderende regelgeving. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

Kies voor maatwerk in plaats van standaardoplossingen: niet alle problemen beïnvloeden elk bedrijf op dezelfde manier. Executives moeten voor hun bedrijfsportfolio voortdurend alert blijven op uitdagingen, en de eventuele daaruit voortkomende kansen. Wees bereid om bestaande veronderstellingen opnieuw onder de loep te nemen om het juiste pad naar toekomstige groei te volgen.

Houd uw opties open: met scenarioplanning en dreigingsanalyses kunnen zakelijk leiders de risico's voor hun huidige bedrijfsactiviteiten beter volgen. Bedrijven die inzicht hebben in hun eigen ecosysteem, de ecosystemen van hun concurrenten en de richting waarin innovatie zich beweegt, kunnen slimme keuzes maken over wat en wanneer ze kopen en verkopen om hun portfolio toekomstbestendig te maken.

Investeer nu in de toekomst: het talent en de technologie die in het verleden zorgden voor groei, zijn niet noodzakelijkerwijs het meest geschikt om daar ook in de toekomst voor te zorgen. Door een tekort aan technische en digitale mogelijkheden moeten executives hun talent- en technologiestrategieën voortdurend bijstellen. In veel gevallen is acquisitie de snelste manier om deze veelgevraagde bedrijfsmiddelen binnen te halen.

Local Perspective IconEen lokaal perspectief

De arbeidsmarkt voor technisch personeel of developers is zeer krap in Nederland. Als gevolg hiervan zijn er steeds meer overnames waar het om talent gaat van een bedrijf in plaats van producten of diensten.

Inzetten op digitale strategie en transformatie speelt onverminderd een grote rol. Nederland hoort op dit gebied bij de koplopers in Europa. Deze vraag zorgt ervoor dat de markt voor digitale overnames ook zeer competitief is, met overeenkomstige prijzen.

Er is een typisch spel tussen nieuwe, innovatieve, kleine bedrijven en grote traditionele spelers. De vraag is: heeft een klein bedrijf eerder zijn klantennetwerk uitgebreid dan dat een traditioneel bedrijf innovatie voor elkaar heeft? Daarnaast blijft langetermijn waardecreatie essentieel.

 

Local contact

Mark Reich
EY Western Europe Technology & Digital leader, EY Strategy & Operations

Inzicht in manieren om te groeien: optionaliteit integreren in strategische beslissingen

Executives hebben ook te maken met nieuwe maatschappelijke regels voor bedrijven. Het creëren van waarde op de lange termijn voor alle stakeholdergroepen is een vereiste geworden. Bedrijven moeten op een verantwoordelijke manier te werk gaan en waarde leveren voor alle stakeholders. Degenen die zich tegen deze ontwikkelingen verzetten, zullen uiteindelijk aan het kortste eind trekken. Ze zullen klanten verliezen en brengen hun toekomstige groei in gevaar.

Zoals altijd hebben senior executives te maken met een precair evenwicht. Maar met inzicht in hoe huidige onzekerheden hun bedrijf beïnvloeden en door optionaliteit in hun strategie te integreren en de nieuwste capaciteiten in huis te halen, kunnen ze op de langere termijn waarde creëren voor hun bedrijf, stakeholders en in bredere zin ook voor de samenleving.

Kritische vragen die executives zichzelf moeten stellen om hun kansen in de huidige M&A-markt te vergroten

1Hoe wordt waarde meer dan slechts een getal?

De manier waarop bedrijven door de samenleving worden bekeken, is aan het veranderen. Executives moeten niet langer alle prioriteit geven aan hun aandeelhouders. Ze moeten kunnen overbrengen welke menselijke, maatschappelijke, klantgerichte en financiële waarde hun bedrijf creëert voor hun bredere groep stakeholders en de samenleving als geheel.

2Kunt u het voor u relevante ecosysteem meten?

Bbp-statistieken geven een algemeen beeld van de macro-economie, maar als u het voor u specifieke economische ecosysteem en de bijbehorende doelmarkt volledig begrijpt, wordt het duidelijker waar u uw kapitaal en middelen het beste kunt inzetten. Zo kunt u duurzame groei op lange termijn ondersteunen.

3Is digitaal meer dan een klein stukje binnen uw bedrijf?

De juiste strategie voor digitale transformatie moet centraal staan in de door het bestuur uitgestippelde planning. Deze strategie moet dienen om groeikansen te creëren in een wereld die steeds virtueler wordt.

4Kunt u uw eigen toekomstige handelsstromen voorspellen?

Inzicht in de toekomstige wisselwerking tussen supply chains en markttoegang kan executives helpen risico's beter te beheren en sneller groeimogelijkheden te creëren.

5Kunt u het zich veroorloven om geen deals te sluiten?

Door de razendsnelle, niet-aflatende innovatie moeten executives nauwkeurig nagaan of ze oplossingen willen ontwikkelen of kopen, en moeten ze investeren in snellere marktintroducties. Als ze nu niet tot actie overgaan, missen ze mogelijk kansen die concurrenten wel volledig benutten. En dat kan ten koste gaan van u.

6Is uw talentstrategie toekomstbestendig?

Als u inzicht hebt in de vaardigheden, ervaringen en carrièremodellen die vereist zijn met het oog op de toekomst, kunt u uw team betrokken en productief houden, wat kan helpen de groei te stimuleren. U kunt toekomstige groei stimuleren door uw bestaande medewerkers nieuwe en bredere vaardigheden te leren en door talent van buitenaf aan te trekken en te behouden.

Global Capital Confidence Barometer

Lees meer over de bevindingen van dit wereldwijde rapport (Engels)

Lees meer

Samenvatting

De Global Capital Confidence Barometer (pdf) van EY peilt het vertrouwen van bedrijven in de economische vooruitzichten en identificeert trends en werkwijzen met betrekking tot het beheren van hun kapitaalagenda's.

Over dit artikel

Door Steve Krouskos

EY Global Managing Partner – Business Enablement

Enabling EY to create long-term value. University of Florida alumnus. Son, husband and father of four.

Lokale contactpersoon

EY Western Europe Technology & Digital leader, EY Strategy & Operations

Betrouwbaar. Tech savy. Lost graag complexe, uitdagende problemen op.