Decarbonization en net zero dienstverlening

De opgave, waar wij met zijn allen voor staan, is duidelijk: Europa moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Organisaties zullen fundamenteel moeten transformeren en dit zal kansen bieden voor de voorlopers. Welke route u ook bewandelt naar “net zero”, wij zijn uw strategische, technologische en operationele partner. 

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hoe UWV duurzame ambities omzet in daden

UWV maakt werk van duurzaamheid en zorgt er samen met EY voor dat klimaatbeleid een heel tastbaar onderdeel van de bedrijfsvoering is.

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hoe krijg je klimaatbeleid van de tekentafel naar de praktijk?

UWV wil al in 2030 klimaatneutraal zijn en dat vergt focus en daadkracht.

[an error occurred while processing this directive]
Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Weten wat je te doen staat om binnen 10 jaar klimaatneutraal te zijn

Als je echt impact wilt maken, dan moet je zicht hebben op alle initiatieven die je naar het doel sturen. EY hielp UWV aan een strategische roadmap om zo grip te krijgen op verduurzaming.

[an error occurred while processing this directive]
Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Van denkstand naar doestand

Binnen UWV weten de managers die invloed hebben op het klimaatbeleid wat hen te doen staat. Klimaatneutraliteit is nu onderdeel van hun dagelijks werk.

[an error occurred while processing this directive]

Aanbevolen acties

 • Bepaal de klimaatstrategie voor uw organisatie en stel duidelijke klimaatdoelstellingen vast: per wanneer is uw organisatie CO2-neutraal of net zero?
 • Definieer welke activiteiten u gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat uw organisatie haar klimaatdoelstellingen daadwerkelijk behaalt.
 • Zorg dat u de supply chain van uw organisatie meeneemt in uw ambities. Klimaatneutraliteit behaal je immers niet alleen.
 • Plaats duurzaamheid en decarbonisatie op de agenda van de CEO, in welke sector u ook actief bent.
 • Zorg voor een betrouwbare CO2-footprint berekening aan de hand van de juiste tooling.[WB1]

Hoe EY kan helpen

Wij begrijpen als geen ander hoe belangrijk de weg is naar een duurzame toekomst. Wij helpen u daarom graag om de klimaatstrategie van uw organisatie vorm te geven; van de ontwikkeling van de strategie tot en met de technologische en operationele transformatie. Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het inzichtelijk maken van uw CO2-footprint, en het presenteren hiervan op een accurate en begrijpelijke wijze.

Als multidisciplinaire dienstverlener doen wij dit niet alleen vanuit onze climate change and sustainability afdeling, maar kunnen bijvoorbeeld ook decarbonisatie specialisten betrekken vanuit (strategy) consulting en onze fiscale praktijk. Op deze manier bieden wij een geïntegreerde aanpak.

Typen dienstverlening

 • Klimaatstrategie

  Wij helpen u graag om de klimaatstrategie van uw organisatie vorm te geven. Samen met u onderzoeken wij hoe ver u wilt en kunt gaan in uw ambitie: net zero, CO2-neutraal of een CO2-reductie, het zijn allemaal mogelijke uitkomsten. Datzelfde geldt voor het moment waarop u uw doelstelling wilt realiseren en of u bijvoorbeeld ook tussendoelen gaat stellen. Natuurlijk kunnen wij u ook ondersteunen bij het vaststellen of de doelstellingen passen binnen het science based targets initiatief.

 • Strategie executie

  Als de strategie is bepaald, moet deze gerealiseerd worden. Graag helpen wij u met de keuzes daarbij. Welke acties leveren de grootste (en snelste) bijdrage voor korte of lange termijn? Welk draagvlak is binnen de organisatie aanwezig voor de mogelijkheden? Het komen tot de juiste keuzes is een belangrijk onderdeel van het realiseren van de gewenste doelstellingen.

 • CO2-footprint en Life Cycle Assessment (LCA)

  Als EY hebben wij meer dan 125 jaren ervaring in het creëren van vertrouwen in informatie. Van oudsher is dit financiële informatie, maar de laatste jaren geldt dit ook voor niet-financiële informatie. Samen met onze kennis van decarbonisatie zijn wij hiermee uitstekend in staat om uw CO2-voetprint inzichtelijk te maken: op organisatieniveau, voor een specifiek proces of op productniveau (LCA). Wij kunnen eenmalig een CO2-voetprint berekening uitvoeren, maar we kunnen ook u helpen een systeem op te zetten zodat u het volgend jaar zelf kan doen. 

 • Assurance op uw emissieverslag of activiteitenverslag in het kader van EU ETS

  Als accountantskantoor verstrekken wij ook assurance bij uw emissieverslag of activiteitenverslag in lijn met de geldende controle standaarden. Ernst & Young Accountants LLP is geaccrediteerd om onafhankelijke assurance-rapporten af te geven die redelijke mate van zekerheid bieden over emissies en activiteitenniveaus in het kader van EU ETS en in het kader van de CO2-heffing bij afvalverbandingsinstallaties. De scope van onze verificaties staat vermeld op de website van de Raad voor Accreditatie (accreditatienummer #V105: https://www.rva.nl/). Het verificatieproces is ingericht volgens de vereisten van ISO 17029:2019 en ISO 14065:2020 en volgt de EY Sustainability Assurance Methodology die is ingericht op basis van ISAE 3000 and ISAE 3410. Er kunnen omstandigheden zijn waarin het, op basis van onze bevindingen, noodzakelijk kan zijn de vorm en inhoud van ons onafhankelijke assurance-rapport aan te passen. Nadere informatie over de kwaliteitsborgen in onze assurance-processen zijn te vinden in het EY Transparency Report.

CO2-uitstoot in Nederland

166

Megaton CO-2 equivalent in 2020, volgens het CBS.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem voor meer informatie contact met ons op.