5 minuten leestijd 3 februari 2022

Om de klimaatdoelen te halen zullen bedrijven in 2022 aan de slag moeten. Dat betekent niet alleen rapporteren over doelstellingen, maar ook over strategie, governance en risicobeheersing rond het klimaatbeleid.

Nederlandse klimaatrapportages vatbaar voor verbetering

Door Rob Wortelboer

EY Nederland Associate Partner Climate Change & Sustainability Services

Betrouwbaar. Nuchter. Hands-on. Geniet ervan om samen met klanten en collega’s te bouwen aan een nieuw vakgebied binnen de accountancy.

5 minuten leestijd 3 februari 2022

Om de klimaatdoelen te halen zullen bedrijven in 2022 aan de slag moeten. Dat betekent niet alleen rapporteren over doelstellingen, maar ook over strategie, governance en risicobeheersing rond het klimaatbeleid.

In het kort

  • Klimaatrapportages zijn in Nederland al behoorlijk ingeburgerd; 75% van de ondernemingen houdt zich er mee bezig tegenover 60% wereldwijd.
  • De kwaliteit van die rapportages is echter weinig indrukwekkend en blijft achter bij het mondiale beeld.
  • De Nederlandse financiële sector presteert juist wél goed, ook in internationaal perspectief.
  • In de overige sectoren komt eigenlijk alleen het rapporteren over klimaatdoelstellingen uit de verf.

De EY Climate Risk Disclosure Barometer The Netherlands 2021 laat zien dat in rapportages over klimaatimpact de aandacht vooral uitgaat naar laaghangend fruit. Op de meer ingewikkelde onderdelen blijken nog flink wat stappen nodig te zijn. Het bedrijfsleven zal de komende jaren die ruimte daadwerkelijk moeten benutten om de klimaatdoelen van 2030 te halen.

In deze publicatie zijn de jaarverslagen van 64 Nederlandse bedrijven beoordeeld naar de mate waarin zij rapporteren over klimaatdoelen. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in financiële bedrijven, niet-financiële bedrijven en overige ondernemingen.

Vertrekpunt is het framework van de Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) van de Financial Stability Board (FSB). De elf TCFD-aanbevelingen rond klimaatrapportage hebben betrekking op vier thema’s: governance, strategie, risicomanagement en doelstellingen.

De financiële sector scoort goed

Nederlandse banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen zijn wereldwijd voorlopers op het gebied van klimaatrapportages. We kunnen zelfs zeggen dat de geboekte vooruitgang in het afgelopen jaar volledig is toe te schrijven aan de financiële sector. Vermoedelijk een gevolg van het feit dat de financiële sector al jarenlang gewend is aan het opstellen van rapportages voor externe toezichthouders. Dat neemt niet weg dat zij komende jaren voor een belangrijke volgende uitdaging staan: rapporteren over de CO2-impact van gefinancierde emissies in hun investeringsportefeuilles.

De geboekte vooruitgang op het gebied van klimaatrapportages in het afgelopen jaar is volledig toe te schrijven aan de financials.
Rob Wortelboer
EY Nederland Associate Partner Climate Change & Sustainability Services

De samenhang in de rapportages ontbreekt

De belangrijkste tekortkomingen in de rapportages van het Nederlandse bedrijfsleven hebben betrekking op governance en strategie. Ondernemingen melden weliswaar in 44% van de gevallen dat de raad van bestuur en/of het management betrokken zijn bij klimaatgerelateerde onderwerpen, maar wat die werkzaamheden precies inhouden blijft vaak onduidelijk. 

Ook de mate waarin klimaatscenario’s als onderdeel van de strategische aanpak worden gebruikt valt mondiaal uit de toon. In Nederland gebruikt slechts een kwart van de bedrijven dergelijke scenario’s, waar dat wereldwijd 41% is. 

Versnelling is nodig

Kijkend naar de categorie niet-financiële ondernemingen (in bijvoorbeeld landbouw, transport en energie) zien we dat alleen het rapporteren over klimaatdoelstellingen wordt gerealiseerd. Rapportage over de strategische omgang met risico’s en kansen is daarentegen ronduit zwak ontwikkeld. Zeker bedrijven die een belangrijke rol wordt toegedicht in de energietransitie hebben een grote uitdaging om integraal te rapporteren.  Om te versnellen en de klimaatdoelen te halen zullen bedrijven in 2022 aan de slag moeten. Dat betekent niet alleen rapporteren over doelstellingen, maar ook over strategie, governance en risicobeheersing rond het klimaatbeleid.

Hoe scoort uw organisatie ten opzichte van andere organisaties?

Wilt u een specifiek rapport waarin we uw organisatie benchmarken ten opzichte van andere organisaties in uw subsector, geef dan via deze link uw gegevens door. Wij maken een rapport op maat dat wij persoonlijk met u bespreken.

Vraag nu aan

Samenvatting

Driekwart van de Nederlandse ondernemingen houdt zich bezig met klimaatrapportages. De kwaliteit van die rapportages is echter weinig indrukwekkend. Het best scoort het bedrijfsleven op het rapporteren over klimaatdoelstellingen. Meer dan de helft van de in de EY Climate Risk Disclosure Barometer The Netherlands 2021 van beoordeelde bedrijven (53%) verstrekt bijvoorbeeld concrete streefcijfers over terugdringing van CO2-uitstoot. Dat lijkt bemoedigend, maar het is in feite laaghangend fruit. De uitdaging is om te rapporteren conform het framework van de Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Dus niet alleen over doelstellingen, maar ook over strategie, governance en risicobeheersing rond het klimaatbeleid.

Over dit artikel

Door Rob Wortelboer

EY Nederland Associate Partner Climate Change & Sustainability Services

Betrouwbaar. Nuchter. Hands-on. Geniet ervan om samen met klanten en collega’s te bouwen aan een nieuw vakgebied binnen de accountancy.