5 minuten leestijd 30 sep. 2020
Hoe stichting De Katrol in Rotterdam haar naamsbekendheid en zichtbaarheid vergrootte

Hoe stichting De Katrol in Rotterdam haar naamsbekendheid en zichtbaarheid vergrootte

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

5 minuten leestijd 30 sep. 2020

Samenwerking met het Corporate Responsibility team van EY resulteerde in een krachtig verhaal, betere communicatie, een heldere impact meting, en een geautomatiseerde boekhouding.

In het kort

  • Stichting De Katrol slaat een brug tussen onderwijs en welzijn voor kwetsbare kinderen in Rotterdam
  • Samenwerking met het Corporate Responsibility team van EY resulteerde in een krachtig verhaal, betere communicatie en een geautomatiseerde boekhouding

Een van de betekenisvolle manieren waarop wij een positieve sociale impact maken is door het delen van onze kennis en kunde met de maatschappij. Binnen onze programma’s krijgen collega’s de mogelijkheid om een sociale organisatie te coachen, met als doel om deze onderneming verder te helpen groeien.

Een van de sociale ondernemingen die wij dit jaar hebben geholpen is stichting De Katrol. De stichting biedt gratis leer- en gezinsondersteuning aan huis voor kinderen uit de groepen 3 en 4 in Rotterdam. Dit zijn onder andere kinderen met laaggeschoolde en geen/gebrekkig Nederlandssprekende ouders, kinderen van alleenstaande ouders, en uit gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen op of onder het sociaal minimum. De Katrol wil deze sociaal kwetsbare kinderen kansrijker maken door het leren in de thuisomgeving centraal te stellen. Dit realiseren zij door een brug te slaan tussen onderwijs (leerondersteuning) en welzijn (opvoed- en gezinsondersteuning).

EY ondersteunde De Katrol het afgelopen jaar met hun boekhouding, het voorbereiden van een impactmeting, en op het gebied van communicatie. Hiermee hebben zich in totaal negen collega’s ingezet om deze stichting verder te helpen. 

Ik was blij te merken dat de handvaten die ik hen aanreikte écht waardevol voor hen waren.
Marieke Struijk
Advisor, EY Technology Consulting

Maatschappelijke bijdrage

“Het kunnen vertellen van een krachtig verhaal, of dat nu over jouw organisatie of jezelf als individu gaat, is wat mij betreft één van de basisbeginselen voor succes,” zegt Marieke Struijk, advisor technology consulting bij EY. “Ik ben blij dat ik De Katrol met mijn kennis in storytelling op weg heb kunnen helpen. Dat is wat mij betreft waar Corporate Responsibility bij EY voor staat: bewust worden van wat je op maatschappelijk niveau bij te dragen hebt, en kennis delen met de partijen die dat goed kunnen gebruiken.”

Marieke heeft altijd een fascinatie voor fotografie, video en andere manieren van verhalen vertellen gehad. Met de vraag ‘Hoe vertel ik een verhaal zo effectief mogelijk?’ houdt zij zich niet alleen op creatief vlak, maar ook in haar carrière veel bezig. “Voordat ik bij EY kwam, deed ik dat vooral bij marketing en design gerelateerd werk. Nu zet ik mijn kennis in voor communicatie binnen digitale transformatieprojecten. Een goed verhaal krijgt mensen mee en zorgt dat abstracte dingen als technologie tot leven komen. Heel waardevol wat mij betreft.”

Waarde

“Die waarde wilde ik ook aan De Katrol meegeven. In drie workshops gingen we aan de slag met de basiselementen van een goed bedrijfsverhaal. ‘Wat is het bestaansrecht van De Katrol?’ en ‘Wie willen we nu eigenlijk aanspreken en wanneer?’ waren vragen die gaandeweg tijdens de workshops beantwoord werden. Werken met het team van ‘De Katrol’ gaf ontzettend veel energie: een enthousiaste, leergierige groep met een heldere missie. Ik was blij te merken dat de handvaten die ik hen aanreikte, écht waardevol voor hen waren. Hopelijk helpen de workshops het team van De Katrol met het verder vormgeven en verspreiden van hun verhaal, want één ding is zeker: dat is er eentje die gehoord mag worden.”

Sandra Pardoel

Sandra Pardoel,
Directeur stichting De Katrol
 

Wat ik vooral heel bijzonder vond, is dat er door de EY’ers echt vanuit het perspectief van De Katrol werd meegedacht. Die aandacht heeft echt het verschil gemaakt.
Sandra Pardoel
Directeur stichting De Katrol

Stichting De Katrol

Via via hoorde stichting De Katrol dat EY pro-bono hulp verleent aan sociale organisaties. Zo kwamen ze aan tafel bij het Corporate Responsibility team van EY. In een eerste gesprek werden de verschillende hulpvragen verkend. Vrij snel daarna meldden zich collega’s om hierbij te helpen, waaronder Marieke.

Sandra Pardoel, directeur van Stichting De Katrol: “Marieke heeft ons gecoacht op een stukje storytelling. Zij heeft ons daarbij heel erg geholpen door samen met ons terug te gaan naar de basis. Door de juiste vragen te stellen – zoals wat wij doen en wat daarbij de kern is – heeft zij inzichtelijk gemaakt waar het eigenlijk om zou moeten gaan in onze communicatie. Door Marieke beseften wij heel erg dat wij als stichting echt een verschil maken, en dat we ons verhaal meer moeten delen met de buitenwereld. Daarbij heeft Marieke iets wat voor ons lastig was met haar frisse blik vrij snel versimpeld. Dat gaf ons weer veel energie om dit op te pakken. Ook hebben andere collega’s ons geholpen met verschillende vraagstukken. Dit is voor ons ontzettend waardevol geweest, omdat zij zoveel kennis met ons deelden die wij zelf niet hebben. Hierdoor hebben we echt kunnen professionaliseren.”

Concrete resultaten

“Marieke heeft meerdere workshops gegeven, die heel leuk en interactief waren. Marieke heeft ons communicatieproces inzichtelijk en behapbaar gemaakt door samen met ons een duidelijk jaarplan te creëren. Na alle workshops hadden wij dus concrete actiepunten om mee aan de slag te gaan. We hebben nu veel meer structuur in onze basis. Wat ik persoonlijk het leukste vond is dat Marieke ons een programma heeft leren gebruiken, Canva. Hierin maken wij nu volop onze designs. Uiteindelijk hebben we hierdoor veel meer naamsbekendheid en zichtbaarheid verkregen, wat voor ons ontzettend belangrijk is.”

Aandacht maakt het verschil

“Het is voor ons echt ontzettend waardevol geweest om toegang te hebben tot extra denkkracht. Het is heel erg leuk om een enthousiaste EY’er aan boord te hebben, die meedenkt op vlakken waarbij je de kennis zelf niet hebt. Ook heeft EY ons echt werk uit handen genomen, doordat onze boekhouding nu bijvoorbeeld veel meer geautomatiseerd is. Hierdoor kunnen wij onze tijd nu veel meer focussen op kernactiviteiten. Wat ik vooral heel bijzonder vond, is dat er door de EY’ers echt vanuit het perspectief van De Katrol werd meegedacht. Die aandacht heeft echt het verschil gemaakt.”

Samenvatting

Een van de manieren waarop wij een positieve sociale impact maken is door het delen van onze kennis en kunde met de maatschappij. Binnen onze programma’s krijgen collega’s de mogelijkheid om een sociale organisatie te coachen, met als doel om deze onderneming verder te helpen groeien.

Zo ondersteunde Marieke Struijk, advisor technology consulting bij EY stichting De Katrol in Rotterdam, die gratis leer- en gezinsondersteuning aan huis biedt voor kinderen uit de groepen 3 en 4. Samen realiseerden ze meer zichtbaarheid en naamsbekendheid.

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten