Opschalen van impactondernemerschap

In Corporate Responsibility

Impactondernemers combineren het maken van winst met het creëren van duurzame maatschappelijke impact. Deze ondernemers moeten echter opschalen om met hun product of dienst de meest sociale impact te maken. EY ondersteunt impactondernemers door op pro-bono basis kennis te delen.

Impactondernemers combineren het maken van winst met het creëren van duurzame maatschappelijke impact. Deze ondernemers moeten echter opschalen om met hun product of dienst de meest sociale impact te maken. Vanuit EY ondersteunen wij deze impactondernemers op pro-bono basis vanuit onze kennis en kunde om hen verder te laten groeien.

Hoe EY impactondernemers stimuleert

EY staat midden in de samenleving, en heeft veel kennis in huis waarmee zij bij kan dragen aan een betere wereld. Daarom werken we samen met impactondernemers door onze kennis te delen op pro-bono basis.

Al onze medewerkers hebben de mogelijkheid om onder werktijd hun kennis en expertise in te zetten voor maatschappelijke impact. We helpen impactondernemers dan ook met uiteenlopende vraagstukken, waaronder:

  • Identificeren van meest belangrijke stakeholdergroepen
  • Go-to-market strategie bepalen op basis van data-analyse
  • Merkpositionering versterken met behulp van storytelling
  • Inrichten van een communicatiestrategie
  • Structureren van financiële processen
  • Businesscase opstellen voor subsidieaanvragen
  • Maatschappelijke impact meten en rapporteren
  • Bepalen van materiële thema’s

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.