4 minuten leestijd 26 mrt 2020
5 kernthema’s voor goed werkgeverschap in crisistijd

5 kernthema’s voor goed werkgeverschap in crisistijd

Door

Dirk Stroes

EY Nederland Partner People Advisory Services

Gedreven. Relatiegericht. Betrouwbaar. Bekijkt prestaties en vraagstukken met een menselijke blik.

4 minuten leestijd 26 mrt 2020

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor bedrijven en instellingen in tal van sectoren zeer ingrijpend. Wat kunnen organisaties doen om hun medewerkers te beschermen, culturele waarden in stand te houden en de continuïteit van de bedrijfsvoering veilig te stellen?

Leiderschapsteams van wereldwijd gevestigde organisatie vragen zich in deze tijden van crisis af: tegen welke problemen lopen we aan en hoe houden we het schip op koers? Om zich waarschijnlijk meteen de vervolgvraag te stellen wat dit betekent voor het functioneren van de eigen medewerkers. Kunnen ze nog wel op een veilige manier hun werk doen? Wat zijn de gevolgen voor hun productiviteit en betrokkenheid? Of voor hun lichamelijke conditie? Het zijn terechte vragen, want de rol van medewerkers is zeker in tijden van crisis cruciaal.

EY identificeerde vijf kernthema’s voor de bescherming van het menselijk kapitaal in elke organisatie. Daarbij kan de context weliswaar verschillen qua geografie, sector of de aard van de werkzaamheden, de kernthema’s zijn universeel toepasbaar.

1. Zorg voor open en eerlijke communicatie

Besef wat de impact is van enerzijds het gezondheidsrisico en anderzijds de door de overheid getroffen crisismaatregelen voor medewerkers. Hoe dit niet alleen de organisatiedoelstellingen beïnvloedt, maar ook wat dit voor hun persoonlijke prioriteiten betekent. Voor het behouden en versterken van de betrokkenheid van medewerkers is een empathische benadering van de situatie nodig. Verdiep je in de benodigde flexibiliteit nu kinderen niet naar opvang of school kunnen. Open en eerlijke communicatie zijn hierbij van levensbelang. Dat zorgt ervoor dat medewerkers zich gehoord, gezien en begrepen voelen en dat houdt hen gemotiveerd en productief. Dat is essentieel als het gaat om hen aan boord te houden en het blijvend kunnen realiseren van organisatiedoelstellingen.

2. Kijk naar de mobiliteitsplanning

In veel landen is sprake van in- of uitreisbeperkingen. Breng in kaart welke medewerkers hiervan de gevolgen ondervinden en neem passende maatregelen. Kunnen ze actief blijven op hun huidige locatie (en op welke wijze), of is het verstandiger om ze terug te halen naar Nederland? Als dat laatste het geval is: zijn er alternatieve resources beschikbaar om hun taken op de buitenlandse locatie uit te voeren? Ga ook na welke toekomstige ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de mobiliteitsplanning van de organisatie en anticipeer daar op. Ook dat draagt bij aan het gevoel van medewerkers dan hun werkgever oog heeft voor de situatie waarin zij zich (gaan) bevinden. 

De persoonlijke veiligheid, gezondheid en het mentale welzijn van medewerkers zijn het allerbelangrijkst

3. Let op het welzijn van medewerkers

Wat altijd voorop staat in elke crisissituatie: de persoonlijke veiligheid, gezondheid en het mentale welzijn van medewerkers zijn het allerbelangrijkst. Maar ook andere welzijnsaspecten leggen gewicht in de schaal. Als medewerkers bijvoorbeeld noodgedwongen vanuit huis werken, hebben ze dan voldoende (technische) hulpmiddelen om hun werk op een ‘normale’ manier te doen? Beschikken ze over een ergonomisch verantwoorde werkplek of werken ze vanuit een gangkast? Voor medewerkers die veel klantcontact hebben kan een transparant scherm of aangepaste kleding wenselijk zijn. In het oog van de crisis kan een passende werksituatie sterk bijdragen aan het behoud van moraal onder werknemers. Let er voor het welzijn van de organisatie trouwens ook op dat netwerkverbindingen te allen tijde veilig zijn en de dataveiligheid gewaarborgd is.

4. Bied flexibele werkarrangementen aan

Houd zoveel mogelijk rekening met de individuele omstandigheden van medewerkers. Iemand die thuiswerkt in een gezinssituatie of bijzondere zorgtaken verricht heeft vermoedelijk andere wensen en behoeften dan een ongebonden collega. Bied deze werknemers flexibele werkarrangementen in de vorm van bijvoorbeeld (sterk) aangepaste werktijden of werklocaties. Voor ieder individu is het een kwestie van maatwerk waar in tijden van bijvoorbeeld onder- of overcapaciteit ook de organisatie bij gebaat kan zijn. En ook al zijn de omstandigheden er wellicht naar: voorkom dat mensen overvraagd worden. Zorg ook voor continuïteit van beleid. Als de organisatie belang hecht aan een gezonde, collegiale en sociale werkomgeving, probeer dat te vertalen naar de nieuwe situatie. Wat is bijvoorbeeld een werkbaar alternatief voor de fruitschaal bij de receptie? Of de traditionele gesprekjes bij de koffieautomaat?

5. Wees voorbereid op de nieuwe werkelijkheid

Hoe lang de coronacrisis aanhoudt, laat zich moeilijk voorspellen. Maar er breekt een moment aan dat we met elkaar vaststellen dat ‘het achter de rug is’. Het aanzien van de nieuwe werkelijkheid die dan aanbreekt, oogt hoogstwaarschijnlijk anders dan de situatie van voor de crisis. Het is belangrijk om daar nu al op te anticiperen. Ga bijvoorbeeld na wat het effect is van gedurende de crisis getroffen noodmaatregelen. Was dat effect positief, onderzoek dan of verlenging mogelijk is. Voorafgaand aan de crisis hikten sommige bedrijven en instellingen uit productiviteitsoverwegingen aan tegen het fenomeen thuiswerken. Mogelijk leiden ervaringen uit de crisis tot een verandering van standpunt. Iets soortgelijks zou kunnen gelden voor het aanbieden van flexibele werktijden. Zodat we in de nieuwe werkelijkheid bijvoorbeeld niet opnieuw elke dag ’s ochtends en ’s avonds massaal in de file staan.

Samenvatting

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor bedrijven en instellingen in tal van sectoren zeer ingrijpend. Wat kunnen organisaties doen om hun medewerkers te beschermen, culturele waarden in stand te houden en de continuïteit van de bedrijfsvoering veilig te stellen?

EY identificeerde vijf kernthema’s voor de bescherming van het menselijk kapitaal in elke organisatie.

  1. Zorg voor open en eerlijke communicatie
  2. Kijk naar de mobiliteitsplanning
  3. Let op het welzijn van medewerkers
  4. Bied flexibele werkarrangementen aan
  5. Wees voorbereid op de nieuwe werkelijkheid

Over dit artikel

Door

Dirk Stroes

EY Nederland Partner People Advisory Services

Gedreven. Relatiegericht. Betrouwbaar. Bekijkt prestaties en vraagstukken met een menselijke blik.