3 minuten leestijd 25 maart 2020
Coronacrisis: hoe M&A kan bijdragen aan de continuïteit van de economie

Coronacrisis: hoe M&A kan bijdragen aan de continuïteit van de economie

Door Bruno Jelgerhuis Swildens

EY Nederland Partner Strategy and Transactions

Hands-on en betrokken. Enthousiast. Creatief. Voegt voor klanten waarde toe door creatieve oplossingen te bedenken.

3 minuten leestijd 25 maart 2020

Dealmakers die oog hebben voor de lange termijn en verantwoordelijkheid durven te nemen, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van onze nationale economie.

De markt voor fusies en overnames is mede door de coronacrisis behoorlijk stilgevallen. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het echter te hopen dat de crisis ook voor nieuwe M&A-impulsen zal zorgen. Dealmakers die oog hebben voor de lange termijn en verantwoordelijkheid durven te nemen, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van onze nationale economie.

In de huidige crisis als gevolg van de uitbraak van het coronavirus neemt de vrees voor een wereldwijde recessie snel toe. Een gevolg daarvan is dat de markt voor fusies en overnames voor een belangrijk deel tot stilstand is gekomen. Geplande of lopende veilingen van ondernemingen worden uitgesteld en kopers zitten op hun handen. Begrijpelijk, want acquireren is onder de huidige omstandigheden zeer risicovol en de verkoop van een onderneming brengt in veel gevallen minder op.

Continuïteit van onze economie

Dat betekent in mijn ogen echter niet dat alle Nederlandse M&A-activiteiten de ijskast in kunnen tot het moment dat de coronacrisis is overgewaaid. Juist nu is er behoefte aan dealmakers met lef die oog hebben voor de lange termijn en bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen; zowel aan de kant van de kopers als aan verkoopzijde. En dat alles is in het belang van de continuïteit van onze nationale economie; voor het behoud van werkgelegenheid en vitale bedrijfsactiviteiten. Vanuit dat perspectief biedt de huidige crisis kansen voor duurzame groei.

Sommige sectoren worden keihard getroffen door de coronacrisis. In bijvoorbeeld de horeca en de evenementenbranche zijn legio bedrijven die onvoldoende reserves hebben opgebouwd om een periode van vraaguitval op te kunnen vangen. Het is fijn dat de overheid hen met een pakket steunmaatregelen de helpende hand biedt, maar het is de vraag of dat uiteindelijk voldoende zal zijn. Omdat bijvoorbeeld cafés en modezaken niet zo cruciaal zijn voor de infrastructuur van onze economie als banken en supermarkten, is de steun die zij van de overheid krijgen van korte duur. Dan vallen deze bedrijven onvermijdelijk om. 

Familiebedrijven hebben oog voor de lange termijn. Ze denken eerder in generaties dan in kwartalen. En hebben een groot sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Ook voor medewerkers die bij een acquisitie horen.

Denken in generaties

Gelukkig zijn er in bijna alle sectoren veel bedrijven in geslaagd om de afgelopen jaren reserves op te bouwen. Zij zijn bij uitstek in staat om branchegenoten te redden en door middel van overnames banen en activiteiten te behouden. Familiebedrijven zijn daarvoor volgens mij het best geëquipeerd. Vaak beschikken zij over een relatief eenvoudige besliscultuur die slagvaardig optreden mogelijk maakt. Bovendien hebben zij oog voor de lange termijn doordat ze eerder denken in generaties dan in kwartalen. Door hun diepe maatschappelijke verankering hebben ze doorgaans een groot sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Ook voor medewerkers die bij een acquisitie horen.

In de huidige omstandigheden mag de samenleving ook een beroep doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van bestuurders van bedrijven waar de klappen vallen. Natuurlijk bevinden zij zich in een nare positie, maar dat ontslaat hen niet van de plicht om een nuchtere analyse te maken van alternatieve opties om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Wacht daarmee niet tot het water tot aan de lippen staat en de komst van de curator onvermijdelijk is. Als het bedrijf in een andere setting meer overlevingskansen heeft,  zet dat proces dan proactief in gang. Deze M&A-activiteiten zijn onderdeel van een delicaat proces dat van alle betrokkenen het uiterste zal vergen. Inclusief financiers, van wie support bij de overnames essentieel is. Voor onze economie en de maatschappij draagt dit alles bij aan continuïteit op de lange termijn.

Samenvatting

De markt voor fusies en overnames is mede door de coronacrisis behoorlijk stilgevallen. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het echter te hopen dat de crisis ook voor nieuwe M&A-impulsen zal zorgen. Dealmakers die oog hebben voor de lange termijn en verantwoordelijkheid durven te nemen, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van onze nationale economie.

Over dit artikel

Door Bruno Jelgerhuis Swildens

EY Nederland Partner Strategy and Transactions

Hands-on en betrokken. Enthousiast. Creatief. Voegt voor klanten waarde toe door creatieve oplossingen te bedenken.