5 minuten leestijd 21 apr 2020
Vrouw die thuis werkt

COVID-19 en crisisbeheersing voor bedrijven: tien essentiële vragen

Door

Falco Weidemeyer

EY EMEIA Reshaping Results Leader and Member of the Global Restructuring Leadership Team

Seasoned, internationally trained performance professional. CRO and turnaround manager. Experienced in consulting and industry functions. Passionate for outdoors.

Lokale contactpersoon

EY Nederland Partner Advisory, Forensics & Integrity Lead

Authentiek. Verbindt. Oplossingsgericht. Duidt belangen van in- en externe stakeholders. Creëert vertrouwen in crisis en maakt complexe zaken transparant.

5 minuten leestijd 21 apr 2020
Related topics COVID-19 Risk Advisory

Toon resources

De COVID-19-uitbraak dwingt bedrijven te onderzoeken hoe ze kunnen overleven als ze worden geconfronteerd met een ernstige crisissituatie.

De uitbraak van COVID-19 heeft de wereldwijde economische disruptieve verandering en onzekerheid enorm vergroot. Uit analyse1 blijkt dat door de uitbraak van COVID-19 de groei van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) voor dit jaar zal afnemen van de in januari 2020 voorspelde 2,5% tot 0%. In deze omstandigheden zoeken bedrijven naar manieren om de impact van de crisis zoveel mogelijk te beperken zodat zij hun klanten zo goed als mogelijk kunnen blijven bedienen en hun strategische doelen kunnen realiseren.

Waarschijnlijke gevolgen van de COVID-19-uitbraak op het bedrijfsleven zijn onder meer toenemende werkplekregulering en reisbeperkingen, verminderde uitgaven van klanten, uitgestelde investeringen, verstoorde supply chains en onzekerheid op de financiële markten.

Hieronder vindt u:

 

Local Perspective IconEen lokaal perspectief

Geen enkele crisis is gelijk. 

Of de crisis nu is veroorzaakt door een acute bedrijfsuitval, onder toezichtstelling, een vijandig overnamebod, een brand of zoals nu met het coronavirus een epidemiologische crisis; echt goed voorbereiden is niet mogelijk. Geen enkele crisis is gelijk.

Wat u wel kunt doen. Het is belangrijk om snel inzicht te verkrijgen in feiten, omstandigheden en je belangrijke stakeholders. Bepaal de grootste risico’s, de impact en breng scenario’s in kaart. Wat zijn de gevolgen op korte en middellange termijn, welke acties zijn nodig en mogelijk. Dit biedt input voor de wijze van je communicatie.

In crisis is het vertrouwen broos. Heldere, transparante communicatie is noodzakelijk om het vertrouwen van stakeholders te behouden of te herstellen. Onduidelijkheid moet voorkomen worden en onterechte zorgen weggenomen. Het meermalen bijstellen van de verwachtingen doet verder afbreuk aan het reeds broze vertrouwen. Maar ook voor het voorkomen van juridische aansprakelijkheid en voor je reputatie is accurate communicatie cruciaal.

Local contact

Michel Grummel
EY Nederland Partner Advisory, Forensics & Integrity Lead

Huidige situatie

79%

van de ondervraagde bestuursleden in de EY Global Risk Survey 2020 zegt dat hun organisatie niet erg goed is voorbereid op een crisis.

 

Hoe kunnen bedrijven bij een crisis betere resultaten bereiken?

In het geval van een crisis moeten bedrijven direct in actie komen om hun resultaten op de middellange en lange termijn te beschermen. Daarvoor moeten ze een professioneel crisisbeheerplan hebben waarin rekening wordt gehouden met het welzijn van medewerkers, met de merkreputatie, het financiële beheer, de supply chain en juridische kwesties die de crisis met zich mee zou kunnen brengen. 

Hier zijn vijf essentiële stappen die we bedrijven aanbevelen als er zich een crisis voordoet.

1. Plaats het welzijn van medewerkers boven alles

Uw mensen zijn uw grootste troef. Bij een crisis hebben organisaties de verantwoordelijkheid om te handelen in het belang van hun medewerkers, klanten en overige stakeholders. In tijden zoals deze, waarin het aantrekken en behouden van talent en het beheersen van kosten moeilijker zijn dan ooit, is dit ook in zakelijk opzicht de beste benadering. Daarvoor moeten bedrijven zich wel kunnen aanpassen aan snel veranderende omstandigheden.

Bedrijven moeten hun bedrijfsvoering herzien en alternatieve werkregelingen instellen. Ze moeten voldoen aan lokale arbeidswetgeving, waarbij de prioriteit bij de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers moet liggen. Dit alles moet worden gecombineerd met tijdige en relevante communicatie en ondersteuningsprogramma's voor hun medewerkers.

2. Communiceer - snel, duidelijk en transparant

Een duidelijke, snelle en transparante communicatie is essentieel in alle scenario's. Bij een crisis is dit nog belangrijker, vooral als u afhankelijk bent van de doorlopende steun van klanten, medewerkers, leveranciers, investeerders en regelgevende instanties. Bedrijven moeten hun klanten op de hoogte houden van enige impact op de levering van goederen of diensten. Als verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door disruptieve veranderingen in de supply chain of productie, ga dan snel in onderhandeling met de betreffende partijen. Proactieve communicatie en acties kunnen helpen om schade, aansprakelijkheid en een verzwakte merkreputatie door een verstoorde naleving van klantverplichtingen te beperken.

3. Houd de kosten onder controle en creëer reserves voor budgettekorten

Bepaal de invloed van de crisis op budgetten en bedrijfsplannen. Test diverse financiële scenario's om de mogelijke impact op de financiële prestaties in kaart te brengen. Als de impact substantieel is en eerdere plannen en aannames niet langer reëel zijn, moeten deze worden herzien om wendbaar te blijven. Als de business hard wordt getroffen moeten minimale exploitatienormen worden overwogen, inclusief essentiële factoren zoals personeel, leveranciers, locatie en technologie.

Kijk zo nodig naar mogelijkheden om op korte termijn kapitaal aan te trekken, schulden te herfinancieren of kredieten of ondersteuning te krijgen van banken, investeerders of de overheid. Evalueer ook de totale exploitatiekosten en overweeg om alle niet-essentiële uitgaven uit te stellen of te beperken.

4. Identificeer en herstel gebroken schakels in de supply chain

De meeste bedrijven zullen waarschijnlijk te maken krijgen met een aanzienlijke disruptieve verandering van hun activiteiten en vermindering van hun prestaties voor de gehele duur van de COVID-19-crisis. Bedrijven die zaken doen in landen met landen die zwaar zijn getroffen door COVID-19, zullen disruptieve veranderingen ondervinden van hun supply chain en productieverplichtingen.

Bedrijven die kampen met verstoorde supply chains moeten doorlopend contact onderhouden met hun leveranciers over hun vermogen om goederen en diensten te leveren en nadenken over mogelijke herstelplannen. Zo nodig moeten ze snel kunnen overschakelen naar alternatieve inkoopopties.

Overweeg een ander supplychainmodel, maak gebruik van digitale ecosystemen en marktnetwerken en zet nieuwe samenwerkingsvormen op om verstoorde supply chains te omzeilen.

5. Bereid u voor op het onverwachte

Organisaties zijn meestal voorbereid op juridische obstakels die zich onder normale omstandigheden kunnen voordoen, maar crisissituaties kunnen onvoorziene uitdagingen met zich meebrengen. Bedrijven moeten hun contracten onderwerpen aan risicobeoordelingen en preventieve acties identificeren. Ze moeten geschillen die voortvloeien uit economische impacts of disruptieve veranderingen in de supply chain beheren en klaar zijn om zich waar nodig te beroepen op overmachtsclausules.

Bij hun communicatie met relevante stakeholders moeten bedrijven hun juridische teams om advies vragen over mogelijke aansprakelijkheden. Ze moeten ook met hun bedrijfseenheden overleggen over de manier waarop de communicatie rond lopende overtredingen en het verzamelen van bewijs, indien van toepassing, kunnen worden beheerd.

Tien vragen om verlamming als gevolg van de crisis te voorkomen

De beste manier om een crisis te beheersen is door deze voor te blijven. Bedrijven moeten hun crisisbeheersystemen gezond houden en klaar zijn om zo nodig over te schakelen naar een oorlogsmodus, zelfs als ze op korte termijn geen crisis verwachten.

Hieronder vindt u tien vragen die u uzelf kunt stellen om de geschiktheid en vitaliteit van uw huidige crisismanagementsystemen te evalueren:

   
 1. Hoe waarborgt uw organisatie het welzijn van uw mensen en de veiligheid van uw productiemiddelen in het geval van een crisis?

 2.  
 3. Hoe verzekert u zich van duurzame financiering en stabiele kasreserves?

 4.  
 5. Zijn er goed gecoördineerde en gestandaardiseerde communicatiesystemen en -protocollen aanwezig om een duidelijke en transparante communicatie met alle stakeholders te verzekeren?

 6.  
 7. Heeft uw organisatie crisismanagementteams om liquiditeitseffecten op korte termijn te beheersen en passende maatregelen te treffen?

 8.  
 9. Welk model heeft u om potentiële risico's te beoordelen en reacties te bepalen in het geval van een crisis?

 10.  
 11. Heeft u nagedacht over de impact van een crisis op de budgetterings- en planningsprocessen en heeft u mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing geïmplementeerd?

 12.  
 13. Als een crisis een aanzienlijke financiële impact heeft, hoe kunt u dan uw bedrijfsmodel aanpassen om kosten te verlagen, zowel voor de korte als middellange termijn?

 14.  
 15. Welke impact heeft een disruptieve verandering in vraag op uw bedrijf en hoe herstelt u van de nasleep ervan?

 16.  
 17. Heeft u in kaart gebracht welke risico's een crisis met zich mee zou kunnen brengen voor uw supply chain en productie en wat u zou kunnen doen om deze te beperken?

 18.  
 19. Is uw bedrijfsmodel veerkrachtig genoeg om van de impact van een crisis te herstellen en mogelijke toekomstige crisissituaties te beheersen?
 

Tijdens een crisis moet bij bedrijven en overheden het welzijn van mensen vooropstaan. Bedrijven kunnen die inspanning ondersteunen met een professioneel crisismanagementplan. Een krachtig crisismanagementplan kan bedrijven helpen om het welzijn van hun mensen te waarborgen, de eigen hulpbronnen te beschermen en het vermogen om in moeilijke tijden het hoofd boven water te houden, te vergroten.

 

Samenvatting

Om een crisis te kunnen overleven, moeten bedrijven een professioneel crisismanagementplan hebben waarin rekening wordt gehouden met het welzijn van medewerkers, met de merkreputatie, het financiële beheer, de supply chain en juridische problemen die de crisis met zich mee kan brengen. 

Over dit artikel

Door

Falco Weidemeyer

EY EMEIA Reshaping Results Leader and Member of the Global Restructuring Leadership Team

Seasoned, internationally trained performance professional. CRO and turnaround manager. Experienced in consulting and industry functions. Passionate for outdoors.

Lokale contactpersoon

EY Nederland Partner Advisory, Forensics & Integrity Lead

Authentiek. Verbindt. Oplossingsgericht. Duidt belangen van in- en externe stakeholders. Creëert vertrouwen in crisis en maakt complexe zaken transparant.

Related topics COVID-19 Risk Advisory