Ondernemingen en veerkracht: negen aandachtsgebieden voor de toekomst

6 minuten leestijd 20 mei 2020
Auteurs
Tonny Dekker

EMEIA Risk Advisory Leader

Global Client Service Partner die grote internationale organisaties helpt bij hun transformatie. Rechtdoorzee met een groot hart.

Cindy Doe

EY Americas Advisory Risk Leader

Seasoned financial services professional. Resides in Massachusetts with her husband and three children.

6 minuten leestijd 20 mei 2020

Onze gebruiksvriendelijke diagnosetool biedt een praktische benadering van crisisbeheer, herstel en hervatting.

De werkende wereld heeft snel en verantwoordelijk gereageerd op de coronapandemie. Social distancing en door de overheid gesteunde verlofregelingen lijken de verspreiding van het virus effectief te hebben vertraagd.

Maar naarmate overheden hun lockdownmaatregelen versoepelen, moeten zakelijk leiders nadenken over de volgende stappen en hoe ze hun organisatie kunnen klaarstomen voor de post-coronawereld. Hoe kunt u uw bedrijfsvoering, besluitvorming, bedrijfsmodel en werkmethoden veerkrachtiger maken, zodat uw bedrijf toekomstige disruptieve veranderingen kan weerstaan?

Het is cruciaal dat u een routekaart hebt om in onzekerheid en complexiteit uw weg te vinden. We hebben negen aandachtsgebieden geïdentificeerd die niet alleen de bedrijfscontinuïteit ondersteunen, maar die ook helpen om de toekomst van uw organisatie opnieuw vorm te geven. We raden u aan om te beginnen met mensgerelateerde kwesties voordat u verder gaat met de andere gebieden, die in elke willekeurige volgorde kunnen worden opgepakt:

 1. Gezondheid en welzijn van medewerkers
 2. Personeel
 3. Supply chain en internationale handel
 4. De klant en uw merkreputatie
 5. Financiën en investeerders
 6. Risico
 7. Overheid en openbaar beleid
 8. Technologie en informatiebeveiliging
 9. Verzekeringen en juridische geschillen

Tool voor veerkrachtige ondernemingen tijdens de coronacrisis

De tool is een eenvoudige, pragmatische manier om de veerkracht van uw onderneming te kennen en stelt u in staat om uw acties preciezer te prioriteren. Het doel is om u te helpen deze negen gebieden te beoordelen, orde te scheppen in de chaos en u te wijzen op elementen die u anders wellicht over het hoofd zou hebben gezien. Het helpt u in één oogopslag te bepalen waar verdere inspanningen of hulp nodig zijn en kan als referentie worden ingezet bij uw doorlopende crisisbijeenkomsten. Daarnaast kan het een stevige basis bieden voor herformulering of aanpassing van uw bedrijfsstrategie. 

Toegang tot de Enterprise Resilience Tool

De tool biedt een eenvoudige manier de bedrijfscontinuïteit te beoordelen. Neem voor toegang contact op met uw EY-accountteam of lokale EY-kantoor.

Neem contact met ons op

Resilient enterprise: Leading through uncertainty and complexity: Business Disruption
Employee health and wellbeing
Talent and workforce
Customer and brand
Financial and investor
Risk
Government and public
policy
Technology and infosec
Insurance and legal disputes
Supply chain and global
trade

COVID-19 Enterprise Resilience Framework

Resilient enterprise

Our framework identifies nine areas businesses can address to build a structured and comprehensive approach to crisis management and business resilience.

Navigate the nine dimensions of our framework.

Read More

Employee health and wellbeing

What matters most:

 • Promoting employee safety and wellbeing
 • Public health information
 • Support for impacted employees
Explore

Talent and workforce

What matters most:

 • Employee relations
 • Talent initiatives
 • Business traveller
Explore

Customer and brand

What matters most:

 • Safety-based customer experience
 • Direct to consumer and e-retail
 • Packaging and delivery innovation
Explore

Financial and investor

What matters most:

 • Liquidity, cash flow, credit and capital
 • Regulatory/disclosures
 • Investor trust
 • Tax strategies and tax accounting
Explore

Risk

What matters most:

 • Enterprise risk planning
 • Risk identification
 • Scenario planning
 • Continuity and recovery
 • Response and monitoring
Explore

Government and public policy

What matters most:

 • Geopolitical risks
 • Country risks
 • Regulatory changes
 • Leadership and public policy engagement
 • Sustainability
Explore

Technology and infosec

What matters most:

 • Infrastructure framework
 • Cyber resilience
 • Digital customer channel
Explore

Insurance and legal disputes

What matters most:

 • Business interruption
 • Supply chain claims
 • Legal and contract disputes
 • Event cancellation
Explore

Supply chain and global trade

What matters most:

 • Supply chain resilience
 • Third-party service provider
 • Sustainabilit
Explore

Employee health and wellbeing

What matters most:

 • Promoting employee safety and wellbeing
 • Public health information
 • Support for impacted employees
Explore

Talent and workforce

What matters most:

 • Employee relations
 • Talent initiatives
 • Business traveller
Explore

Customer and brand

What matters most:

 • Safety-based customer experience
 • Direct to consumer and e-retail
 • Packaging and delivery innovation
Explore

Financial and investor

What matters most:

 • Liquidity, cash flow, credit and capital‹
 • Regulatory/disclosures
 • Investor trust
 • Tax strategies and tax accounting
Explore

Risk

What matters most:

 • Enterprise risk planning
 • Risk identification
 • Scenario planning
 • Continuity and recovery
 • Response and monitoring
Explore

Government and public policy

What matters most:

 • Geopolitical risks
 • Country risks
 • Regulatory changes
 • Leadership and public policy engagement
 • Sustainability
Explore

Technology and infosec

What matters most:

 • Infrastructure framework
 • Cyber resilience
 • Digital customer channels
Explore

Insurance and legal disputes

What matters most:

 • Business interruption
 • Supply chain claims
 • Legal and contract disputes
 • Event cancellation
Explore

Supply chain and global trade

What matters most:

 • Supply chain resilience
 • Third-party service providers
 • Sustainability
Explore
COVID-19 enterprise resilience framework
Gezondheid en welzijn van mede-
werkers
Talent en personeel
De klant en uw merk-
reputatie
Financiën en investeerders
Risico
Overheid en openbaar beleid
Technologie en informatie-
beveiliging
Verzekeringen en juridische geschillen
Supply chain en internationale
handel

COVID-19 enterprise resilience framework

Resilient enterprise

Ons kader onderscheidt negen gebieden waarop bedrijven zich kunnen richten voor een gestructureerde en alomvattende aanpak van crisismanagement en het opbouwen van veerkracht.

Bekijk de negen gebieden van ons kader, of lees meer over onze tool voor veerkrachtige ondernemingen.

Lees meer

Gezondheid en welzijn van medewerkers

Belangrijkste thema's:

 • Bevordering van personeelsgezondheid en -welzijn​
 • Volksgezondheidsinformatie​
 • Ondersteuning van getroffen werknemers​
Lees meer

Talent en personeel

Belangrijkste thema's:

 • Arbeidsverhoudingen
 • Initiatieven voor talentontwikkeling
 • Zakenreizigers
Lees meer

De klant en uw merkreputatie

Belangrijkste thema's:

 • Op veiligheid gebaseerde klantervaring
 • Direct-to-consumer en e-retail
 • Innovatie in verpakking en levering
Lees meer

Financiën en investeerders

Belangrijkste thema's:

 • Liquiditeit, cashflow, krediet en kapitaal
 • Regelgeving/informatieverstrekking
 • Beleggersvertrouwen
 • Belastingstrategieën en fiscale administratie
Lees meer

Risico

Belangrijkste thema's:

 • Bedrijfsrisicoplanning
 • Risico-identificatie
 • Scenarioplanning
 • Continuïteit en herstel
 • Respons en monitoring
Lees meer

Overheid en openbaar beleid

Belangrijkste thema's:

 • Geopolitieke risico’s
 • Landenrisico's
 • Veranderingen in regelgeving
 • Leiderschap en betrokkenheid bij openbaar beleid
 • Duurzaamheid
Lees meer

Technologie en informatiebeveiliging

Belangrijkste thema's:

 • Infrastructuurkader
 • Veerkracht van cyberspace
 • Digitale klantkanalen
Lees meer

Verzekeringen en juridische geschillen

Belangrijkste thema's:

 • Bedrijfsonderbreking
 • Supply chain-claims
 • Juridische en contractuele geschillen
 • Annulering van evenementen
Lees meer

Supply chain en internationale handel

Belangrijkste thema's:

 • Veerkracht van de toeleveringsketen​
 • Derde dienstverleners
 • Duurzaamheid​
Lees meer

Gezondheid en welzijn van medewerkers

Belangrijkste thema's:

 • Bevordering van personeelsgezondheid en -welzijn​
 • Volksgezondheidsinformatie
 • Ondersteuning van getroffen werknemers​
Lees meer

Talent en personeel

Belangrijkste thema's:

 • Arbeidsverhoudingen
 • Initiatieven voor talentontwikkeling
 • Zakenreizigers
Lees meer

De klant en uw merkreputatie

Belangrijkste thema's:

 • Op veiligheid gebaseerde klantervaring​
 • Direct-to-consumer en e-retail​
 • Innovatie in verpakking en levering
Lees meer

Financiën en investeerders

Belangrijkste thema's:

 • Liquiditeit, cashflow, krediet en kapitaal​
 • Regelgeving/informatieverstrekking​
 • Beleggersvertrouwen​
 • Belastingstrategieën en fiscale administratie​
Lees meer

Risico

Belangrijkste thema's:

 • Bedrijfsrisicoplanning
 • Risico-identificatie
 • Scenarioplanning
 • Continuïteit en herstel
 • Respons en monitoring
Lees meer

Overheid en openbaar beleid

Belangrijkste thema's:

 • >Geopolitieke risico’s
 • Landenrisico's
 • Veranderingen in regelgeving
 • Leiderschap en betrokkenheid bij openbaar beleid
 • Duurzaamheid​​
Lees meer

Technologie en informatiebeveiliging

Belangrijkste thema's:

 • Infrastructuurkader​
 • Veerkracht van cyberspace​
 • Digitale klantkanalen​
Lees meer

Verzekeringen
en juridische geschillen

Belangrijkste thema's:

 • Bedrijfsonderbreking​
 • Supply chain-claims​
 • Juridische en contractuele geschillen​
 • Annulering van evenementen
Lees meer

Supply chain en internationale handel

Belangrijkste thema's:

 • Veerkracht van de toeleveringsketen​
 • Diensten van derden​
 • Duurzaamheid​
Lees meer

Dit zijn negen manieren waarop zakelijk leiders de veerkracht van hun organisatie kunnen vergroten en de toekomst van hun organisatie opnieuw vorm kunnen geven.

Gezondheid en welzijn van medewerkers

In veel organisaties is terugkeer naar de werkplek nu de grootste prioriteit, vooral in sectoren waar de fysieke aanwezigheid van personeel vereist is voor hervatting van de activiteiten. Het is cruciaal dat de terugkeer naar de werkomgeving veilig verloopt, met de juiste gezondheids- en veiligheidsprotocollen en monitoring. Dit vraagt om nieuwe of verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoorzieningen, waaronder het testen, certificeren en volgen van de gezondheid van de medewerkers, capaciteitsplanning, herinrichting van werkruimtes om groepsinteracties te beperken, en schoonmaak- en ontsmettingsmaatregelen. Het vereist ook nieuwe technologieën en partners voor het uitvoeren van tests, gegevensopslag, het beheer van protocollen en interventies en het opleiden en informeren van het personeel.

Kunnen medewerkers veilig van en naar de werkplek reizen? Go/no-go-beslissingen kunnen pas worden genomen nadat deze vragen zijn beantwoord aan de hand van heropeningscriteria, een datagestuurde planning en richtlijnen van overheid en wetenschap. 

Bekijk onze checklist met acties voor nu, straks en na de crisis

Personeel
Om te begrijpen  hoe u de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers moet beschermen, moet u eerst nagaan waar en hoe ze hun werk gaan doen. Hoe bepaalt u welke medewerkers terugkeren naar hun fysieke werkplek, en welke op afstand blijven werken? Welke bedrijfsonderdelen moeten, op basis van de vraag, op een laag pitje blijven staan? Hoe gaat het team- en ploegenschema eruitzien? Hoe kunt u werken op afstand duurzaam maken? Beschikt u over de juiste teams en capaciteiten? Hebt u de juiste technologie om uw personeel te ondersteunen?

Organisaties moeten eerst uitzoeken hoe ze de fysieke terugkeer van hun personeel naar de werkplek gaan segmenteren en plannen. Er zal scenarioplanning nodig zijn, bijvoorbeeld in een fabriek die de productie van een veelgevraagd product hervat: lijnoperators moeten in ploegendiensten werken, maar leidinggevenden en managers kunnen worden uitgerust met digitale hulpmiddelen waarmee ze toezicht kunnen houden zonder aanwezig te zijn op de werkvloer of zelfs in het gebouw. Voor de langere termijn zult u moeten onderzoeken hoe u processen die tijdens de crisis zijn verstoord kunt stroomlijnen en automatiseren, en welke nieuwe capaciteiten er nodig zijn. Mogelijk moet ook het personeel worden bijgeschoold.

Medewerkers kunnen begrijpelijkerwijs bezorgd zijn over de terugkeer naar hun werkplek, en leiders moeten goed luisteren naar wat ze zeggen en denken. Senior managers hebben mogelijk training nodig om teams te kunnen begeleiden en ondersteunen, en het is cruciaal dat er in de organisatie meer wordt gecommuniceerd. Er moeten kanalen komen waarlangs medewerkers elkaar kunnen ondersteunen bij de hervatting van hun werkende leven, dat mogelijk een mengeling zal zijn van werken op afstand en aanwezigheid op de werkvloer. Versnipperde teams moeten niet alleen werkgericht, maar ook sociaal met elkaar kunnen communiceren. Er zullen nieuwe manieren van werken op de werkplek of op afstand nodig zijn om de veiligheid, productiviteit en betrokkenheid van het personeel te verzekeren.

Zie onze checklist met acties voor nu, straks en in de toekomst

De eerste stap is om te bepalen hoe de fysieke terugkeer van het personeel naar de werkplek moet worden gesegmenteerd en gepland. Voor de langere termijn zullen organisaties moeten onderzoeken hoe ze processen die tijdens de crisis zijn verstoord kunnen stroomlijnen. Ze zullen ook moeten overwegen welke aanvullende capaciteiten ze nodig hebben, en of het personeel daarvoor moet worden bijgeschoold. 

Supply chain en internationale handel

Alle supply chains zijn geconfronteerd met disruptieve verandering. De taak is nu om deze uitdagingen aan te pakken door de veerkracht en end-to-end zichtbaarheid te verbeteren en de kosten te verlagen.

Organisaties zouden hun supply chains regelmatig moeten evalueren en testen om strategieën te definiëren, capaciteiten te vergroten en beter voorbereid te zijn op toekomstige disruptieve veranderingen. Door over te schakelen van een lineair naar een netwerkecosysteem, waarbij interne en externe gegevens in de cloud zijn ondergebracht, kunnen alle activiteiten in de supply chain inzichtelijk worden gemaakt en beter worden beheerd. Dankzij deze end-to-end zichtbaarheid kunnen aanbod en vraag op elkaar worden afgestemd door analyse van de gegevens rondom voorraden, netwerk, hubs en knooppunten. Zo kunnen eventuele problemen, zoals een aanvoerconcentratie, snel worden geïdentificeerd.

Beslissingen rond supply chains beïnvloeden tot 75% van de bedrijfskosten, en organisaties kunnen mogelijk hun algemene, verkoop- en administratiekosten verlagen door contracten en inkoop te evalueren. Marges en productkosten kunnen mogelijk worden verbeterd door producten te vereenvoudigen, portefeuilles te rationaliseren en het hulpbrongebruik te optimaliseren.

Fabrieken staan voor uitdagingen bij het hervatten van hun productie. Welke producten zijn het belangrijkst? Welke locaties moeten worden heropend, en wanneer? Hoe moet het heropstarten van machines worden geïnitieerd? Fabrikanten weten hoe ze een nieuwe fabriek of revisie moeten plannen, maar hervatting van de bedrijfsvoering is een ongekende technische uitdaging.

Ten slotte is de toegang van klanten tot diensten een belangrijke overweging. Activiteiten moeten geschikt worden gemaakt voor uiteenlopende leveringskanalen. Zo zijn consumenten razendsnel overgestapt op e-commerce en levering aan huis, wat leveranciers dwingt om mee te bewegen. Deze gedragsverandering lijkt een van de blijvende impacts van de pandemie te zijn. Leveranciers zullen moeten investeren in een betere toegang tot goederen en diensten via websites of apps, en de fysieke indeling van winkels moeten aanpassen om social distancing voor langere termijn te ondersteunen.

Zie onze checklist met acties voor nu, straks en in de toekomst

De klant en uw merkreputatie

De pandemie dwingt mensen om hun waarden, gewoonten en consumptiepatronen te herzien, en veel daarvan zal niet meer worden teruggedraaid. Volgens de EY Future Consumer Index is meer dan eenderde van de consumenten van plan om minder uit te geven, en wil 13% van alle consumenten sterk gaan bezuinigen.

Bedrijven zullen hun toekomst moeten afstemmen op heel ander digitaal gedrag. Om waarde te creëren, zullen ze actie moeten ondernemen op vier klantstrategiegebieden.

Vergroot de klantbetrokkenheid door een gedisciplineerde aanpak van consumentensegmentering en het genereren en koesteren van leads, en verbeter de wendbaarheid van marketing- en communicatiefuncties.

Creëer nieuwe verkoopkanalen voor groeiaanjagers en genereer waarde op basis van bestaande innovatie om productstrategieën te versterken. Geef prioriteit aan nieuwe (digitale) klanttrajecten en manieren om de betrokkenheid, ervaring en service te verbeteren. En pak de kloof tussen fysiek en digitaal aan, met name door 'last mile'- en leveringsuitdagingen op te lossen.

De crisis blijft een test voor merkbescherming. Organisaties kunnen vertrouwen opbouwen door te voldoen aan de vraag en een innovatief aanbod. Maar het is ook essentieel om bredere langetermijnwaarde te creëren, bijvoorbeeld door het vertrouwen in kapitaalmarkten te versterken, een positieve sociale en milieu-impact na te streven of een inclusieve, op persoonlijke ontwikkeling gerichte cultuur op te bouwen.

Bekijk onze checklist met acties voor nu, straks en na de crisis

Financiën en investeerders

Na een periode van sterk verminderde economische activiteit moeten bedrijven hun operationele kosten voor langere tijd verlagen om hun inkomstendaling op te vangen. Leiders weten inmiddels dat de directe acties die ze in maart hebben genomen niet volstaan, en dat er nieuwe afwegingen nodig zijn tussen liquiditeitsbehoeften op korte termijn en succes op de lange termijn.

Het ontslaan van personeel lijkt een logische stap, maar voor veel bedrijven is het onverstandig om al te diep te snijden. Menselijk kapitaal is vaak cruciaal voor het vermogen van een organisatie om langetermijnwaarde te creëren. Noodzakelijke bezuinigingen moeten strategisch worden gericht om de capaciteiten die vereist zijn voor duurzaam succes te behouden en op te bouwen. 

Het belang van medewerkerproductiviteit zal alleen maar toenemen. Zakelijke leiders moeten alle beschikbare mogelijkheden onderzoeken om huidige en nieuwe technologieën te benutten en de productiviteit en schaalbaarheid van hun organisatie te verbeteren. Bij elke herziening van het bedrijfsmodel moeten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van analytics, Robotic Process Automation (RPA ), artificial intelligence en andere technologieën worden meegenomen.

Voor veel bedrijven is outsourcing ook een belangrijke kostenpost. Zakelijke leiders moeten hun externe uitgaven rationaliseren en de factoren die voor de uitgaven zorgen actief terugdringen. Ze moeten ook proberen om contracten te heronderhandelen en de prijzen van deze externe goederen en diensten te verlagen. Het terugdringen van dergelijke indirecte externe uitgaven doet meestal geen afbreuk aan het vermogen van een bedrijf om op korte of lange termijn marktaandeel te verwerven.

De pandemie heeft laten zien dat mensen effectief vanuit huis kunnen werken, dus een permanente werkplek is misschien niet meer nodig. Hoeveel kan er worden bespaard door de juiste infrastructuur voor thuiswerken te creëren en zo nu en dan vergaderruimte te huren, zodat afscheid kan worden genomen van dure kantoorruimte? In het licht van deze fundamentele verschuiving moeten de bouw- en vastgoedsector zich voorbereiden op een andere toekomst en nieuwe modellen ontwikkelen voor de post-coronawereld.

Private-equity (PE) bedrijven moeten snel hun portfolio's onder de loep nemen en waar nodig actie ondernemen. Hoewel sommige bedrijven in PE-eigendom meer waard zijn geworden, met name die in sectoren als technologie en supermarkten, worstelt het merendeel met een verzwakte balans als gevolg van drastisch teruggelopen inkomsten. De pandemie dwingt veel bedrijven om hun kosten te verlagen en flexibiliseren en zo hun veerkracht te vergroten. Sommige PE-investeerders zouden van deze historische periode kunnen profiteren door schulden van hun eigen bedrijven voor een veel lagere prijs op te kopen, hoewel dat mogelijk fiscale implicaties heeft. De realiteit is helaas dat de meeste PE-investeerders die in de pre-coronajaren aanzienlijke hoeveelheden kapitaal hebben uitgezet bij hoge waarderingen, rekening moeten houden met lagere rendementen. Investeerders die in recente jaren kapitaal hebben aangehouden, kunnen profiteren van lagere aankoopprijzen en meer noodlijdende verkopers.

Naarmate we meer uit de crisis komen, zullen overheden steeds meer terugvallen op beleid dat is gericht op het verlagen van historisch hoge schuldniveaus. Na de financiële crisis van 2007-2009 zochten overheden over de hele wereld naar inkomsten, die ze vonden op drie plaatsen: toegenomen compliance-maatregelen (vaak geïmplementeerd door een grotere transparantie en digitalisering van belastingdiensten), een sterke toename van indirecte belastingen en verhogingen van directe belastingen. Organisaties zouden zich moeten voorbereiden op al deze maatregelen.

Wat er ook gebeurt, blijf communiceren! Beleggers verwachten transparantie, en hun vertrouwen in bedrijven hangt rechtstreeks samen met de manier waarop die bedrijven de crisis aanpakken en vervolgstappen nemen. Vooral de impact van de crisis op bedrijfsmodellen is van belang. Organisaties zouden megatrends en de implicaties voor hun bedrijfsmodel moeten analyseren, en prioriteit moeten geven aan nieuwe benaderingen.

Zie onze checklist met acties voor nu, straks en in de toekomst

Na de wereldwijde financiële crisis van 2007-2009 vonden overheden inkomsten op drie plaatsen: toegenomen compliance-maatregelen, een wildgroei aan indirecte belastingen en verhogingen van directe belastingen. Organisaties zouden zich moeten voorbereiden op al deze maatregelen. 

Risico

Veel mensen zien corona als een 'zwarte zwaan', een onvoorziene rampzalige gebeurtenis. Maar het was onvermijdelijk dat er ooit een wereldwijde pandemie zou losbarsten, in het spoor van de Mexicaanse griep, ebola en SARS. In feite was het meer een 'grijze neushoorn', recht voor onze neus en langzaam onze kant op komend, maar te ongemakkelijk om onder ogen te zien.

Bij veel organisaties was de continuïteitsplanning vóór de pandemie IT-gestuurd en niet wendbaar en gedetailleerd genoeg, wat het moeilijker maakte om te reageren toen de pandemie toesloeg. Om hun veerkracht te vergroten, moeten bedrijven overstappen op datagestuurd risicobeheer en scenarioanalyses maken om slimmere, onbevooroordeelde beslissingen te nemen. Als u beter voorbereid bent en eerder wordt gewaarschuwd voor potentiële disrupties, kunt u zich veel sneller aanpassen, wat aan bijna elk facet van uw organisatie ten goede komt.

Zie onze checklist met acties voor nu, straks en in de toekomst

Overheid en openbaar beleid

De versoepeling van lockdownmaatregelen is een even grote, zo niet grotere, uitdaging voor bedrijven als hun aanvankelijke reactie op het coronavirus. Zolang er geen vaccin is, moeten ze de planning en communicatie rond de terugkeer naar normaal sociaal gedrag in evenwicht brengen met de handhaving van social distancing en andere veiligheidsmaatregelen. Beperkingen zullen waarschijnlijk worden verscherpt en versoepeld op basis van de infectieniveaus onder de bevolking, dus bedrijven moeten steeds opnieuw klaar zijn om zich aan te passen. Dit heeft implicaties voor consumenten, wat in onzekere tijden zal leiden tot een afnemende vraag.

Steunmaatregelen van overheden hebben duizenden bedrijven geholpen om te overleven. Maar die maatregelen kunnen niet eindeloos voortduren. Bedrijven moeten de  steunmaatregelen van overheden  nauwlettend volgen en beoordelen hoe het stopzetten van dergelijke programma's invloed zal hebben op hun eigen financiën en die van hun klanten. Mogelijk zullen er grote, complexe overheidsprogramma's komen die afhankelijk zijn van financiering en de beschikbaarheid van talent dat nu wellicht zonder werk zit of niet naar het werk kan reizen zonder toegang tot openbaar vervoer.

De crisis heeft de risico's van lange, internationale supply chains voor essentiële zaken zoals voedsel, medische apparatuur en geneesmiddelen duidelijk blootgelegd. Als er tijdens een crisis schaarste aan dergelijke items ontstaat, wordt uiteindelijk de overheid aansprakelijk gehouden. Overheden zullen proberen de veerkracht van bepaalde sectoren te vergroten door lokale supply chains aan te moedigen of zelfs verplicht te stellen.

Duruzaamheid - met nadruk op klimaatverandering - een van de belangrijkste kwesties voor onze generatie, en er worden steeds meer voorstellen gedaan voor koolstofreductie. Een van de belangrijkste is de Green Deal van de Europese Unie, een routekaart voor regelgeving die eind 2019 werd geïntroduceerd. Voor economieën die kampen met groeiende overheidstekorten bieden koolstofregelingen een duidelijk alternatief dat invloed heeft op verschillende economische, industriële en milieukwesties. Bedrijven moeten al deze factoren evalueren om te begrijpen hoe actuele voorstellen en potentiële strategieën hun activiteiten zullen beïnvloeden. 

In de nabije toekomst zullen overheden waarschijnlijk een actievere rol gaan spelen in de economie. Zakelijk leiders moeten zich meer verdiepen in het landschap van openbaar beleid en de gezondheidsgegevens waarop overheden hun besluitvorming baseren. Dat helpt bedrijven om te anticiperen op overheidsmaatregelen, die waarschijnlijk sneller en met minder overleg zullen worden doorgevoerd.

Zie onze checklist met acties voor nu, straks en in de toekomst

Overheden zullen waarschijnlijk een actievere rol gaan spelen in de economie. Zakelijk leiders moeten zich meer verdiepen in het landschap van openbaar beleid en de gezondheidsgegevens waarop overheden hun besluitvorming baseren. Dat helpt bedrijven om te anticiperen op overheidsmaatregelen, die waarschijnlijk sneller en met minder overleg zullen worden doorgevoerd. 

Technologie en informatiebeveiliging

Technologie gaat een belangrijke rol spelen in de toekomstplannen van organisaties. Bedrijven die al verder gevorderd waren met hun digitale transformatie konden zich beter aanpassen tijdens de pandemie, en bedrijven die minder ver zijn met digitalisering en automatisering zullen hun inspanningen moeten opvoeren.

Technologie moet nieuwe manieren van werken mogelijk maken die de afhankelijkheid van fysieke aanwezigheid verminderen en tegelijkertijd de kosten verlagen. Bedrijven moeten actief nadenken over samenwerkingen en het gebruik van cloud- en automatiseringstechnologieën om prestatievoordelen te realiseren. Daarbij kan cybersecurity meer worden benaderd als een bedrijfsmiddel en aanjager van transformatie. Op praktisch niveau moet er meer vaart worden gezet achter softwarepatching en de upgradestrategieën voor netwerksystemen en kerntechnologieën.

Daarbij moeten ook andere vragen worden overwogen. Zullen technologiegestuurde reacties op de crisis de maatschappelijke normen en regelgeving op het gebied van gegevens en intellectueel eigendom beïnvloeden? Welke impact zal een verscherpte technologische concurrentie hebben op de bedrijfsvoering en supply chains van bedrijven in uiteenlopende sectoren?

Bekijk onze checklist met acties voor nu, straks en na de crisis

Verzekeringen en juridische geschillen 

Na de initiële crisisfase, waarin de aandacht vooral uitging naar grensoverschreidende arbeid en de daarmee samenhangende verplichtingen, onderzoeken bedrijven nu hoe ze moeten handelen naarmate de beperkingen worden opgeheven. De pandemie zal het belang van prestatiemaatstaven alleen maar vergroten, en overheden en regelgevers zullen willen weten hoe bedrijven hun bedrijfsmodellen hebben versterkt.

Slimme organisaties zullen hun contracten herevalueren en nagaan of clausules rondom overmacht, en beëindiging voldoende rechtvaardiging bieden voor tekortschietende contractprestaties tijdens de coronapandemie. Geschillen moeten zorgvuldig worden aangepakt, zowel vanuit financieel als reputatieperspectief.

Organisaties kunnen nagaan wat hun voornaamste zakelijke relaties zijn en proactief zoeken naar oplossingen voor problemen met die partijen. Daarbij moeten ze wel hun purpose in het oog houden. Verzekeraars moeten helder communiceren over dekkingen en samenwerken met relevante stakeholders om een raamwerk op te zetten dat verzekerden beschermt tegen vergelijkbare gebeurtenissen in de toekomst. Partijen die schade hebben geleden door de huidige crisis moeten eerlijk worden behandeld. In de toekomst zullen er nieuwe producten nodig zijn om de inkomsten en relevantie te vergroten.

Zie onze checklist met acties voor nu, straks en in de toekomst

Stevige beslissingen nu zorgen voor meer veerkracht in de toekomst

In de eerste fasen van de pandemie moesten zakelijk leiders de schok verwerken en de veiligheid van hun mensen en bedrijven verzekeren. Nu moeten ze de bedrijfsvoering van hun organisaties aanpassen en systematisch en strategisch bouwen aan een verbeterde veerkracht.

Het herstel van een bedrijf kan worden versneld door de productie te hervatten, de klanttoegang te verzekeren en waar mogelijk kosten te verlagen en structuren te stroomlijnen. Tegelijkertijd kan de veerkracht worden vergroot door de kostenbasis wendbaarder te maken, de flexibiliteit van het personeel te vergroten, supply chains te optimaliseren en digitalisering en automatisering (beschermd door cybersecurity) te bevorderen.

Leiderschap tijdens en na de coronacrisis

Lees de inzichten die u helpen om disruptieve impact op te vangen, veerkracht op te bouwen en uw toekomst opnieuw vorm te geven.

Ontdek

Neem contact op voor directe ondersteuning

Wij kunnen u helpen met crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en veerkracht voor uw onderneming.

 

Contact

Samenvatting

Organisaties hebben snel en effectief gereageerd op de pandemie. Nu moeten ze hun toekomst opnieuw vormgeven door langetermijnwaarde te creëren, nieuwe technologieën te implementeren en hun supply chains, risico- en bedrijfsmodellen en markttoegang te transformeren.

Over dit artikel

Auteurs
Tonny Dekker

EMEIA Risk Advisory Leader

Global Client Service Partner die grote internationale organisaties helpt bij hun transformatie. Rechtdoorzee met een groot hart.

Cindy Doe

EY Americas Advisory Risk Leader

Seasoned financial services professional. Resides in Massachusetts with her husband and three children.