Overheid en openbaar beleid

COVID-19 enterprise resilience checklist

Overheden over de hele wereld reageren snel op de gevolgen van de COVID-19-pandemie. EY-checklists en inzichten helpen u de impact van de regelgeving van het nu, het volgende en daarna te beheren, ongeacht waar u zaken doet.

Belangrijke overwegingen

Blijf op de hoogte van de diverse aankondigingen en bekendmakingen over regelgeving die resulteert in:

 • Nieuwe complianceverplichtingen
 • Veranderingen in bestaande verplichtingen
 • Een prikkel om bedrijfsactiviteiten te beschermen
 • Stel aangepast beleid op dat aansluit op de bedrijfsstrategie en -filosofie en verplichte voorschriften
 • Beheer communicatie met diverse stakeholders, zoals werknemers, klanten, leveranciers, regelgevende instanties en investeerders, in lijn met veranderende wettelijke verplichtingen ten aanzien van bepalingen in bestaande wetgeving
 • Beoordeel de bedrijfsimpact van kortetermijnmaatregelen ingegeven door veranderende regelgeving
 • Scenario-analyse vanuit regelgevend perspectief voor de impact van de pandemie op middellange en lange termijn

Help het bedrijf te bepalen welke impact de door diverse toezichthouders opgelegde handels- en prijsbeperkingen zullen hebben en wat de impact daarvan op de toeleveringsketen en bedrijfsstrategie zal zijn.

 • Ondersteun het bedrijf wanneer klanten en leveranciers zich beroepen op hun contractuele rechten
 • Help het bedrijf vast te stellen welke gevolgen de belangrijkste personeelsbesluiten zullen hebben op het gebied van regelgeving/naleving
  • Loonsverlagingen/ontslagen/inkrimping
  • Vacatures intrekken
  • Beëindiging van tijdelijke contracten
 • Help het bedrijf wanneer beleggers een beroep doen op bepalingen van het bedrijfs- en effectenrecht of nadelige contractvoorwaarden
 • Help het bedrijf wanneer financiële instellingen een faillissementsaanvraag doen of een beroep doen op andere bancaire regelgeving ten aanzien van vorderingen

Beoordeel de effectiviteit van compliance governance, processen en infrastructuur voor de aanpak van de huidige situatie rond de pandemie, en help de organisatie bij het dichten van hiaten in complianceprogramma's.

 • Werk volgens het ‘nieuwe normaal’ - een getransformeerde compliance-functie met een focus op realtime monitoring en respons, beter uitvoerbaar dankzij technologie en werknemers met verder reikende bedrijfskennis en vaardigheden op regelgevingsgebied.
  • Verbeterd framework voor compliance governance en monitoring van compliance-risico's
  • Automatiseer compliance-management en -monitoring
  • Beheer het compliance-programma door doorlopende ondersteuning te bieden

Navigeer door de COVID-19-crisis

We hebben een duidelijke kijk op de essentiële vragen en de nieuwe antwoorden die vereist zijn voor een effectieve bedrijfscontinuïteit en maximale veerkracht.

Ontdek

Neem contact op voor directe ondersteuning

Laat ons u helpen met crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en veerkracht voor uw onderneming.

 

Contact